Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5011 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу Моделювання системних характеристик економіки

Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу Моделювання системних характеристик економіки

« Назад

ЗАДАЧА 4. ОПТИМІЗАЦІЯ РАНГУ ЖИВУЧОСТІ БАГАТОЕТАПНОЇ СИСТЕМИ

ЗАВДАННЯ

Розробити оптимальну стратегію погашення кредиту у розмірі N*10000 грн. протягом 5 років, якщо відомий прогресуючий у часі відсоток за відстрочення боргу (/) і планований на відповідний рік до­хід (;*/). який може бути направлений на погашення заборгованості або у сферу виробництва для отримання додаткового ефекту (табл. 10).

Функція інтегрального ефекту за п'ять років має вигляд:

М5011, 1

Таблиця 10

Відсотки за відстрочення боргу і планований дохід за роками

Рік

1

2

3

4

5

Запланований дохід (п)

5000*N /

/3

1000*N/2

500 * N

7000*N/ /2

10000* N /2

Відсоток (?)

20 +N/10

Щорічно збільшується на N і 10 порівняно з попереднім роком

Визначити максимальний розмір ефекту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Компенсаційні можливості системи істотним чином залежать від її повного резерву.

Нехай технологічний ланцюг системи заданий схемою (рис. 3):

М5011, 2

х - вхідне збурення;

у - недовипуск продукції.

Повний резерв всього технологічного ланцюга розраховують за формулою:

М5011, 3

Недовипуск продукції на останньому (кінцевому) етапі цього лан­цюга можна обчислити як:

М5011, 4

Збурення розглядається як недопостачання ресурсу Д5.

Початкове збурення - позика, позначається як Д$0.

Стратегію погашення розкладемо у часі на 5 етапів, позначивши через М5011, 5 розмір погашення позики за роками з 1 до 5 відповідно.

Збурення, що переходить на наступний етап у разі його непогашення. розраховується за рекурентною формулою:

М5011, 6

Вимога повного погашення - М5011, 7. При цьому не можна виходити за межі щорічних ресурсів М5011, 8.

Цільова функція - максимізація функції інтегрального ефекту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!