Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5016 Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 на тему Основні поняття про комп'ютерні мережі

Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 на тему Основні поняття про комп'ютерні мережі

« Назад

Апаратні та програмні засоби побудови комп'ютерних мереж. Мережеві ресурси: мережеві файлові системи, принтери. Використання та створення мережевих ресурсів

Мета: ознайомити з основними принципами побудови програмних та апаратних засобів комп'ютерних мереж; ознайомити з поняттям мережевих ресурсів, навчити використовувати й створювати їх.

Час виконання: 2 год.

Хід роботи

Теоретичні відомості

Локальна компютерна мережа (ЛКМ) — комп'ютери, об’єднані за допомогою комунікаційного обладнання з метою обміну даними або спільного використання ресурсів комп’ютерної системи.

Топологія — просторова схема об'єднання вузлів мережі. Найбільшого поширення набули мережі з такою топологією: шина (магістраль), зірка, кільце.

Шинна топологія — це топологія, де мережеві вузли підключені до одного загального кабеля (шини).

Зірка — це топологія, де мережеві вузли підключаються безпо­середньо до спеціального розподільного пристрою, що управляє обміном даними між вузлами мережі.

Кільце— це топологія, де мережеві вузли об'єднуються подібно до шинної топології, але сама шина замикається, утворюючи кільце.

Мережеві ресурси — об’єкти комп’ютерної системи (файли, папки, диски, принтери), які розміщені на віддалених комп’ютерах і можуть використовуватися іншими користувачами. Ресур­сами мережі слугують диски, папки, файли, принтери.

Робоча станція — вузол мережі (комп'ютер), який використовує мережеві ресурси.

Сервер мережі — вузол мережі (досить потужний комп’ютер), який надає мережеві ресурси для спільного використання робочими станціями.

Мережева файлова система— набір засобів операційної системи для прозорого опрацювання папок, файлів, розміщених на віддалених мережевих вузлах.

Управління використанням мережевих ресурсів(права доступу) — правила використання мережевого ресурсу, читання, написання, перегляду тощо. Права доступу можуть встановлювати­ся для кожного ресурсу зокрема або для кожного зареєстрованого у мережі користувача.

Завдання для виконання

1. Ознайомитися зі структурою мережі, яка функціонує у на­вчальному закладі:

a. тип мережі (однорангова, з виділеним сервером);

b. кількість і функціональне призначення сервера мережі;

c. вказати тип мережевої операційної системи (сервера, робочої станції);

d. визначити топологію комп'ютерної мережі;

e. визначити тип обладнання, що використовується (тип кабелю, мережевий адаптер).

2. Користуючись «Сетевым окруженцем», визначити ресурси, які спільно використовуються (їх назви та призначення у локальній мережі) (табл. 1).

Таблиця 1

Ресурс

Мережева назва

Призначення

 

 

 

 

 

 

3. Визначити мережеві ресурси локальної мережі навчальної аудиторії.

4. Отримати перелік спільно використовуваних ресурсів для комп’ютера, що виконує функції сервера мережі.

5. Створити папку з назвою Загальна. Викликати вікно властивостей для створеної папки, визначити власника, встановлені права доступу до папки (табл. 2).

Таблиця 2

Об’єкт

Правадоступу

1

Власник

 

2

 

 

3

 

 

1) Змінити права доступу до папки так:

a. власник має всі права на папку;

b. інші можуть тільки переглядати папку.

Завдання для самостійного виконання

1. Запропонувати і обґрунтувати варіант побудови однорангової мережі з використанням витої пари для випадку об'єднання шести робочих місць, що знаходяться в одному кабінеті, та спільного використання принтера й файлів, що містяться на одному з комп'ютерів. Навести схему з'єднання, загальний перелік та кількість необхідного обладнання, вказати основні етапи побудови та налагодження мережі.

2. Вказати переваги й недоліки для мережі з виділеним сервером та для однорангової мережі.

3. Ознайомитися з іншими типами обладнання, яке не використовують у навчальному закладі (кабель, спосіб з'єднання).

Запитання для контролю

1. Означення комп'ютерної мережі (KM).

2. Класифікація КМ за фізичним розташуванням (глобальні, регіональні, локальні мережі).

3. Поняття топології комп'ютерних мереж.

4. Класифікація комп'ютерних мереж за функціональним призначенням (з виділеним сервером, без виділеного сервера).

5. Обмін даними у комп'ютерній мережі. Поняття протоколу обміну даними.

6. Середовища обміну даними комп'ютерних мереж.

7. Пакетний принцип обміну даними.

8. Мережева операційна система: функції, склад та структура, призначення.

9. Програмне забезпечення мережевої операційної системи.

10. Апаратне забезпечення для побудови комп'ютерних мереж.

11. Вказати послідовність дій для використання файлової системи іншого комп'ютера.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!