Роздрукувати сторінку

Дозвілля студентської молоді

« Назад

З розвитком суспільства досить актуальними проблемами залишаються проблеми молоді, як важливої соціально-демографічної групи, що має специфічні соціальні й психологічні риси, зумовлені віком, специфікою положення в соціальній структурі суспільства.

проблеми молоді, дозвілля студентської молоді

Дана соціально-демографічна група різниться за віком (від 18 до 35 років), соціальним станом, освітою.

Чимала частина молоді представлена студентством. Стадію соціалізації (студентські роки) проходять значна частина молоді. Студентство різнорідно у статевій структурі, вікові межі досить широкі, територія функціонування різноманітна. Студентство як соціально демографічна структура відіграє певне суспільне становище, має роль і статус в суспільстві, характеризується певними соціально-психологічними особливостями.

Статус студента є тимчасовим протягом життя індивіда. Положення студента в суспільстві характеризується типом суспільного устрою, залежить від соціально-економічного і культурного розвитку країни. Необхідно врахувати і національні особливості вищої освіти.

У всій системі наукових досліджень молодіжного середовища, і студентства, зокрема, велику роль відводять до вивчення вільного часу студентів, їх дозвілля. Тут і інтереси, і можливості, і переваги.

Фактори що впливають на вибір дозвілля поділяються на:

  • суб'єктивні, тобто внутрішній стан індивіда, мотивація, інтереси і т. д.
  • об'єктивні - тобто вплив суспільства на момент вибору. Громадські уподобання, соціальні табу, правила, оцінки, культурний рівень, політичні форми і т. д.

Встановлені нами фактичні дані свідчать про те, що дозвілля займає досить важливе значення у житті студентів, хоча ця позиція розходиться з оцінкою більшості самих респондентів.

спорт, відвідування кафе і дискотек

Так виявилося, дозвілля, на думку багатьох респондентів - далеко не найважливіше в житті. При чому, ця тенденція виражена яскравіше в середовищі першокурсників. Студенти п'ятих курсів відрізняються великими часовими витратами і різноманітністю форм його проведення.

Найбільш популярними формами проведення дозвіллєвого часу є зустрічі з друзями, відвідування кафе і дискотек. Наша гіпотеза про популярності Інтернету не підтвердилася. Відвідування Інтернет - кафе і заняття спортом виявилися найпопулярнішими видами дозвілля.

Підтвердженням однієї з наших гіпотез виявилося те, що друзі, їх інтереси і погляди більш всього впливають на дозвіллєві уподобання. При чому, вибір додаткових (алкогольні та наркотичні засоби) так само визначає коло друзів, і, що важливо, засоби масової інформації. Даний факт, на наш погляд, повинен бути врахований міністерствами, які займаються молодіжною політикою, а так само ЗМІ.

Найбільш головним обмеженням у виборі форм дозвіллєвого часу є, брак часу (що більшою мірою виявлено у студентів першого курсу) та матеріальні можливості або точніше їх відсутність.

Саме це і передбачалося спочатку. І хоча більша частина опитаних задоволені тим як проводять своє дозвілля, незадоволеність інших визначили саме ці (наведені вище) проблеми.

В ході вивчення цих аспектів виявлена тенденція: чим більше часу витрачено на дозвілля, тим більше випадків збільшення матеріальних витрат. А так само реально і те, що чим більше реальні матеріальні витрати, тим більше бажання мати більш високий дохід. І саме фактор матеріальної стабільності є одним з головних і вирішальних стимулів зміни звичних форм проведення дозвілля на більш різноманітні і бажані. І виявилося, що найбільше витрачають ті, для кого дозвілля менш важливим і хто найменше мають певні переваги у формах проведення дозвілля.

В умовах існування техногенних культур молодь повинна витрачати все більше часу на оволодіння статусом дорослого члена суспільства, що пов'язано з розвитком штучного середовища як домінантного параметру, що впливає на відтворення нових поколінь.

фактор матеріальної стабільності

У нинішніх умовах питання про спрямованість соціального розвитку молодого покоління зв'язується з перспективами модернізації суспільства. Від того, яким шляхом піде процес модернізації, як зміниться характер суспільного ладу, будуть залежати і рівень вимог, які висуне суспільство до молодого покоління, і критерії оцінки його розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!