Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5002 Методичні рекомендації до лабораторної роботи №2 на тему Моделювання комерційної діяльності підприємства за допомогою чотирифакторної економетричної моделі

Методичні рекомендації до лабораторної роботи №2 на тему Моделювання комерційної діяльності підприємства за допомогою чотирифакторної економетричної моделі

« Назад

Методичні рекомендації до лабораторної роботи №2 на тему Моделювання комерційної діяльності підприємства за допомогою чотирифакторної економетричної моделі

Мета: отримати навички побудови багатофакторної моделі та застосування її до аналізу економічної системи.

Розглянемо приклад виконання лабораторної роботи.

Нехай вихідні дані задані у табл. 2.

Таблиця 2

М5002, 1

М5002, 2

Складемо табл.3 і виконаємо необхідні обчислення.

Таблиця 3

М5002, 3

М5002, 4

 

М5002, 5

М5002, 6

М5002, 7

М5002, 8

Питання до захисту лабораторної роботи

1. Назвіть і поясніть сутність аргументів функції ЛИНЕЙН.

2. Файл з відповідями зберегти у своїй папці МЕ.

 

ДОДАТОК

М5002, 9

М5002, 10

М5002, 11

  

Питання до захисту лабораторної роботи

1. Поясніть сутність та основні характеристики виробничих функцій. Наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте основні види виробничих функцій. Наведіть приклади.

3. Перелічіть основні етапи та методи побудови виробничих функцій. Охарактеризуйте їх.

4. Поясніть сутність поняття: «Область визначення виробничої функції».

5. Поясніть, у чому полягають основні критерії оцінювання параметрів виробничої функції. Наведіть приклади.

6. Розкрийте сутність основних аспектів обчислювальних методів оцінки параметрів виробничих функцій.

7. Поясніть сутність виробничої функції, підприємства (фірми), яка виражає узгодженість між витратами ресурсів і випуском. Наведіть приклади.

8. Назвіть і поясніть сутність аргументів функції ЛИНЕЙН.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!