Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5025 Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Балансова модель рівноважних цін

Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 на тему Балансова модель рівноважних цін

« Назад

Розглянемо балансову модель, яку називають моделлю рівноважних цін. Нехай задано матриці:

М5025, 1

де А – матриця прямих витрат, Х – матриця валового випуску, Р – матриця цін, і-та координата якої дорівнює ціні одиниці продукції і-тої галузі.

Тоді, наприклад, перша галузь одержить прибуток, який дорівнює р1х1. Частину свого прибутку ця галузь витратить на закупівлю продукції інших галузей. Так, для випуску одиниці продукції їй необхідна продукція першої галузі в обсязі а11, другої в обсязі а21, і т.д., n-ї галузі в обсязі аn1.

На закупівлю цієї продукції буде витрачено таку суму:

М5025, 2

Отже, для випуску продукції в обсязі х1 першої галузі необхідно витратити на закупівлю продукції інших галузей таку суму:

М5025, 3

Частину доходу, що залишилась, позначимо V1 (ця частина доходу називається додатковою вартістю і йде на виплату заробітної плати і податків підприємницький прибуток та інвестиції).

Отже, виконується така рівність:

М5025, 4

Поділивши цю рівність на х1, дістанемо

М5025, 5

де М5025, 6 - норма додаткової вартості (це величина додаткової вартості а одиницю продукції, що випускається).

Аналогічно для інших галузей дістанемо:

М5025, 7

Здобуті рівності можна переписати в матричній формі:

М5025, 8

де АТ – матриця, транспонована щодо матриці А;

М5025, 9 - матриця норм додаткової вартості.

Як бачимо, рівняння (1) дуже схожі на рівняння моделі Леонтьєва. Відрізняються вони тим, що матрицю валового випуску Х замінено на матрицю цін Р, вектор кінцевого прибутку У – на матрицю додаткової вартості , матрицю А – на АТ.

Модель рівноважних цін дає змогу, знаючи норми додаткової вартості, прогнозувати ціни на продукцію галузей, а також зміни цін та інфляцію, що є наслідком зміни ціни в одній з галузей.

Приклад. Розглянемо економічну систему, яка складається з трьох галузей: паливно-енергетична, промисловість та сільське господарство. Нехай транспонована матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат

М5025, 10

матриця додаткової вартості М5025, 11. Потрібно визначити рівноважні ціни.

Розв’язання.Скористаємось формулою (10) і знайдемо

М5025, 12

Звідси

М5025, 13

Зауважимо, що в останньому рівнянні як множник стоїть транспонована матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат:

М5025, 14

Після виконання обчислень отримаємо

М5025, 15

Порада. Для автоматизації обчислень в Ms Excel використайте матричні функції МУМНОЖ() та МОБР().

Дійте за таким алгоритмом:

1) обчисліть матрицю Е - АТ;

2) до отриманої матриці застосуйте МОБР() щоб обчислити матрицю (Е - АТ)-1;

3) отриману у пункті 2) матрицю помножте на матрицю W – застосуйте функцію МУМНОЖ().

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!