Роздрукувати сторінку

Реферат

« Назад

Реферат - це вид письмової роботи, виклад на певну тему, відомості для якого зібрані з різних джерел.

Реферат є формою перевірки знань студента / учня за темами курсу (пропущених чи не відпрацьованих). Реферат - спосіб отримання додаткових балів з предмету, при використанні маловідомої, актуальної літератури по темі.

структура реферату

Що таке реферат?

Термін «реферат» має латинське походження і походить від дієслова referre («викладати, доповідати»).

Реферат за своєю суттю є формою вивчення будь-якої теми, її опис. Тему, як правило, призначає викладач. Він же може і запропонувати джерела, на основі яких потрібно писати роботу. Найчастіше студенту доводиться шукати інформацію самому, якщо, звичайно, він не скачав готовий реферат з інтернету. Цей варіант для ледачих працює не завжди.

Зазвичай реферат пишеться на 10-20 сторінках. Важливо вкластися у встановлений викладачем обсяг і показати результат своєї аналітичної роботи з безліччю джерел. Чим різноманітніше і унікальніше буде інформація, тим вище буде оцінена робота. Щоб правильно зробити реферат, потрібно скласти план.

Структура реферату

Як писати реферат? Складається план, за яким розробляється структура повідомлення. Вимоги різних навчальних закладів можуть відрізнятися, але правильно виконане завдання повинно включати:

Титульний аркуш реферату формату А4, де вказується правильне (офіційне) найменування навчального закладу, тема, прізвище, ініціали виконавця (із зазначенням групи або класу), прізвище, вчений ступінь, вчене звання наукового керівника, який приймає реферат, рік написання.

Зміст роботи, де вказуються основні розділи і – навпроти - номер сторінки, що починає розділ. При розгалуженій структурі викладач має право вимагати перерахування найменувань підрозділів.

Як написати вступ до реферату? Вважається, що анотація і вступ - одне і те ж, але це невірно. В анотації коротко перераховується план самої доповіді, а для правильно написаного вступу характерні обґрунтування актуальності теми, її значення для вивчення дисципліни. Обсяг вступу не варто писати більше однієї сторінки. Закінчуватися він повинен правильною, обґрунтованою фразою, спрямованою на необхідність прочитання всього наступного матеріалу.

Основна частина. Її план, обсяг, зміст не регламентуються, а визначаються темою роботи. Рідко коли можна відшукати і вдалий зразок. План основної частини зазвичай включає три-п'ять розділів: тоді вважається, що тема розкрита глибоко, а виконане завдання заслуговує високої оцінки.

Висновки. Підводяться підсумки, встановлюється практична цінність роботи. Можна відзначити її важливість, а також вказати перспективи подальшого розвитку теми.

Додатки. Правильним буде представити ті додаткові матеріали - скріни зображень, плани, програми розрахунків, зразки фотографій, допоміжні таблиці, графіки - які недоцільно включати в основний текст. Таблиці подаються так, як вони зустрічаються в літературі - першоджерелі, про що робиться відповідне попередження. Написати реферат про технічну новинку без додатків неможливо.

Технічні вимоги до правильного оформлення реферату індивідуальні.

Для написання реферату про технологічні процеси та обладнання будуть потрібні формули, розрахунки.

реферати, реферативна частина

Реферат як жанр академічного письма

Реферат - жанр академічного письма, який виконують студенти протягом усього навчання в навчальному закладі.

Підбір вихідних матеріалів проводиться з урахуванням виданої керівником теми повідомлення. На яку тему писати реферат, в більшості випадків вирішує викладач. Тема встановлюється так, щоб виконавець проявив старання в пошуках матеріалу: чого вартий реферат, який можна написати, користуючись загальновідомою літературою, або, скачавши зразок з Інтернету.

Кількість аналізованої виконавцем літератури залежить від:

- Обсягу (встановлюється науковим керівником).

- Термінів готовності.

- Глибини опрацювання питань.

- Складнощів оформлення.

- Кількості балів, якими оцінюється робота.

Написати реферат на тему, яка була пропущена – завдання відповідальне: викладач на лекції міг використовувати малодоступну літературу. Визначається рівень оригінальності поданих матеріалів: відсоток мінімальної унікальності задається при видачі завдання, але як правило, реферат не перевіряється на плагіат.

Для аналітичного огляду важлива кількість використаних джерел. Краще, коли наводяться дані з різних наукових шкіл, напрямків, які викладаються об'єктивно, без явних переваг. Якщо обсяг вихідних даних малий, допустимо проконсультуватися у викладача, чи можливо залучити в текст інші, схожі з темою реферату публікації.

