Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 268 Методичні вказівки до практичної роботи №15 - Project Expert, фінансове моделювання та аналіз імітаційної моделі

Методичні вказівки до практичної роботи №15 - Project Expert, фінансове моделювання, аналіз імітаційної моделі

« Назад

 Практична робота № 15

Тема: Знайомство з роботою системи Project Expert, застосуванням для проведення фінансового моделювання і аналізу імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми

Мета: Набути практичних навичок використання засобів Project Expert для проведення фінансового моделювання і аналізу імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми.

Порядок виконання роботи

1. Завантажити програму Project Expert (за допомогою кнопки Пуск або з робочого столу).

2. Вибрати команду меню Проект – Новый.

3. В діалоговому вікні Новый проект вказати назву проекту (наприклад, Розробка бізнес-плану), дату початку проекту (01.01.2006), тривалість проекту (6 міс.), назву файлу, у якому він буде розміщений (наприклад, Бізнес-план).

4. Натиснути кнопку ОК, після чого з'явиться вікно Содержание.

5. Вибрати в розділі Проект режим Заголовок.  Відкриється діалогове вікно Заголовок проекту, у якому відображаються введені на попередньому кроці дані, що характеризують основний зміст проекту.

6. У полі "Комментарий" ввести інформацію про основний зміст створюваного проекту.

7. Сформувати список продуктів, створення яких є метою проекту. У вікні Содержание потрібно вибрати Проект - Список продуктов - Продукты/Услуги, ввести назву Бізнес-план, вказати одиниці виміру - шт. і початок продажів - 01.01.2006.

8. У розділі Отображение данных на картці Масштаб необхідно установити прапорець перед полем Показывать данные по месяцам до і ввести 2006.

9. У розділі Валюта режиму Окружение в діалоговому вікні Валюта проекту вибрати як основну валюту гривню, оскільки передбачаються розрахунки в гривнях, а як другу валюту проекту - долар США. Введемо також курс на початок проекту 1$US=5,3 грн. і масштаб грошових одиниць 1 гривня і 1 долар.

10. В режимі Налоги розділу Окружение потрібно встановити для всіх наведених там податків ставки рівні нулю, тому що для даного варіанту проекту розглядається випадок роботи фірми без сплати податків.
11. Далі потрібно перейти до найважливішої частини розробки проекту - створенню календарного плану, що представляє собою послідовність етапів робіт, кожний з який характеризується терміном виконання, вартістю, а також набором параметрів, які визначають зміст етапу.

У розділі Инвестиционный план вибрати вкладенку Календарный план ввести етапи реалізації проекту, відповідальних, тривалість і вартість (для введення та редагування даних потрібно користуватись контекстним меню). Для даного проекту календарний план включає 6 послідовних етапів тривалістю по 1 місяцю і вартістю по 25 000 грн. кожний: "Маркетингові дослідження", "Підготовка даних для бізнес-плану", "Аналіз даних", "Аналіз альтернативних сценаріїв", "Оформлення документації", "Здача роботи замовнику".

12. Завершальний крок у створенні імітаційної моделі проекту полягає у формуванні плану збуту (за допомогою відповідного розділу Операционный план - План сбыта) шляхом введення інформації про продаж одного екземпляра продукту (бізнес-плану) після завершення його розробки і про ціну продукту – 200000 гривень (в клітинку яка відповідає 2006 року потрібно ввести цифру 1)/

13. Після завершення створення моделі потрібно зробити розрахунок проекту за допомогою команди головного меню Результаты- Пересчет.

Слід зазначити, що в даному проекті описується гранично простий випадок, коли відсутній циклічний процес виробництва, - фірма робить визначені витрати, щоб наприкінці встановленого періоду одержати прибуток, продавши одиничний екземпляр створеного продукту. При цьому витрати реалізації проекту відбиті як інвестиційні витрати.

14. Для оцінки економічної ефективності даного проекту в порівнянні з іншими видами діяльності потрібно розглянути отримані показники ефективності інвестицій (Анализ проекта - Эффективность инвестиций).

Таким чином, отримано, що чистий приведений дохід (NPV) даного проекту дорівнює 50 000 грн., індекс прибутковості (PI) - 1,40, а внутрішня норма рентабельності (IRR) - 266,7 %.

Слід зазначити, що для розглянутого проекту показник середня норма рентабельності (ARR), рівний 280 %, позбавлений змісту, оскільки він припускає щорічний продаж по двом таких бізнес-планам, що не відповідає умовам даного проекту. Відзначимо також, що показники ефективності інвестицій для обох валют проекту в даному випадку однакові.

