Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5001 Методичні рекомендації до лабораторної роботи №1 на тему Побудова двофакторної виробничої функції, економетричної моделі економічної системи

Методичні рекомендації до лабораторної роботи №1 на тему Побудова двофакторної виробничої функції, економетричної моделі економічної системи

« Назад

Методичні рекомендації до лабораторної роботи №1 на тему Побудова двофакторної виробничої функції, економетричної моделі економічної системи

Мета: отримати навички побудови виробничої функції та застосування її до аналізу економічної системи.

1-2. Розглянемо виконання пунктів 1-2 завдання на прикладі статистичних даних, наведених у табл. 1

Щоб зробити необхідні розрахунки, приведемо логарифмуванням задану функцію до лінійного виду:

М5001, 1 (1)

Таблиця 1

Вихідні дані та розрахунки

з/п

X1

X2

Y

Z1

Z2

Y1

Y1p

Yp

1

44,4

33,3

70,1

3,7932

3,5056

4,2499

4,2517

70,2246

2

47,3

38,5

78,6

3,8565

3,6507

4,3644

4,3634

78,5220

3

48,2

40,4

81,7

3,8754

3,6988

4,4031

4,4000

81,4471

4

49,8

45,8

88,7

3,9080

3,8243

4,4853

4,4914

89,2450

5

52,2

46,2

90,8

3,9551

3,8330

4,5087

4,5081

90,7532

6

54,3

50,0

96,4

3,9945

3,9120

4,5685

4,5701

96,5575

7

54,4

52,1

99,7

3,9964`

3,9532

4,6022

4,5981

99,2915

8

56,9

56,7

106,1

4,0413

4,0378

4,6644

4,6651

106,1710

9

58,7

57,9

109,2

4,0724

4,0587

4,6932

4,6863

108,4502

10

61,5

60,5

112,8

4,1190

4,1026

4,7256

4,7265

112,8978

11

63,8

63,0

117,1

4,1558

4,1331

4,7630

4,'7621

116,9892

12

64,2

65,1

119,1

4,1620

4,1759

4,7800

4,7854

119,7549

Всі обчислені значення Y1, Z1, Z2 знаходяться у таблиці 1. До отриманих даних Z1, Z2 та Y1, застосуємо  функцію ЛИНЕЙН.  Вона за методом найменших квадратів (1МНК) знаходить значення невідомих КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЇ (1) (див. довідку). Ця функція вводиться в масив комірок  і завершувати її введення потрібно з Ctrl+Shift+Enter.

Отримаємо:

0,668256

0,232594

1,026804

0,033503

0,058586

0,107533

0,99952

0,004092

#Н/Д

9376,302

9

#н/д

0,313991

0,000151

#н/д

У цій таблиці a1=0,668256, a2=0,232594, lna0=1,026804.

В результаті обчислень ми отримали наступну модель:

М5001, 2

або повертаючись до вихідної форми:

М5001, 3

Перевіримо адекватність моделі експериментальним даним. Для цього знайдемо значення критерію Фішера на рівні значимості а = 0,95 та степенями свободи[1].  М5001, 4

Так як М5001, 5 [2], то отримана модель достовірна з ймовірністю 0,95.

Для перевірки значущості коефіцієнтів М5001, 6 знайдемо спочатку критичне значення критерію Стьюдента на рівні значимості a= 0,95 та порівняємо його із значеннями критерію Стьюдента для коефіцієнтів  М5001, 6.

М5001, 7

Так як всі відповідні значення М5001, 8 то всі коефіцієнти достовірні з ймовірністю 0,95.

3. 1-3.5 Див.Лекц.№2

4. Для випадку статистичних даних табл.1, побудуємо ізокванту для Y =  70,1.

М5001, 9

Розв’яжемо це рівняння відносно Х2:

М5001, 10

Обчислення виконати в Excel і побудувати графік. Див. Рис.1.

М5001, Рис. 1 - Побудова ізокванти

Рис. 1 - Побудова ізокванти

Побудова ізокліналі, що проходить через точку (25; 62) представлена на рис.2.

М5001, Рис. 2 - Побудова ізокліналі

Рис. 2 - Побудова ізокліналі

На рис.3 зображені ізокванта та ізокліналь в одній системі координат.

М5001, Рис. 3 - Ізокванта та ізокліналь. Перетинаються під кутом 90 градусів

Рис 3 - Ізокванта та ізокліналь. Перетинаються під кутом 90 градусів

 

ДОДАТОК

М5001, 11

М5001, 12

М5001, 13

Варіанти завдань до лабораторної №1_МЕ

М5001, 14 

М5001, 15

М5001, 16


[1] Див. довідку по додатковій регресійній статистиці функції ЛИНЕЙН(известные_значения_y;известные_значения_x;конст;статистика):

 «В выходных данных функции ЛИНЕЙН величины F и df используются для оценки вероятности получения наибольшего значения F. Величина F может сравниваться с критическими значениями в публикуемых таблицах F-распределения или FРАСП Excel может быть использована для вычисления возможности получения наибольшего значения F. Соответствующее F-распределение имеет степени свободы v1 и v2. Если величина n представляет количество точек данных и величина const имеет значение ИСТИНА или опущено, то v1 = n – df – 1 и v2 = df. (При const = ЛОЖЬ v1 = n – df and v2 = df). Функция Excel FРАСП(F, v1, v2) возвращает вероятность получения наибольшего значения F.»

[2] Див.Додаток у кінці роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!