Роздрукувати сторінку

Резюме

« Назад

Резюме являє собою більш простий документ. Для його складання не потрібно творчого мислення і якихось спеціальних навичок. Головна мета цього документа - швидко донести до комісії основну інформацію про випускника, який прийшов на захист своєї роботи.

резюме

Немає будь-якого точно шаблону або стандарту для написання резюме. Зазвичай форма його написання достатньою мірою ліберальна. При написанні таких документів немає відмінності для економістів, юристів, менеджерів, психологів або інформатиків.

Вам потрібно вказати в ньому своєї ПІБ, основні дані, звідки Ви, чим любите займатися у вільний час, які предмети під час навчання Вам були ближче і цікавіші.

Резюме курсового проекту - являє собою короткий і ясний підсумок проекту. Воно містить цілі та стратегію бізнесу, підкреслює унікальність продукту або послуги і переконує кредиторів або інвесторів прочитати інвестиційний проект від початку до кінця.

Обсяг резюме курсових робіт становить 1-2 сторінки, воно складається після того, як всі інші розділи проекту написані.

Резюме - один з видів скороченою форми подання наукового тексту.

Призначення резюме - привернути увагу читача, пробудити читацький інтерес мінімальними мовними засобами: повідомленням суті дослідження та його новизни. І те й інше має бути зазначено в резюме, а не матися на увазі. Всі наукові статті в журналі повинні мати авторські резюме.

Резюме (summary) - особливий жанр наукового викладу тексту, що визначає структуру його змісту. Жанровою відміну резюме від статті передбачає відмінність у формі викладу. Якщо в статті повинна бути логіка міркування і докази якихось тез, то в резюме - констатація підсумків аналізу і докази. Таким чином, формулювання в тексті резюме повинні бути узагальненими, але інформативними, тобто побудовані за предикатам («що сказано»), а не за тематичними поняттями («про що сказано»).

резюме курсового проекту

Існують вимоги до обсягу резюме і структурі змісту. Для статей, оптимальний обсяг авторського резюме російською та англійською мовами - 500-900 знаків з пробілами.

У світі прийнята практика відображати в авторських резюме короткий зміст статті. Іноді в резюме зберігається структура статті - введення, цілі і завдання, методи дослідження, результати, висновок (висновки).

Неякісні авторські резюме в статтях повторюють за змістом назву статті, насичені загальними словами, не викладають суті дослідження, неприпустимо короткі.

Резюме завжди супроводжується ключовими словами. Ключове слово - це слово в тексті, здатне в сукупності з іншими ключовими словами представляти текст.

Ключові слова використовуються головним чином для пошуку. Набір ключових слів публікації (пошуковий образ статті) близький до резюме.

Тексти резюме з ключовими словами повинні бути представлені російською та англійською мовами.

Якісне авторське резюме англійською мовою (summary) дозволяє:

  • зарубіжному вченому ознайомитися зі змістом статті та визначити інтерес до неї, незалежно від мови статті та наявності можливості прочитати її повний текст;

  • долати мовний бар'єр вченому, що не знає російську мову;

  • підвищити ймовірність цитування статті зарубіжними колегами.

Те ж стосується авторських резюме російською чи українською мовою мовою, але - для російських та українських вчених і вчених, які читають російською мовою. Якісні авторські резюме - необхідність в умовах інформаційноперенасиченого середовища.

що таке резюме

Академічні поради та норми, які встановлюють правила для оформлень диплома, зобов'язують кожного випускника ВУЗу робити резюме по його дипломній роботі. У даному документі випускник зобов'язаний коротко викласти основну ідею своїх праць в трьох або ж чотирьох абзацах. Отже, резюме до диплома - це короткий опис дипломної роботи, що характеризує її вміст у вельми лаконічній формі. Робиться резюме досить просто, потрібно тільки лише, щоб студент володів основними прийомами його складання.

Резюме - супровідний документ

Так як резюме є певним видом супровідного документа, то воно повинно бути вкладене в самій роботі до прошивання його в папку. У цьому документі повинні відображатися основні проблеми всіх глав, після прочитання, яких у читача має скластися перше враження про специфіку даного дипломного проекту.

Кожен ВНЗ висуває свої певні вимоги до написання подібних робіт. В основному резюме - це всього лише перерахування (тема, кількість таблиць, малюнків). Подібно резюме не повинно перевищувати 100-200 слів - це зазвичай займає один аркуш А4 або навіть половину такого листа. Таке, так би мовити, скорочене резюме, не вимагає опису результатів дипломних досліджень, отриманих висновків, цілей дослідження та інше.

Більш детальна інформація розкривається в розширених резюме до дипломних робіт, яке також дуже часто може вимагатися керівництвом університету. Розширене резюме являє собою якусь рецензію до дипломної роботи, з різницею лише в тому, що пише її студент, а не викладач. Подібне резюме значно більше, ніж звичайне і повинно займати кілька аркушів А4.

Що має бути в резюме?

Біографічні дані (назва роботи, прізвище, ініціали автора, назва навчального закладу та група).

Тема роботи

Кількість таблиць і малюнків, які зустрічаються в даній роботі

Загальний обсяг диплома

Проблеми, які аналізуються автором

Головні етапи проведення даного дослідження

Підбито підсумки роботи

Більш детальна інформація надається вже у введенні до дипломної роботи, тобто актуальність цієї теми, наукові праці, рівень її розробленості, а також шляхи вирішення призначених проблем.

стандарт для написання резюме

Підготовка до написання резюме

1. Потрібно виділити головні положення всього дипломного дослідження. Для цього, студенту необхідно перечитати всю свою роботу, виділяючи ключові моменти в тексті. Цілі та методи їх досягнення також необхідно включити в резюме. Положення роботи важливі тим, що вони демонструють актуальність досліджуваної теми.

2. Вказати структуру даної роботи. Структура диплома, як правило, також ділиться на кілька пунктів:

а) введення, куди входить вступна інформація;

б) основна частина, яка, в свою чергу, ділиться на теоретичну і практичну главу;

в) заголовок, що включає узагальнення і висновки.

Також важливо відзначати список літератури, який розкриває ступінь заглибленості ваших досліджень.

Завершальна частина резюме

Крім переваг дипломної роботи, в резюме повинні бути також представлені і її недоліки, наприклад, відступ від логічності або фактичні помилки, або ж недостатня глибина опрацювання теми.

призначення резюме

Отже, резюме має велике значення для випускника, так як вона є основним описом всієї дипломної роботи. Дуже часто викладачеві необхідно лише поглянути на резюме, щоб зрозуміти сутність всієї роботи.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити резюме до дипломної чи курсової роботи, резюме на замовлення, замовити резюме до курсової чи дипломної роботи у спеціалістів, купити резюме до наукових робіт, написати резюме та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!