Існує кілька видів рефератів, а їх класифікація спирається на наступні параметри:

Зміст реферату. Репродуктивні реферати являють собою виклад інформації, взятої з того чи іншого джерела. Це і реферат-резюме, де можна написати лише основні поняття; і реферат-конспект, який коротко викладає методи і результати досліджень, а також пропонує шляхи їх реалізації. Продуктивний же реферат - це більш розгорнуте дослідження, де різні відомості не тільки вказуються, а й аналізуються з опорою на різні джерела. Приклади продуктивних - це реферат-доповідь (де аналізується і оцінюється проблема) і реферат-огляд (де зіставляються і порівнюються різні джерела).

Джерела інформації. Залежно від кількості використаних джерел реферати діляться на фрагментні (складені на основі декількох фрагментів джерела), монографічні (спираються на дані одного джерела, взятого цілком), аспектні (написані на основі головних аспектів) і зведені (ґрунтуються на декількох різних джерелах).

Спрямованість. Тут при написанні реферату розглядається його цільова аудиторія, тобто яким категоріям людей він адресується. Якщо робота буде цікава вузькому колу осіб, то такий реферат - цільовий. Якщо ж він націлений на широке коло людей, які не володіють глибокими знаннями в досліджуваній області, то це буде реферат загальної спрямованості.

До якої категорії не належав би реферат, до його написання висуваються суворі вимоги.

Грамотне формулювання теми. Важливо чітко сформулювати, про що буде написаний реферат, які питання розкриє, які аспекти аналізує. Це своєрідний фундамент, на якому буде побудована вся праця.

Добірка матеріалу. З опорою на сформульовану тему починається пошук матеріалу, джерел роботи. Вони повинні відображати тему, і при цьому відрізнятися актуальністю. У наукових роботах будь-якого виду не вітаються джерела інформації старше 4-5 років.

Послідовність і грамотність викладу матеріалу. Реферат відображає рівень загальної грамотності учня, тут неприпустимі просторічні і нечіткі формулювання, а також помилки будь-якого характеру, наприклад, пунктуаційні, орфографічні та мовні.

Бездоганне оформлення. Кожна частина реферату повинна бути написана в суворій відповідності з вимогами навчального закладу. Навіть блискучий контент реферату без належного оформлення втрачає свою цінність.

Щоб реферат читався легко і був зрозумілий широкому колу осіб, його потрібно писати за суворим планом і розділяти на кілька частин.

Процес написання реферату не хвилинний, він вимагає належної підготовки і ділиться на наступні етапи.

Вибір теми. Реферат повинен відображати актуальну проблему, конфлікт або протиріччя, а також пропонувати варіанти їх вирішення. Тоді робота буде цікавою і корисною.

Виділення мети і завдань роботи. Ці аспекти необхідно позначити у вступі, тому їх слід опрацювати ще до написання реферату, на етапі плану. Щоб зрозуміти, які саме завдання важливі у вашій роботі, спробуйте тему перетворити в питання, наприклад, як ви розумієте проблему, в чому ви бачите її причину, які існують можливості її вирішення.

зміст реферату

Складання плану. На основі мети і завдань повинен промальовуватися контур вашої майбутньої роботи. Запишіть його в декількох пунктах, на які ви будете спиратися в процесі пошуку джерел інформації та написання свого тексту.

Пошук матеріалів. Сучасні реферати не обмежуються підручниками і надрукованими науковими роботами. До послуг юних дослідників тематичні сайти, відеоматеріали, преса. Щоб не потонути в морі можливостей, слід вибирати саме ті джерела, які максимально відповідають обраній темі і виділеної мети з завданнями.

Написання чорнового варіанту. Спочатку написаний текст неминуче зазнає масу змін, це абсолютно нормально, і не варто засмучуватися, якщо після спільних перевірок з викладачем вам доведеться перекроювати реферат кілька разів.

Шліфування готового реферату. Коли текст повністю задовольняє і вас, і куратора, саме час оформити кожну його складову частину в суворій відповідності з правилами державного стандарту.

Враховуючи необізнаність багатьох студентів про методи перевірки реферату викладачем, часто проти них грають такі моменти:

Стиль оповіді реферату не науковий. Пам'ятайте: в будь-яких студентських роботах неприпустимо вживання не наукового стилю.

Написання реферату на основі одного джерела. Це – неприпустимо! Як мінімум студент для написання реферату повинен використовувати 5 і більше джерела.

Якщо Вам важко всі ці умови виконати, то завжди знайдеться найкращий варіант – замовити реферат у професіоналів. На допомогу Вам прийде Інформаційний центр «Курсовікс». Тут швидко та за помірну плату виконають усі забаганки Ваших викладачів та особисто Ваші.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!