Роздрукувати сторінку

Досвід інноваційної діяльності університету КПІ

« Назад

Київський політехнічний інститут в 2007 роц і отримав статус дослідницького завдаки існуванню окремого дослідницького інституту в своєму складі.

КПІ, зміст і якість наукової діяльності КПІ

Проведення інноваційної діяльності проводиться відповідно до Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка", прийнятому Верховною Радою України у грудні 2006 р. Досвід роботи цього парку як загальнодержавного пілотного проекту було використано при підготовці та прийнятті в 2009 р. загальносистемного закону України "Про наукові парки".

У складі Київського політихнічного інституту на даний момент успішно працюють 10 навчально-наукових інститутів, 19 факультетів, 152 кафедри, 6 науково-дослідних інститутів, понад 10 навчально-наукових центрів. Інноваційне середовище університету формують науковий парк, технопарк, молодіжні бізнес-інкубатори та інкубатори інноваційних  ідей.

Зміст і якість наукової діяльності КПІ визначають сьогодні понад 40 наукових шкіл, що виконують фундаментальні дослідження за 18 пріоритетними напрямами, і прикладні дослідження та розробки – за 25 напрямами згідно з чинними законами України. Безпосередньо науковою роботою займаються понад 1600 науково-педагогічних працівників, серед  яких 320 докторів і 1400 кандидатів наук, 30 докторантів, майже 1000 аспірантів і здобувачів, понад 4000 студентів.

Високий власний інтелектуальний потенціал Київської політехніки дозволяє якісно вирішувати проблеми як кадрового, так і науково-технологічного забезпечення інноваційного розвитку економіки держави. Зокрема, щороку випуск фахівців з вищою освітою здійснюється за 118 спеціальностями, з використанням результатів науково-дослідних робіт щороку готується майже 1500 магістерських дисертацій, 1000 дипломних робіт спеціалістів, 1300 – бакалаврських робіт. Потенціал творців інновацій країни щороку зростає завдяки підготовці в КПІ майже 20 докторів і близько 100 кандидатів наук.

Щорічні обсяги наукової діяльності складають понад 60 млн грн. За ці кошти виконується понад 300 науково-дослідних робіт, і майже половина з них – це госпдоговірні теми на замовлення підприємств різних форм власності, при цьому частка робіт на замовлення приватного сектору економіки складає дві третини.

Науково-дослідні роботи і розробки університету відповідають шести комплексним програмам університету: "Сталий розвиток", "Енергетика сталого розвитку", "Розбудова інформаційного суспільства", "Нові матеріали і технології", "Системи спеціального та подвійного призначення", "Медико-інженерні проблеми охорони здоров'я".

Зокрема, в рамках програми "Сталий розвиток" під керівництвом академіка М.З. Згуровського виконується проект єдиного від України Світового центру даних, який працює під егідою Міжнародної ради з науки і входить до спільноти 52 аналогічних центрів у інших країнах світу. Науковими напрямами нашого центру є геоінформатика і сталий розвиток у контексті якості і безпеки життя людей. Свідченням того, що вказані напрями комплексних програм університету визначено вдало, є, до речі, той факт, що наукові досягнення дослідників КПІ щороку відзначаються 1-2 Державними преміями в галузі науки і техніки. За останні 20 років такими преміями відзначено 27 робіт, лауреатами держпремій стали 53 наші учені.

Кращий винахід року в НТУУ КПІ - 2011, дослідники КПІ

Також,  є дещо дискусійним проведення в рамках конкурсу «Кращий винахід року в НТУУ КПІ - 2011» конкурсу в номінації «Кращий твір, захищений свідоцтвом авторського права» (мабуть, більш доречним це був би літературний конкурс на здобуття відповідної літературної премії, наприклад, в рамках Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» тощо). Адже оцінювати подані на конкурс твори у цій номінації повинні літературні критики чи фахівці-філологи, тим паче на твір видається тільки свідоцтво на одній сторінці з назвою твору без розкриття змісту його текстової частини.

Отже, інноваційна діяльність Київського політеху на даний момент знаходиться на досить високому рівні, але існує необхідність вдосконалення процесу виведення реєстрації авторського права на інновації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!