Роздрукувати сторінку

Есе

« Назад

«Есе - прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції на приватну тему, трактуєму суб'єктивно і зазвичай неповно».

поняття есе

Або інший варіант: «Есе (від франц. «Essai» - досвід, начерки) - це прозовий ненауковий твір філософської, літературної, історичної, публіцистичної чи іншої тематики, в невимушеній формі, викладаючий особисті міркування автора по якомусь питанню. Найближче до поняття «есе» знаходиться жанр нарису. В цілому цей термін використовується для позначення творів, жанр яких важко визначити точніше».

Ці визначення показують, що:

- поняття «есе» відноситься до літературних творів;

- «есе» не має строгих правил побудови;

- «есе» далеко не повністю відповідають тому змісту, який вкладають у нього у вищій школі.

Слід зазначити, що термін «есе» пора вже замінити на інше поняття, наприклад, на твір, наукові записки, погляд, бачення та ін.

Термін «есе» на Заході вже прийнятий, тому до появи кращої заміни цьому поняттю, ймовірно, слід зберегти цей термін.

У нашому уявленні есе - це вільний виклад відомих знань і власних міркувань по заданій темі.

есе

Обсяг і зміст есе залежать від спеціалізації і особистості автора, досліджуваної дисципліни. У фахівців технічних наук твори займають зазвичай менший обсяг, а у гуманітаріїв - трохи більший. Вказувати кількість сторінок у творах навряд чи потрібно. А за характером есе потрібно відзначити наступне:

- Необхідно розкрити зміст заданої теми;

- і керівникові, і студенту пам'ятати, що есе - це відкриті двері (вікно, кватирка) у науково-дослідну роботу;

- Не слід писати «навколо» і «близько» теми.

Композиція есе

Перший крок будь-якого твору - це складання плану. Есе слід починати з якогось вступу. Потім йдуть основний зміст, висновки, список літератури.

У вступі потрібно розкрити загальний вміст теми. У змістовній частині слід відобразити актуальність і новизну роботи, методику проведення дослідження, отриманий результат, його значимість і ефективність. А у висновках треба підбити підсумки роботи.

Звичайно, есе можна написати по-різному. Багато що залежить від того, який характер роботи - тільки навчальний, навчальний та дослідницький або тільки дослідницький.

Чи можна «скачати», запозичити чужий текст з Інтернету або іншого джерела?

Коли мова заходить про рекомендовану літературу, викладачі аспірантам пропоную список, який їх, як правило, не задовольняє. Вони хочуть побачити книгу по своїй дисертаційній темі. Викладач їм говорить, що таку книгу вони можуть написати тільки самі після проведення відповідних досліджень. Щось подібне спеціалісти рекомендують і їхнім науковим керівникам. Наприклад, задавати таку тему есе, по якій в Інтернеті немає нічого (або майже нічого). Що ж це за тематика, що в ній слід відобразити?

По-перше, певний час дії (сьогоднішній або вчорашній день) і актуальність теми. Зараз в літературі практично можна знайти все по темі, але все це відображає минуле.

По-друге, простір, місце дії, конкретний регіон, місто, район.

По-третє, методологію або методику, наприклад, дія не одного, а 2-х-З-х факторів, історичний або соціологічний (філософський, екологічний) підхід.

обсяг есе

У підсумку тема есе повинна бути сформульована так, щоб по ній щось знайти і переписати було неможливо. Це не виключає реферативної роботи по суті теми. Власне реферативний або пошуковий бакалавр, магістр, доктор філософії, а також націленості викладача і рівня розвитку (здібності) навчають.

Виникає питання і про перевірку есе. Хто і коли, наприклад? Тут важливим є питання про оплату праці викладача. Нічого з затії з есе, без належного стимулювання викладача, не вийде.

Де писати есе - в аудиторії або вдома? Відповідь - і там, і там. Після того, як робота підготовлена, перевірена і прийнята, есе пишеться за одну академічну годину в аудиторії в присутності викладача.

Як оцінювати есе? В якості критеріїв оцінки потрібно прийняти:

- наявність відповіді по темі;

- повноту відповіді;

- присутність елементів новизни;

- грамотність викладу.

Можливо і роздільне оцінювання по кожному критерію.

композиція есе

Кому необхідно есе? Бакалаврам, магістрам, докторам?

Сукупність есе у бакалаврів повинна стати основою дипломної роботи, у магістрів - магістерської дисертації, у докторів філософії - докторської дисертації.

