Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Науково-методична розробка

Науково-методична розробка

« Назад

Творчих вчителів, яким є чим поділитися з колегами, в світі багато. Чому ж все ще великий дефіцит якісних методичних матеріалів?

складові науково-методичної розробки

Відповідь проста: ті, хто вміють працювати, часто не вміють писати. Тим часом досвід наших експериментальних майданчиків показує, що будь-який вчитель може описати свої розробки, якщо йому трошки в цьому допомогти.

Цей матеріал допоможе читачеві-педагогу написати власну науково-методичну розробку. Керівники методичних служб освітніх установ можуть використовувати цей шаблон для проведення навчального семінару щодо створення методичних матеріалів.

Склад і зміст науково-методичної розробки

Зазвичай тема будується за принципом: предмет дослідження - об'єкт дослідження. Порядок частин назви може бути різним.

Об'єкт вказує на область, до якої належить Ваша розробка, а предмет - на те, які аспекти, ознаки Ви збираєтеся змінити, на відмінні риси Вашої методики. Іншими словами, об'єкт - найближча надсистема, в якій Ви працюєте, а предмет - та підсистема або ознака, яку Ваша робота змінює, покращує.

Іноді в самому формулюванні вказують МЕТА - для чого потрібно поліпшити даний об'єкт.

Приклади

Використання моделі «Точка зору» (ПРЕДМЕТ) як засобу інтеграції курсів розвитку мови та природознавства (ОБ'ЄКТ) для формування системного сприйняття та емоційного ставлення до навколишнього світу (ЦІЛЬ).

Інтеграцією курсів природознавства та розвитку мовлення займалися і до Вас, в даному випадку це та область, в якій Ви хочете сказати своє нове слово (об'єкт). А ось використання моделі «точка зору» як засіб для інтеграції цих курсів - це те нове, що Ви розробили (предмет).

Предмет може мати різний ступінь новизни, можливі формулювання типу «проблеми застосування методики ...», «особливості використання методики ... в умовах ...». В даному випадку сама методика буде об'єктом (якщо вона існувала вже до Вас), а проблеми її застосування, особливості її використання в якихось нових умовах будуть предметом дослідження.

Можливо, Вам не вдасться відразу точно сформулювати тему. Це нормально: якщо Ви вирішуєте педагогічну проблему, Ви не зобов'язані знати відразу, якими засобами її вдасться вирішити. Тому на вході важливі мета і об'єкт, а предмет може прояснитися пізніше. Рекомендації щодо формулювання цілей дані нижче.

зміст науково-методичної розробки

Інформація про автора

Автор науково-методичної розробки (прізвище - ім'я - по батькові, місце роботи і посада, контактна інформація: бажано - електронна адреса, Ваша або адреса школи).

Приклад: Іванова Ганна Петрівна, педагог початкових класів школи №1 м. N, вчитель 1-ї категорії, kursoviks@yandex.ru

Умови застосування науково-методичної розробки

У цьому розділі вкажіть:

- контингент учнів, особливості контингенту (якщо є);

- програма, в рамках якої застосовується Ваша методика;

- якщо Ваша розробка спирається на авторську методику, вкажіть назву базової методики та її авторів.

Приклад:

- початкові класи (1-2);

- курс розвитку мови в рамках курсу української мови;

- методика складання описового оповідання за картинкою (Мурашковская І.М., Валюмс Н.П.).

Актуальність, мета і завдання

Добре сформульована мета багато в чому визначає успіх всієї роботи. Не варто формулювати цілі «загальними словами»: розвивати мислення та уяву - факт досягнення такої мети не можна перевірити.

Вкажемо вимоги до формулювання мети і завдань:

1. Мета повинна бути сформульована гранично конкретно, так, щоб її можна було розбити на зрозумілі завдання, результат виконання яких можна перевірити.

2. Мета повинна розглядатися в загальній системі цілей, тобто повинна бути зрозуміла не тільки мета, а підцілі (завдання), за допомогою яких вона буде досягнута і надцілі, для досягнення яких потрібна Ваша мета.

3. Завдання вказують на ті зміни, які повинні відбутися з учнем і проявитися в його поведінці або в результатах його роботи (наприклад, у текстах, які він пише) в результаті застосування Вашої методики. Вони описуються дієсловами виду: навчити складати загадки типу ...; навчити розрізняти ім'я і значення ознаки і т.п.

науково-методична розробка

Нижче запропоновані декілька кроків, які корисно зробити для того, щоб якісно сформулювати цілі і завдання. Цей фрагмент тексту (виділений курсивом) не потрібно включати в науково-методичну розробку, він потрібен в процесі роботи над матеріалом.