Проект з обліком дисконтування і курсової інфляції

15. Для обліку дисконтування в розділі Проект - Настройка расчетапотрібно увести величини загальної ставки дисконтування для гривні 25 %, а для доларів - 10 %.

16. Для обліку курсової інфляції в розділі Окружение - Валюта ввести розмір темпів падіння курсу гривні, що дорівнює 8 % у рік.

17. Виконати перерахунок проекту (Головне меню Результаты- Пересчет)і одержати показники ефективності інвестицій.

Як видно з отриманих результатів, внаслідок обліку дисконтування показник NPV знизився з 50000 грн. до 38984 грн., a PI - з 1,4 до 1,32. Внаслідок обліку курсової інфляції показники ефективності інвестицій для двох валют проекту стали різними.

Проект з урахуванням вартості кредиту

18. Для визначення дефіциту готівки потрібно відкрити вікно Кеш-фло в розділі Результаты і переглянути значення в останньому рядку Баланс наличности на конец периода. Але зручніше скористатися спеціальною процедурою визначення дефіциту готівки, що запускається натисканням кнопки Дефицит у діалоговому вікні Кредити(Займы) розділу Финансирование.Як видно з результатів цієї процедури, має місце дефіцит готівки з першого по п'ятий місяць реалізації проекту і максимальний дефіцит складає 125 000 грн. на п'ятому місяці. На шостому місяці надходить платіж від замовника 200 000 грн. за отриманий бізнес-план,  баланс готівки стає позитивним і дорівнює 50 000 грн.

19. Для більш наочного представлення зміни дефіциту готівки за час виконання проекту можна побудувати графік. Для цього потрібно виділити дані у відповідному рядку, клацнути правою кнопкою миші і вибрати пункт График.

Для дослідження можливостей реалізації проекту необхідно забезпечити фінансування витрат на перші п’ять місяців за допомогою кредитів. Для цього в діалоговому вікні Займы розділу Финансирование потрібно ввести назву банку (наприклад, Аваль), дату одержання кредиту (1.01.2006), суму кредиту (125 000 грн.) та термін кредиту (5 міс.).

Далі у пункті “Выплата процентов” установити ставку відсотків за кредит – 25% без капіталізації – та прийняти, що заборгованість по відсоткам належить сплачувати наприкінці терміну кредиту разом з зі сплатою основної заборгованості (у полі Отсрочка первой выплаты ввести 5 міс., а у списку Задолженность выплачивается обрати С последней выплатой).

В картці “Поступления” потрібно встановити режим, що відповідає вимогам проекту, тобто по 25 000 гривень щомісячно. Для цього необхідно встановити перемикач у положення Разовые, натиснути на кнопку Схема та ввести в таблицю графік одержання сум кредиту: 1-го числа кожного місяця по 25 000 гривень. В картці Возврат необхідно ввести умови повернення кредиту однією виплатою наприкінці встановленого терміну, що досягається установкою перемикача в положення "в конце".

Після перерахування проекту (Пункт меню Результаты - Пересчет або F9) можна переконатися з отриманої таблиці Кеш-фло, що дефіцит готівки відсутній і що в останньому місяці проекту проводиться виплата по зовнішніх позиках у розмірі 125000 грн. і виплата відсотків по позиках - 7812,5 грн. Для даного варіанту проекту отримані такі основні показники ефективності інвестицій:

NPV = 31866 грн.; PI = 1,26; IRR = 209 %.

Отримане погіршення показників ефективності інвестицій обумовлено появою додаткових витрат на виплату відсотків по позиці.

Проект з урахуванням податків

Для обліку податків, інфляції й оцінки ступеня їхнього впливу на економічну ефективність проекту необхідно деталізувати опис витрат, увести опис ресурсів, що використовуються, а потім указати для кожного етапу календарного плану кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок їхньої оплати.

У режимі Ресурси розділу Інвестиційний план потрібно ввести у діалоговому вікні Редактирование ресурсов список ресурсів: фахівець з фінансового менеджменту, лаборант і фірма "Інформсервис". Для добавлення ресурсу потрібно натиснути клавішу INSERT. У нижній частині діалогового вікна вводяться тип ресурсу (для фахівця і лаборанта - "люди", а для фірми - "послуги" зі зняттям прапорця "Без ПДВ"), одиниці виміру (для фахівця і лаборанта - "чел.", для фірми -"мес.") і вартість за одиницю (10 000 грн. для фахівця, 3 000 грн. для лаборанта і 12 000 грн. для фірми). Після заповнення вікна необхідно натиснути клавішу Esc. Заповнене необхідною інформацією вікно Редактирование ресурсов показане на рис. 27. Слід зазначити, що графік у правій частині вікна порожній, поки ресурси не будуть зв'язані з етапами робіт.

