Роздрукувати сторінку

Тези

« Назад

Що таке теза? Це слово має грецьке походження. У перекладі на українську мову «thesis» означає думка, наукове положення. Отже, тези - це дуже чітко і коротко сформульовані основні положення наукової роботи, доповіді, повідомлення, статті. Значення таких положень у тому, що весь великий, а іноді і громіздкий матеріал дається у вигляді коротких, послідовних формулювань. По суті справи, тези - це невелика і досить ємна наукова стаття, яка є основою для повідомлення, лекції чи доповіді. Зазвичай їх публікують у спеціальних збірниках для конференцій. Невеликий обсяг - це те, чим тези відрізняються від інших видів наукових робіт.

тези

Розібравшись, що таке теза, варто взятися за написання основних положень. Робити це треба послідовно, враховуючи ряд корисних рекомендацій.

По-перше, необхідно визначитися, чи будуть це тези до вже готової роботи, або до праці, ще тільки задуманої. Якщо роботи поки немає, тоді доведеться тезово викласти її суть. Тобто необхідно чітко сформулювати основні положення, пов'язані з науковою проблемою і передбачуваними способами її вирішення.

По-друге, необхідно проаналізувати роботу, розібратися з її структурою. Якщо її ще тільки належить написати, то потрібно її добре продумати, представити і записати назву передбачуваних глав. У тезах обов'язково повинні бути прописані мета, завдання, актуальність роботи, висунута наукова гіпотеза. Необхідно коротко сформулювати основну проблему, вказати об'єкт і суб'єкт наукової розробки. Слід перерахувати застосовувані методи і прийоми, назвати їх переваги, розповісти про принципи, яким відповідає робота, про параметри зробленої вибірки.

По-третє, якщо робота виконана, то в тезах обов'язково вказуються основні результати проведеного експерименту, а якщо це важливо, то й проміжні. Одним з основних положень є загальний висновок. У ньому вказується, чи досягнута мета роботи і чи підтвердилася раніше висунута гіпотеза.

Тези - це не просто набір фраз. Між положеннями обов'язково має бути присутній логічний зв'язок. Той, хто зрозумів, що таке теза, не повторюватиме в написаних тезах всю свою роботу, а лише розкриє основний її зміст.

тези повинні складатися

Отже, справжні тези повинні складатися з таких компонентів:

- тема роботи;

- прізвище, ім'я, по батькові автора, його контактні дані;

- коротке введення, в якому зазначаються ступінь вивченості теми та наявні проблеми, чітко ставиться мета роботи, описуються її завдання, актуальність, об'єкт і суб'єкт досліджень, формулюються методи дослідження та наукова гіпотеза;

- коротка характеристика основних етапів роботи;

- укладення з усіма висновками і результатами;

- список основних використаних джерел (не менше двох);

- якщо є необхідність, в текст включаються і додатки з основними графіками, схемами, малюнками.

Залишається уважно перечитати роботу, щоб переконатися, що знання того, як писати тези, Вам знадобилося. У тезах, як і в будь-який іншій науковій роботі, не повинно бути граматичних, стилістичних та пунктуаційних помилок.

Тези зазвичай супроводжують друковані дослідні роботи і присвячені їм доповіді на конференціях. Їх текст повинен бути відформатований згідно з вимогами, які пред'являють організатори тієї чи іншої конференції або іншого заходу.

тези це

Знаючи, що таке теза, треба розуміти, чим тези відрізняються від виступу. Тези - результат письмової мови, вони відіграють роль основи усного виступу і є запорукою його успішності.

Використовуйте тези правильно і за призначенням - адже, прочитавши їх, людина складає думку про всю наукову роботу, доповідь або лекцію.

При написанні наукових тез найголовнішим є дотримання правила: в кожному реченні, написаному Вами повинна розкриватися нова інформація. Тільки дотримуючись цього правила можна написати змістовний текст.