Щоб коректно сформулювати мету і завдання, спробуйте поступити наступним чином:

1. Дайте відповідь на питання: «що Ви збираєтеся змінити за допомогою своєї розробки?». Опишіть очікуваний результат: БУЛО ... - СТАЛО ... А потім приберіть ті зміни, яких Ви не досягли або досягли за допомогою іншої методики, залиште тільки те, що безпосередньо стосується Вашої роботи.

Приклад: БУЛО: діти дають усну відповідь про природний об'єкт, безсистемно, користуючись штампами, розповідають без задоволення, кажуть насилу. - СТАЛО: діти складають зв'язний емоційний, образний опис, розглядають об'єкти з різних сторін, використовують власні порівняння, розповідають з ентузіазмом.

2. Складіть ланцюжок «НАВІЩО?», це допоможе Вам побачити надсистему цілей.

Приклад. Діти вміють складати зв'язну, цілісну розповідь - Навіщо? - Щоб цілісно, системно сприймати навколишній світ. - Навіщо? - Щоб усвідомлено ставитися до навколишнього світу. - Навіщо? - Щоб уміти змінювати навколишній світ.

Діти складають образну розповідь, використовуючи власні порівняння - Навіщо? - Щоб побудувати власне емоційне ставлення до навколишнього світу. - Навіщо? - Щоб краще розуміти себе і навколишній світ.

3. Складіть ланцюжок «ДЛЯ ЦЬОГО?», це допоможе Вам побачити підсистеми цілей.

Діти складають образну розповідь - для цього виділяють найбільш яскраві фрагменти цілого; будують метафори ...

Виконавши цю вправу, Ви зможете отримати матеріал для трьох пунктів науково-методичної розробки.

1. Обґрунтування актуальності Вашої роботи отримуємо з ланцюжка «НАВІЩО?» (приклад: «Важливо навчити дитину орієнтуватися в сучасному динамічному світі, формувати власне емоційне ставлення до того, що його оточує. Розвиток образної мови, асоціативного мислення - один з головних інструментів формування емоційного ставлення до світу. Не менш важливим є формування цілісного, системного сприйняття навколишнього світу, необхідного людині для виявлення і вирішення виникаючих перед ним проблем. Разом системний і образний опис дозволяють емоційно пережити і привласнити способи системного сприйняття світу»).

2. Мета роботи - із зіставлення вихідної ситуації (БУЛО) з очікуваннями (СТАЛО).

3. Завдання - з ланцюжка «ДЛЯ ЧОГО?» (приклад: «Навчити виділяти ознаки об'єктів, від імені яких будується розповідь; навчити виділяти ознаки навколишніх об'єктів, важливі з точки зору оповідача; навчити будувати образні порівняння від імені оповідача; навчити будувати системні порівняння від особи оповідача, об'єднуючи образи в єдину систему»).

застосування науково-методичної розробки

Моделі, інструменти, методи

Вкажіть моделі, інструменти, методи, які використовуються у Вашій розробці.

Приклад: Використовуються моделі: «Елемент - ім'я ознаки - значення ознаки», «Точка зору», морфологічний аналіз.

Опишіть використовувані Вами наочні посібники. Якщо використовуються відомі посібники, описані раніше, перерахуйте їх і дайте посилання на матеріали, в яких вони описані.

Приклад: використовується посібник «Кола Луллия» (посилання).

Опис методики може бути виконано в різній формі - це залежить від її змісту.

Головна проблема опису полягає в тому, що більшість використовуваних нами методик не реалізуються в рамках одного або декількох уроків, а вимагають більш гнучкої системи тренінгів. Часто буває ситуація, коли перехід до нового етапу забезпечує ряд вправ попереднього етапу, які можуть проводитися в будь-якій послідовності.

Якщо Ваша методична розробка вкладається в чітку послідовність кроків, необхідність у схемі відпадає.

Часто в методичних розробках приклади займають левову частку місця і уваги читача. Це призводить часом зовсім не до тих результатів, на які розраховував автор. Нам доводилося стикатися з випадками, коли вчитель, який прочитав методичний матеріал, щиро впевнений, що використовувати цей матеріал можна тільки з тими прикладами, які в ньому описані.

Методична розробка повинна бути написана таким чином, щоб Ваші колеги не копіювали її «один до одного», а могли б пристосувати її до умов свого навчального процесу, не порушуючи запропоновану Вами технологію.

науково-методична розробка це

Приклади ілюструють, роблять більш зрозумілими і конкретними Ваші пропозиції. Але ні в якому разі не замінюють їх.

Таким чином, ця стаття написана на допомогу вчителям експериментальних майданчиків у проблемно-орієнтованому навчанні. Наведені в ній приклади ілюструють методики, використовувані в цьому педагогічному підході.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити науково-методичну розробку, науково-методична розробка на замовлення та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!