Потім необхідно відкрити діалогове вікно Календарний план, по черзі для кожного етапу відкрити вікно Редактирование этапов (подвійним клацанням кнопкою миші по назві відповідного етапу), видалити раніше введену величину вартості етапу, а потім натиснути кнопку Ресурсы і відкрити діалогове вікно Ресурсы. У цьому вікні необхідно ввести зі списку ресурсів фірми, розташованого в правому полі вікна, необхідні ресурси в список ресурсів етапу, розташований у лівому полі вікна, а потім у нижній частині діалогового вікна ввести кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок оплати (у поле Кількість ввести 1, у списку Регулярні виплати вибрати "наприкінці"). Вид заповненого діалогового вікна Ресурси для етапу календарного плану Маркетингові дослідження.

Після введення ресурсів для кожного етапу буде показана вартість кожного етапу, що розрахована системою та дорівнює 25000 гривень. Потім необхідно за допомогою режиму Налоги розділу Окружение ввести в діалоговому вікні податки, що діють на період реалізації проекту. Для ПДВ введемо значення ставки 20 % і після натискання кнопки Настройка установити в діалоговому вікні Параметри оподатковування в поле Переплачений ПДВ значення "Переносится в будущие периоды".

Далі потрібно задати ставку податку на прибуток, що дорівнює 24%, при щомісячному режимі виплат, оподатковувану базу "Прибуток" і виплату "наприкінці". Потім ввести ставку податку на зарплату 36%, що є, приблизно, еквівалентною сумарним податкам на фонд заробітної плати підприємства, вказати оподатковувану базу "Зарплата", а періодичність виплат - "Місяць". І нарешті, ввести податок на продажі, що також є еквівалентним декільком окремим податкам, що обчислюється від оподатковуваної бази "Обсяг продажів", та має ставку 5 %. Отримане діалогове вікно Налоги показано на рис. 29.

Оскільки ряд податків нараховується в шостому місяці, а виплачується в сьомому місяці, то для їхнього обліку варто збільшити тривалість проекту з 6 до 7 місяців (за допомогою діалогового вікна Заголовок).

Після проведення перерахунку проекту одержані неприпустимо низькі показники ефективності інвестицій. Крім того з таблиці Кеш-фло або з таблиці діалогового вікна «Дефицит наличных средств» можна побачити, що через те, що щомісяця платимо податки, з’явився дефіцит готівки, який зростає кожний місяць на 4680 гривень, та має найбільше значення у п’ятому місяці  - 23400 гривень.

Для виключення дефіциту готівки необхідно збільшити щомісячні розміри позички на 4680 гривень, що приведе до подальшого погіршення показників ефективності інвестицій тому, що збільшаться витрати на виплату відсотків по позичкам.

Заключний проект

Одержаний проект є неприйнятним для розробника. Оскільки зменшити витрати на виконання робіт практично неможливо, замовник та виконавець дійшли згоди про підвищення ціни на розробку бізнес-плану зі 200 000 гривень до 300 000 гривень.

Відповідно з цим збільшимо у діалоговому вікні План сбыта ціну до 300 000 гривень. Для того, щоб усунути дефіцит готівки, необхідно скоректувати схему фінансування шляхом збільшення в діалоговому вікні Кредиты розміру приваблюваного кредиту на 23 400 грн. (з 125000 до 148400 грн.). і схеми надходжень позики (щомісячні надходження збільшимо з 25000 до 29680 грн.). Після проведення перерахунку проекту можна переконатися в таблиці Кеш-фло у відсутності дефіциту готівки. Показники ефективності інвестицій мають цілком прийнятні для розроблювача значення.

Для більш докладного розгляду впливу податків на ефективність проекту можна вибрати в розділі Настройка расчета в закладці Детализация таблицю Налоговые выплаты, зробити перерахунок проекту, а потім переглянути в модулі Детализация результатов вище вказану детальну таблицю. Видно, що основні податкові виплати робляться в сьомому місяці, при цьому максимальні виплати робляться по ПДВ і податку на зарплату.

Для оцінки стійкості проекту до різних параметрів проекту необхідно за допомогою модуля Анализ чувствительности (рис. 30) розглянути вплив на NPV ставки дисконтування (від 0 до 30 % через 5 %), ціни збуту, ставки податків і ставки по кредитах (від -20 до +20 % через 5 %).

Слід зазначити, що характер впливу розглянутих параметрів на інші показники ефективності інвестицій (PI і IRR)аналогічний. З наведених графіків можна зробити висновки, що найбільш критичним параметром є ціна збуту, при зменшенні якої на 15 % показники ефективності інвестицій стають неприйнятними.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!