Есе - це як крок до спеціальності та науки.

Зміст есе у зв'язку зі спеціальністю студента, предметом вивчення (фізика або філософія) істотно змінюється. Особливо це відноситься до підготовки бакалаврів. Для них з багатьох предметів есе має носити реферативний характер. Однак зі спеціальних предметів на старших курсах есе може мати не тільки реферативний, але і пошуковий, дослідницький характер.

Для магістрів це було випробування на знання спеціальності, перевірку умінь логічно мислити і викласти свою думку усно, побудувати фразу і всю роботу в цілому. Вони навчилися не тільки відповідати на питання, а й ставити їх, мали можливість взяти участь у дискусіях. Хоча на проведення таких занять потрібно час, а для викладачів це велике навантаження, але це був потрібний крок у підготовці магістерської дисертації.

На закінчення слід відзначити кілька важливих моментів:

- Потрібно відмовитися від тестування і глухонімого спілкування викладача зі студентами;

- Необхідно індивідуалізувати заняття шляхом усного та письмового спілкування: і бакалавр, і магістр повинні говорити, писати доповіді та твори-есе, брати участь у дискусіях;

- Потрібно організувати живе спілкування викладача з учнями в групі з використанням написаних робіт, заслуханих доповідей, виконаних на увазі групи студентів. Все це дозволяє зробити навчальний процес не тільки корисним, але й цікавим.

писати есе

Розглянемо академічне есе. Академічне есе - це розгорнутий і аргументований текст, присвячений якій-небудь проблемі. Цей жанр відрізняє вільна форма: тут важливі індивідуальні враження і суб'єктивні міркування на певну тему, можливі яскраві приклади (у тому числі з особистого досвіду), публіцистичні елементи і художні метафори. Есе свідомо не претендує на вичерпне трактування предмета і припускає форму «Я-висловлююся».

При цьому, як і будь-який науковий текст, есе має бути логічним і доказовим. Воно повинно містити:

1. Постановку проблеми:

На яку проблему виводить це питання (ця тема)?

Чому важливі міркування на цю тему, чому це питання Вам цікаве?

Які ще питання необхідно розглянути, щоб розкрити тему?

У вступній частині можна викласти тезу або гіпотезу, яку Ви хочете розгорнути або довести. Автор есе може також відштовхуватися від цитати з роботи будь-якого дослідника або філософа, роз'яснюючи, як він розуміє ту чи іншу тезу і як той дозволяє розкрити тему. У такому випадку потрібно обов'язково вказати посилання на джерело цитати.

2. Приклади й аргументи

Який приклад (випадок з життя, фільм, художній текст і т.д.) найкраще ілюструє цю тему?

Як у цьому прикладі відображена проблема, якій присвячено есе?

Чи існують які-небудь факти, що підтверджують припущення, тезу, гіпотезу?

Які докази Ваших суджень (думок, припущень) можна привести?

3. Висновки

До яких висновків Ви прийшли, чи підтверджена гіпотеза?

Які питання залишилися невирішеними?

У висновку можливий короткий аналіз самого досвіду написання даного есе: що виявилося найскладнішим, що прийшло в голову відразу, з якою думкою або припущенням Вам довелося розлучитися по ходу написання?

Есе, незважаючи на те, що звучить не по-рідному - містить проблематику питання, відображеного в ньому. Для його написання насамперед потрібно задуматися: навіщо, для чого, чому, яка різниця, до чого це може призвести. Есе не можна написати ось так відразу, навмання.

Отже, при написанні есе необхідно спочатку вивчити питання, знайти його приховані сторони, виявити підводні камені, а вже потім у тексті викласти свої думки з даного приводу. В есе можна підняти проблемні питання, що торкаються як індивідуальної людини, так і суспільства в цілому. Це потрібно передусім для того щоб люди теж задумалися. Відволіклися від рутини буднів і трохи подивилися на ситуацію поглядом зі сторони. У такому випадку есе принесе користь людині, воно допоможе перебудувати його сприйняття. Необхідно використовувати фрази, що закликають або спонукають до дії, ну або хоча б до роздумів про дію. Якщо людина задумається сьогодні - то цілком імовірно що зробить завтра. В цьому напевно і є основна специфіка написання есе - підібрати слова для того, щоб відгукнулися ті, хто його прочитає. І не просто відгукнулися, але й відреагували.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити есе, есе на замовлення, замовити есе у спеціалістів, купити есе та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!