Роздрукувати сторінку

Організація науки і наукових досліджень в сучасній Чехії

« Назад

Важливою складовою усього комплексу українсько-чеських міждержавних відносин є співпраця у науково-технічній сфері. ЇЇ розвиток актуалізується процесами глобалізації економіки і науки, інтеграцією до європейського й світового науково-технологічного простору, використанням новітніх технологій та інноваційною діяльністю. У цьому контексті Чеська Республіка є перспективним партнером, адже має потужну науково-технічну базу, а також бере участь у багатьох європейських програмах і грантах.

організація науки і наукових досліджень

Реалізація науково-технічного співробітництва між Україною і Чеською Республікою відбувається на основі врахування кількох чинників, а саме: наявності науково-технічної бази, договірно-правового забезпечення, інтенсивності торговельно-економічних обмінів, інвестиційної активності та інноваційної політики. Давні традиції наукових зв’язків лише підсилюють спільні ініціативи. І для України, і для Чехії ефективна організація діяльності у даній сфері (удосконалення системи державних пріоритетів у науці, їх конкретизація, інтеграція всіх етапів наукового процесу, прискорення інновацій) є пріоритетним напрямом державної політики. Обидві країни розуміють, що статус держави на міжнародній арені залежить і від її науково-технічного та інтелектуального потенціалу. Саме тому, упродовж останнього десятиліття країни нарощують темпи в освоєнні новітніх технологій, пошуку дієвих механізмів їх реалізації, задля створення конкурентноспроможної економіки та входження у глобальні високотехнологічні ринки.

організація науки і наукових досліджень в сучасній Чехії

ЇЇ розвиток актуалізується процесами глобалізації економіки і науки, інтеграцією до європейського й світового науково-технологічного простору, використанням новітніх технологій та інноваційною діяльністю. У цьому контексті Чеська Республіка є перспективним партнером, адже має потужну науково-технічну базу, а також бере участь у багатьох європейських програмах і грантах. Поглиблення українсько-чеського співробітництва у даній галузі спрямоване як на розвиток якісно нових двосторонніх відносин, так і на економічний поступ двох країн.

Окрему групу складають роботи з проблем формування науково-технологічної бази України й Чеської Республіки, становлення міжнародного наукового співробітництва обох країн та перспектив українського науково-технологічного позиціонування у контексті європейської інтеграції.

організація науки в сучасній Чехії

Чеська Республіка вважається одним із фаворитів серед країн Центральної і Східної Європи за витратами на інноваційний розвиток. За даними Індексу глобальної конкурентноспроможності вона зайняла 29 місце серед 134 країн світу  і відповідно – 12 місце серед країн-членів ЄС.

Науково-технічна галузь вимагає значних фінансових затрат, тому державних коштів, як правило, не вистачає для втілення усіх проектів. Інвестиції є одним із джерел фінансування науково-технологічних розробок. Разом із тим, умовами якісного інвестиційного середовища є наявність стабільної політики та економіки, а також розвинутої інфраструктури. Згідно із дослідженнями фірми "Ernst&Young" Чеська Республіка для інвесторів є сьомою найпривабливішою країною в світі.

організація наукових досліджень в сучасній Чехії

Українська і чеська сторони напрацьовують проекти у таких основних напрямах як: нові технології і технологічне обладнання для створення джерел енергії і засобів транспортування енергоносіїв, проектування і створення авіаційної техніки, розробка зразків нової медичної техніки, інструментів і медичних приладів, винайдення автомобілів спеціального призначення, створення нових зразків рухомого рейкового транспорту, верстатобудування, радіоелектронна апаратура і засоби зв’язку, створення машин і механізмів для обробітку землі, збору врожаю і переробки сільськогосподарської продукції.

Подальше вдосконалення двосторонніх наукових контактів і кооперації у сфері використання результатів наукових досліджень значною мірою лежить у площині відносин із ЄС, а саме участі у рамках європейських науково-технічних програм.

Відповідно до міжнародних двосторонніх угод з науково-технічного співробітництва Чеська Республіка здійснює співробітництво з окремими країнами (Францією, Італією, Угорщиною, Словаччиною тощо) в рамках програми КОНТАКТ. Її метою є забезпечення необхідних умов для розвитку науково-технічної співпраці чеських організацій з досліджень і розвитку, інновацій та технологій з їхніми іноземними партнерами. Окрім спільних проектів, співробітництво включає обмін спеціалістами, популяризацію наукових досліджень та залучення молодих науковців до міжнародної співпраці. Адміністрування даної діяльності здійснюється спільно Асоціацією інноваційного розвитку ЧР та відповідними двосторонніми змішаними Комісіями на основі Угоди між Асоціацією інноваційного розвитку ЧР та Міністерством освіти, молоді та спорту ЧР.

Отже, аналіз окремих аспектів українсько-чеської діяльності в галузі науки і технологій засвідчив наявність всіх необхідних умов для реалізації основних напрямів взаємовідносин. У договірно-правовій базі закріплені основні положення для регулювання науково-технічного співробітництва суб’єктів двох країн. Розвиток співпраці на всіх рівнях забезпечують регулярні контакти між відповідними міністерствами, зовнішньополітичними відомствами, спільними комісіями, науковими та освітніми установами, представниками наукових і ділових кіл обох країн.

Науково-технічне співробітництво між Україною і Чеською Республікою склалося історично і відбувається на взаємовигідній основі задля залучення нових знань, підвищення конкурентноспроможності й продуктивності науки.

На перспективу основні завдання подальшої спільної діяльності полягають у нарощуванні співпраці у галузі фундаментальних і прикладних наук, організації співробітництва в сфері розвитку інноваційної інфраструктури України, залученні іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі, створенні спільних наукомістких і довготривалих проектів, підготовці трудових кадрів для інноваційної діяльності. Використання чеського досвіду науково-технічної інтеграції, позитивні тенденції розвитку двосторонніх відносин у даній сфері, спільна участь у європейських програмах і проектах сприятимуть не лише взаємній вигоді, а й повноцінному входженню України до Європейського дослідницького простору.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!