Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Звіт з виробничої практики

Звіт з виробничої практики

« Назад

Кожен, хто хоч раз у своєму житті проходив виробничу або переддипломну практику, знає, як складно зібрати воєдино всі придбані за цей період навички, поєднати їх з пройденою раніше теорією і потім написати звіт по практиці. Застосувавши наведені нижче поради, Ви без зусиль зможете крок за кроком грамотно написати звіт.

виробнича практика

Перше, про що слід подумати - це про ведення так званого щоденника, в який кожен день необхідно вносити перелік всіх виконуваних робіт, здійснюваних під час практики. Потім, через час, складаючи звіт по виробничій практиці, Ви відчуєте важливість зроблених Вами нотаток. Для тих, хто не вів подібні записи, слід взяти аркуш паперу і спробувати пригадати всі завдання, записуючи їх у стовпчики, об'єднуючи або по важливості або за часовими рамками. Освіживши таким чином в пам'яті всі свої дії, тепер можна приступити до головної частини.

Навчальний план будь-якого ВУЗу передбачає проходження виробничої практики, під час якої Ви повинні застосувати отримані теоретичні знання в реальній професійній діяльності. Як написати звіт по виробничій практиці? Це робота, що оцінюється нарівні з заліками та іспитами, і вона повинна бути зроблена в суворій відповідності до вимог ВНЗ.

Вимоги до структури звіту по виробничій практиці

Введення. Перед початком практики керівник видає студенту завдання на практику, що містить цілі та завдання її проходження. Саме вони включаються в введення звіту. Тут же слід аргументувати актуальність теми дослідження і вказати, які нормативно-правові документи підприємства Ви використовували.

Основна частина містить дослідження діяльності підприємства та аналіз отриманих результатів. У першому розділі основної частини звіту Ви повинні дати загальну характеристику підприємства та конкретного відділу, в якому працювали. Характеристика підтверджується діаграмами, графіками, динамікою зростання клієнтури та іншими точними фактами. Другий розділ описує прийоми і методи, якими Ви користувалися при аналізі підприємства. Третій розділ - це власне аналіз зібраних під час практики матеріалів. Сюди ж вносяться Ваші пропозиції і розробки щодо поліпшення роботи підприємства.

Висновок. Підсумки практики, висновки і рекомендації.

оформлення звіту по виробничій практиці

Бібліографічний список. Він складається з монографій, періодики, статистичних джерел, використаних для дослідження і складання звіту.

Додатки. Сюди слід включити графічні матеріали, а також копії документів підприємства.

До звіту по виробничій практиці обов'язково прикладаються:

- відгук від підприємства, завірений підписом керівника та печаткою організації;

- заповнений щоденник з практики;

- нормативно-довідкові документи підприємства, відповідні роки проходження практики.

Обсяг звіту по виробничій практиці - від 5 до 50 аркушів формату А4.

Оформлення звіту по виробничій практиці

Титульний аркуш. На ньому вказується найменування ВУЗу, кафедри і Вашої спеціальності, вид і тема практичної роботи, найменування та номер групи, ПІБ автора та ПІБ керівника практики від ВНЗ. Внизу сторінки - місцезнаходження ВУЗу (місто) і дата здачі (рік). Титульний аркуш не підлягає нумерації. Зразок титульного аркуша можна подивитися тут.

Зміст. Перерахування інформаційних блоків звіту із зазначенням відповідних сторінок.

Введення. Обсяг введення не перевищує 3-х сторінок.

Основна частина повинна бути розділена на глави, що включають підрозділи. Кожен розділ починається з нової сторінки. Необхідно використовувати виноски на інформацію, взяту з документів і навчальних матеріалів. Наведені в тексті звіту графіки, схеми, таблиці мають заголовки і нумерацію.

Висновок складається з 2-3 сторінок. Наприкінці укладення ставиться дата здачі звіту і підпис автора.

Бібліографічний список починається з переліку нормативно-правових документів. За ними розташовуються методичні та навчальні посібники, періодичні видання, адреси веб-сайтів. Всі джерела перераховуються в алфавітному порядку, іноземні матеріали слідують після українських. Мінімальна кількість джерел - 25.

