Роздрукувати сторінку

Основи управління в екологічному моніторингу як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Основи управління в екологічному моніторингу – розглядає принципи управління у сфері впливів на навколишнє середовище, типи моніторингу, способи впливу на джерела забруднення і методи складання довгострокових прогнозів.

Метою освоєння дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу є формування у студентів системних базових знань про організацію та проведення моніторингових досліджень для оцінки якості різних компонентів навколишнього природного середовища.

дисципліна-Основи-управління-в-екологічному-моніторингу

Завдання дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу:

- розкрити теоретичні основи екологічного моніторингу (ЕМ);

- сформувати у студентів уміння використовувати дані моніторингу для формування рекомендацій щодо зменшення негативних наслідків хімічного забруднення і фізичних впливів на навколишнє середовище;

- розглянути методи і методики моніторингових досліджень різних компонентів природного середовища;

- визначити значення відомчих моніторингів в оцінці і прогнозуванні екологічного стану навколишнього середовища;

- показати роль різних рівнів моніторингу в оцінці і прогнозуванні екологічного стану навколишнього середовища;

- ознайомити студентів з організацією та результатами моніторингу в Європі, Україні.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен знати:

- основні нормативні документи, що визначають проведення моніторингу та використання його результатів;

- основні принципи організації та проведення моніторингу різних рівнів (від глобального до локального) і різних природних середовищ;

- загальні закони перенесення забруднюючих речовин в різних середовищах;

- системи відомчих моніторингів.

Студент повинен вміти:

- давати рекомендації по охороні навколишнього середовища і раціональному природокористуванні на основі аналізу результатів моніторингу;

- організовувати і проводити моніторинг в заданому районі;

- проводити розрахунки поширення забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- організувати громадський ЕМ.

Студент повинен мати навички:

- проведення відбору та аналізу проб різних природних середовищ і компонентів;

- вибору оптимальних методів аналізу забруднювачів;

- володіння методами хімічного аналізу;

- володіння основними методами індикації та аналізу забруднюючих шкідливих речовин;

- правильного використання вимірювально-аналітичних приладів.

Дисципліна Основи управління в екологічному моніторингу входить в професійний цикл, базової (професійної) частини державного освітнього стандарту у напрямку Екологія та природокористування. Для успішної реалізації екологічної політики та ефективного екологічного управління в умовах, що склалися потрібна достовірна, максимально-повна і своєчасна інформація про наявність та стан природних ресурсів, про якість навколишнього середовища та його забруднення, а так само про причини і наслідки що виникають в несприятливих і надзвичайних екологічних ситуаціях.

ЕМ є засобом для отримання, обробки, зберігання і відображення інформації, що є основою для прогнозів і, в кінцевому підсумку, для вироблення екологічно безпечних рішень. Таким чином, в охороні навколишнього середовища та екологічному управлінні важлива роль відводиться формуванню системи екологічного моніторингу.

Основи-управління-в-екологічному-моніторингу

Таким чином, даний курс націлений на формування у студентів системи поглядів і засвоєння ними сучасних наукових знань в області управління в екологічному моніторингу.

Якщо ви не можете чи не встигаєте, або просто не бажаєте виконати навчальне завдання з дисципліни Основи управління в екологічному моніторингу, а його наявність обов’язкова, ви можете купити курсову роботу або конспект лекцій з курсу Основи управління в екологічному моніторингу у професійної команди центру «КУРСОВІКС».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!