Роздрукувати сторінку

Адаптація національної системи освіти до принципів Болонського процесу

« Назад

Як відомо, у травні 2005 р. Україна приєдналася до Болонського процесу. Ще не будучи "болонською" країною, наша держава розпочала роботу щодо приєднання до цього процесу. Наказом міністра освіти і науки України від 23 січня 2004 р. № 48 "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу" були визначені 59 ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації для проведення експерименту, серед яких був і Національний авіаційний університет.

адаптація законодавства України до Болонського процесу

Відомо, що для успішного виконання завдання трудовий колектив повинен бути добре ознайомлений з його змістом. З цією метою основні положення Болонської декларації висвітлювалися серед педагогічних працівників на педагогічних, науково-методичних радах, серед курсантів і студентів коледжу — на класно-виховних годинах.

З-поміж основних положень Болонської декларації — "Сприяння європейського співробітництва в галузі оцінки якості за допомогою розробки порівнянних критеріїв і методологій". Виходячи з цього на першому етапі в коледжі опановуються засади модульного принципу структуризації матеріалу та рейтингової системи оцінювання за багатобальною шкалою. Згідно з рішенням педагогічної ради методичним кабінетом коледжу розроблено "Положення про організацію навчального процесу в коледжі за модульно-рейтинговою системою" і протягом 2006/07 навчального року проводиться експеримент згідно з наказом начальника коледжу щодо його втілення. Результати експерименту планується розглянути на засіданні методично-наукової ради навчального відділу (червень 2007 р.). Перші відгуки викладачів, студентів і курсантів щодо модульно-рейтингової системи навчання позитивні: поліпшилася самостійна робота студентів і курсантів протягом семестру; підвищилася об’єктивність оцінювання їхніх знань та умінь; посилилась здорова конкуренція у навчанні. Важливий момент запровадження акумулюючої модульно-рейтингової системи — можливість урахування всіх досягнень студента, а не тільки навчального навантаження, участі у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.

принципи Болонського процесу

Саме в цьому напрямі й працюють викладачі соціально-гуманітарного циклу коледжу. Тим більше, що сьогодні під гаслом гуманітаризації вищої освіти викладачі переймаються не тільки теоретичними знаннями, а й практичними — навчити молодь, як їй жити в такому складному світі, як зберегти духовність, національну самосвідомість тощо. Освіта перетворилась у сферу відповідних послуг.

Підбити підсумки цієї роботи поки ще важко: серед описаних історій особистого успіху — більшість зарубіжних кіногероїв і видатних діячів, тобто викладачам є над чим працювати. Але тішить те, що при анкетуванні студенти визначають важливість вивчення цих питань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!