Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Звіт про проходження педагогічної практики

Звіт про проходження педагогічної практики

« Назад

Звіт про проходження педагогічної практики – це документ, який описує певні навички і прийоми педагогічної діяльності, реалізовані на практиці в навчальних закладах.

Звіт відображає всю діяльність студента і його правильне складання свідчить про успішність проходження практики.

Педагогічна практика студентів є важливим етапом підготовки педагогів. Педпрактика студентів 4-го та 5-го курсу (інколи може бути на 3-му курсі) є логічним продовженням навчання. Вона повинна забезпечити високий професійний рівень підготовки студента, удосконалити його педагогічну та методичну майстерність, озброїти навичками виховної діяльності, професійної компетентності в питаннях навчання молоді обраної спеціальності.

звіт про проходження педагогічної практики

Звіт з педагогічної практики

Мета проходження педагогічної практики: закріплення теоретичних знань, розвиток і закріплення навичок, отриманих при вивченні базових дисциплін; вивчення та участь у розробленні організаційно-методичних та нормативних документів для вирішення завдань по місцю проходження практики; вивчення освітньої системи і структури управління освітнього закладу середньої професійної освіти; ознайомлення з організацією науково-методичної роботи; освоєння прийомів, методів і способів організації навчально-виховного процесу; набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності.

Особливість практики полягає в тому, щоб майбутній педагог навчився працювати не тільки з навчальним матеріалом дисципліни, а й опанував прийоми і методи формування знань, професійних умінь, навичок і розвитку особистості учнів в системі середньої професійної освіти. Знання змісту предмета дисциплін необхідно для майбутнього педагога, але для організації навчального процесу потрібно знати його закономірності, психологію навчальної діяльності учнів.

В ході проходження педагогічної практики відбувається формування професійної мотивації, вміння здійснювати цілепокладання, контроль, оцінку і корекцію власної педагогічної діяльності; накопичення різних методичних прийомів роботи, ознайомлення з методами організації діяльності учнів на занятті; формування вміння спілкуватися з учнями; адаптація до умов і вимог майбутньої професійної діяльності; виховання і формування інтересу до професії педагога; аналіз причин власних успіхів і невдач у проведенні пробних занять.

Успішне проходження педагогічної практики дозволяє студентам закріпити отримані теоретичні знання в обраній галузі дослідження і навчитися їх правильно застосовувати у подальшій професійній діяльності.

Звіт студента практиканта з педагогічної практики

Робота студента в процесі проходження практики організовується виходячи з його індивідуального плану і передбачає наступні види діяльності:

- навчально-методичну, що включає розробку навчальних заходів;

- безпосередньо навчальну, що включає проведення лекцій і семінарів в групі студентів.

Всі етапи проходження роботи документуються в щоденнику. За підсумками самостійної роботи студент створює звіт.

Звіт з педагогічної практики повинен містити 20 – 25 сторінок тексту і наступні основні розділи:

1. Титульний аркуш.

2. Вступ, в якому зазначаються:

2.1. Мета, завдання, місце і час проходження практики.

2.2. Перелік виконаних завдань.

3. Основна частина.

4. Висновок, що включає:

4.1. Опис набутих навичок і умінь.

4.2. Індивідуальні висновки про виконану роботу.

5. Список джерел.

6. Додатки.

Звіт передається науковому керівнику разом з іншими документами.

педагогічна практика

Звіт з педагогічної практики у школі

Основоположні моменти, які потрібно висвітлити у звіті про проходження педагогічної практики у школі:

- Всебічне вивчення викладацької діяльності в обраному навчальному закладі.

- Закріплення отриманих навичок в процесі навчання.

- Систематизація нової інформації та закріплення технік проведення семінарів, лекцій та практичних занять на практиці.

- Способи впровадження методологічного аналізу в процес навчальних занять.

- Розробка власного підходу ведення викладацької діяльності на основі наявних сучасних технологій освіти.

- Самовдосконалення в процесі здійснення наукової роботи.

Рекомендований список умінь студентам після проходження педагогічної практики:

- організація та проектування навчального процесу відповідно до обраного методу роботи;

- публічні виступи перед аудиторією;

- організація творчої атмосфери під час занять (вміння зацікавити слухачів відповідною дисципліною);

- стресостійкість і самостійна розробка плану з вирішення можливих труднощів;

- об'єктивна оцінка виконаної роботи і грамотне складання звіту з педагогічної практики.

Звіт з педагогічної практики в початковій школі

Звіт з педагогічної практики в початковій школі повинен містити:

- Формулювання завдань, цілей, поставлених перед початком практики (приклад, впровадження інновацій з певного предмету і т. д.)

- Характеристика класу із зазначенням кількості та віку підлітків. Рекомендується коротко описати особистісні якості кожного учня і рівень знань з дисципліни, що викладається.

- Кількість проведених уроків з докладним їх описом (розбором). Практикант відображає найбільш вдалі/успішні моменти в заняттях, аналізуючи їх причинно-наслідковий зв'язок (проведення контрольних і практичних робіт зазначаються окремими пунктами).

- Проведення позакласових заходів (класна година і т. д.) та отримані підсумкові результати.

Звіт студента-практиканта з педагогічної практики складається в кілька етапів і вимагає підготовку ряду спеціальних документів. Звіт повинен бути лаконічним і зрозумілим, без жаргонних і просторічних виразів. Не варто відкладати написання звіту на останній день.

Звіт з педагогічної практики відображає всю діяльність студента, тому при складанні цього документа слід строго дотримуватися вимог, регламентованих конкретним ВНЗ.

звіт з педагогічної практики зразок

Звіт з педагогічної практики зразок

Щоб не допустити помилок при оформленні, потрібно ознайомитися зі зразком звіту з педагогічної практики. Глянувши на зразок, Ви зрозумієте оформлення, структуру, методику та принципи складання.

Де знайти зразок звіту з педагогічної практики? Звісно на сайті ІЦ «Курсовікс». На нашому сайті виставлені безліч готових студентських робіт, в тому числі і звіт про проходження педагогічної практики. Також зразок і оформлення педзвіту можете знайти у нас на сайті в розділі Методички.

Саме у нас можливо купити звіт з педагогічної практики, який буде підготовлений досвідченими педагогами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!