Стислість звичайно сестра таланту, але й тези обсягом 1 сторінка можна зробити абсолютно беззмістовними. Таке зустрічається, коли автор в 90% вмісту тез позначає актуальність досліджуваної проблеми і важливість її дослідження, а безпосередньо про своє дослідження пише буквально 2 пропозиції.

Так як же правильно писати тези обсягом 1-2 сторінки?

Незалежно від того, пишете Ви тези за результатами теоретичних або емпіричних досліджень, необхідно чітко позначити відповіді на 3 питання:

I. Про що конкретно я пишу (що я досліджував)?

II. Що конкретно я отримав?

III. Що все це означає?

Відповідь на ці 3 питання і становитиме 3 основних абзаци Ваших тез.

I. Про що конкретно я пишу (що я досліджував)?

1. «Про що це я?»

Якщо об'єкт Вашого дослідження загальновідоме явище, то можете безпосередньо позначити актуальність досліджуваного феномена.

Наприклад: «Комп'ютерна залежність є однією з найважливіших проблем сучасного суспільства».

Якщо ж Ви досліджуєте не широко відомий феномен, необхідно в першому ж реченні позначити його визначення, а у другому реченні позначити актуальність цієї проблеми для дослідження.

Наприклад: «Кібербулінгу - це ...». «Сьогодні Кібербулінгу поширений як у підлітковому середовищі, так і серед дорослих».

що таке теза

2. «І що?»

У перших реченнях Ви позначили актуальність досліджуваного феномена. Розписувати його важливість і значимість в рамках написання тез не потрібно. Другим пунктом в тексті повинен бути безпосередній перехід до проблеми власного дослідження.

Коли в першому реченні Ви пишете «Комп'ютерна залежність є однією з найважливіших проблем сучасного суспільства» - Ви не відкриваєте нічого нового для читача. Це загальновідомий факт, далі то що? Ви повинні відразу відповісти на цілком резонне запитання читача - «У даній роботі ми розглядаємо відмінності в характері прояви комп'ютерної залежності у працівників і учнів юнаків (16-22 років)». Далі у читача виникає питання - Чому це саме у них Ви вирішили дослідити комп'ютерну залежність? Ви повинні аргументувати свій конкретний вибір (тобто позначити: чому бере участь у дослідженні саме ця вибірка, або обраний саме цей відрізок часу, або використовуються саме ці методи).

3. «А як?»

Якщо Ви описуєте результати свого емпіричного дослідження, то Ви просто зобов'язані дати читачеві відповідь на питання: Як же Ви проводили своє дослідження? Залежно від специфіки тексту необхідно позначити методи, етапи, умови дослідження (або щось одне). Знову ж розписувати подробиці немає необхідності. Якщо Ви використовували якісь методи, методики - просто позначте їх назву. Якщо дослідження проходило в кілька етапів - просто позначте кількість етапів і їхній зміст.

Наприклад: «Дослідження проводилося в 2 етапи: на першому за допомогою методики «Х» ми відібрали 50 юнаків з високим рівнем комп'ютерної залежності; на другому запропонували відібраній групі респондентів відповісти на питання авторської анкети (30 питань)».

Нарешті, готові тези - це Ваша інтерпретація і оцінка проблеми (виходячи з того, що Ви познайомилися з інтерпретацією політологів та інших наукових діячів).

Особливий інтерес представляють Ваші рекомендації щодо вирішення даної проблеми або щодо зниження негативних її наслідків.

У тезах треба вчитися чітко відходити від них. Часто деякі питання і проблеми державного управління та інші мають яскраво виражений політизований відтінок в різних роботах різних авторів.

Слід відрізняти істинно наукову працю від політизованої публіцистики з сенсаційними, «смаженими» фактами.

І на останок хотілося б сказати, що необхідно чітко підтверджувати Ваші гіпотези фактами (найкраще статистичною інформацією). Так Ваші тези будуть виглядати обгрунтованішими і вагомішими.

тези повинні складатися

Удачі і успіхів Вам у складному, але цікавому науковому шляху!

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити тези, тези на замовлення, замовити тези у спеціалістів, купити тези, написати тези, ціни на тези, яка ціна тези та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!