Додатки. Кожне з них починається з нової сторінки і нумерується по зростанню цифрами або літерами в алфавітному порядку.

звіт по виробничій практиці

Стандарти оформлення текстової частини не відрізняються від стандартів, прийнятих при оформленні інших навчальних робіт.

Пам'ятайте: у Вашому ВУЗі можуть бути додаткові вимоги як до оформлення, так і до змісту звіту. Ці вимоги зазначаються у методичці.

Будь це звіт по практиці, будь це переддипломний звіт або ж звіт по виробничій практиці, оформляється за принципом курсової роботи, включаючи в себе наступні частини:

- титульний лист;

- введення;

- основну частину;

- висновок;

- список використаних джерел;

- додатки.

При оформленні титульного аркуша досить слідувати вже відомим класичним правилам, не забувши лише вказати таку особливість звіту по виробничій практиці, як назва підприємства та підрозділ, в якому студент проходив практику, а також тривалість виробничої практики.

особливість звіту по виробничій практиці

Введення має на увазі опис цілей, переслідуваних студентом при пошуку того чи іншого місця проходження практики.

Основна частина умовно ділиться на два підрозділи: опис підприємства та опис посадових обов'язків практиканта.

Описуючи підприємство, необхідно коротенько написати про історію його створення, а потім викласти характеристику організації та підрозділу, в якому студент проходив практику. У разі виконання обов'язків для кількох підрозділів, слід описати структуру кожного з них.

Будь-який керівник практики, який консультує студента, завжди радий побачити проведену учнем паралель між досліджуваними раніше предметами і виконуваними обов'язками під час практики. Тому, складаючи звіт по виробничій практиці, варто вказати, які саме лекції послужили гарною допомогою при виконанні того чи іншого завдання на підприємстві. Також велику увагу слід приділити опису придбаних знань і проектів, які були довірені практиканту.

Проаналізувавши вже практично готовий звіт по виробничій практиці, тобто виконавши вищеописані кроки, слід сформулювати грамотні висновки, які потім вказуються у висновку. Таким чином, висновок - це не менш важлива частина звіту по практиці, в якій підводяться підсумки і коротко згадуються поставлені цілі, засновані на придбаних практичних навичках.

Додаток - це необов'язкова складова одиниця звіту про практику. Проте можна додати копії деяких документів, які допоможуть додати, описуваному Вами місця практики, більше наочності. Тільки слід врахувати, що використання будь-яких документів дозволено тільки за згодою начальства підприємства.

Звіт з виробничої практики складається також і після проходження переддипломної практики. Основна відмінність від звіту по виробничій практиці полягає в його основній частині. Так як переддипломна практика служить необхідним багажем практичних знань для написання диплома, то в даному випадку слід провести більш глибокий аналіз виконуваних завдань. Звіт по практиці для диплома на 70-80 відсотків складається з аналізування досліджень, експериментів, розрахунків, а також самостійно зроблених висновків. Як правило, вироблені тут розрахунки і підведені підсумки використовуються студентом при написанні практичної частини дипломної роботи.

Нерідко, відчуваючи всю важливість складання звіту, студенти або губляться від хвилювання або ж не можуть зібрати необхідну кількість даних. Особливо якщо врахувати той факт, що звіт по виробничій практиці складається з 20-30 сторінок друкованого тексту, стає зрозуміло, що двома-трьома невеликими завданнями, на жаль, не завжди виходить досягти необхідний обсяг звіту. В даний час існують спеціальні фірми, що збирають вичерпну інформацію про підприємства, які можуть бути успішно застосовані при написанні звіту.

що таке звіт з виробничої практики

Отже, під час практики або по її закінченню студент повинен написати звіт по виробничій практиці. У цьому звіті повинні бути узагальнені всі дані самостійних досліджень. Тобто повинна бути проведена серйозна аналітична робота, тому має сенс довірити написання звіту по виробничій практиці співробітникам рефератних компаній. Кваліфіковані фахівці, що мають чималий досвід в оформленні подібних звітів, врахують всі особливості структури такого звіту та інші важливі моменти. Але можна зробити все самостійно. Головне, врахувати всі нюанси складання подібних документів.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити звіт з виробничої практики, звіт по виробничій практиці на замовлення та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!