Роздрукувати сторінку

Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття), як навчальна дисципліна

« Назад

Література - це мистецтво. І, як будь-яке мистецтво, вона має поліфункціональну специфіку: пізнавальну (література - джерело знань про життя), евристичну (література сприяє розвитку мислення), комунікативну (література - засіб і канал зв'язку між письменником і читачами, між читачами), естетичну (література - наука і мистецтво про красу), виховну (за допомогою літератури ми виробляємо свої погляди на життя, свої відносини до нього), гедоністичну (література приносить нам насолоду, радість дотику з мистецтвом), розвиваючу (література збагачує і розвиває інтелектуальний та емоційний світ читача, збуджує його фантазію, збагачує і розвиває мову), культурологічну і націотворчу функції, сприяє гуманізації мислення.

Але найголовніше, що все це в літературі реалізується через естетично-художнє сприйняття і осмислення життєвих явищ.

Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття),

Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття) – вивчає літературний процес на межі ХІХ – ХХ століть.

Мета курсу - ознайомити студентів із провідними творами різних народів цього періоду, розкрити значення та місце літератури порубіжжя у світовому літературному процесі, з'ясувати характерні риси національних літератур цього періоду, розвивати та вдосконалювати вміння використовувати літературознавчі знання для аналізу тексту; вдосконалювати професійну майстерність та розширювати загальну естетичну культуру студентів.

література-порубіжжя

Завдання курсу Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття):

- виявити характерні історико-культурні особливості періоду порубіжжя і визначити їх вплив на розвиток літератури;

- показати неоднозначність, внутрішню суперечливість, діалогічність літературного процесу на межі століть;

- засвоїти поняття натуралізм, імпресіонізм, символізм, декаданс;

 - розкрити характерні риси провідних національних літератур;

- показати роль та вплив французького літературного процесу;

- ознайомитися найважливішими літературними школами, напрямами, течіями періоду через їх найвизначніших представників;

- показати характерну для цієї епохи різноманітність жанрів та літературних явищ;

- продемонструвати різнобарвність особливостей мови, творчих методів та стилю письменників, які були представниками різних національних шкіл;

- виявити основну динаміку світового літературного процесу;

- показати приклади варіацій прийомів та підходів при аналізі тексту літературного твору;

- виявити генезис явищ, підготувати студентів до сприйняття літератури власне XX ст.;

- ознайомитися з провідними літературними шедеврами та розглянути їх у літературному контексті, як вони пов’язані з літературною традиціє та визначити їх вплив на подальший розвиток літератури.

У результаті вивчення курсу Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття) студенти повинні знати:

- основні риси історико-літературної епохи порубіжжя;

- основні літературні течії та напрями;

- головні періоди життєвого та творчого шляху провідних письменників епохи;

- зміст, особливості композиції, системи образів вивчених літературних творів;

- жанрову специфіку творів;

- загальнолюдське, естетичне і конкретно-історичне значення художніх творів;

- риси особистого стилю окремих письменників;

- загальні характеристики теоретико-літературних понять і термінів.

Студенти повинні вміти:

– критично підходити до оцінки прочитаних творів;

– визначати сюжет, проблематику, загальнолюдську композицію, зображальні засоби мови, систему образів художнього твору;

– аналізувати літературні твори у єдності їх змісту і форми;

– визначати авторську позицію та суб’єктивну думку;

– порівнювати твори різних народів зі сторони їх тематики, стилю, жанрової приналежності.

літературний-твір

Отже, курс Зарубіжна література порубіжжя (ХІХ-ХХ століття) є важливою дисципліною в системі літературних дисциплін, вона детально знайомить студентів з літературним процесом на рубежі ХІХ – ХХ століть, дозволяє осягнути найкращі літературні здобутки епохи та їх специфіку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!