Роздрукувати сторінку

Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України

« Назад

Слово інженер походить від латинського ingenium – здібність, винахідливість. Це передбачає, що людина, яка оволоділа інженерним фахом, має широкий спектр різних видів винахідливості, які не можливо розвинути без широкої загальнокультурної підготовки.

гуманітаризація технічної освіти, інженер

Динаміка науково-технічних змін у суспільстві передбачає все більші вимоги до підготовки фахівців у галузі інженерної освіти. Нажаль, в Україні є суперечність між якістю системи технічної освіти та вимогами, з якими фахівець стикається.

Гуманітаризація технічної освіти є однією із провідних стратегій (поряд з фундаменталізацією освіти) оновлення усієї педагогічної праці. У сьогоднішній Україні, у найскладніший період її розвитку, в освітніх закладах ідея гуманітаризації навчання дбайливо культивується. Але широке впровадження цієї ідеї в учбово-виховний процес утруднене недостатньою розробленістю сутності гуманітаризації освіти як соціально-педагогічного феномену та принципів її реалізації – основних вихідних ідей, які обумовлюють напрямок пошуків у будівництві нової технології освіти.

Гуманітаризація освіти передбачає не тільки підвищення ролі гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців, але і збагачення негуманітарних дисциплін гуманітарним змістом.

Спеціальні дисципліни теж мають гуманітарний потенціал, адже вони формують критично-аналітичну раціональність, яка привчає до пошуку неординарних рішень.

Головним елементом удосконалення навчального процесу в профільних університетах повинно стати включення в навчальні плани гуманітарної підготовки природничо-технічних дисциплін і, відповідно, циклу гуманітарних дисциплін у природничо-технічну фундаментальну підготовку. Причому, цей процес не можна розглядати як просте змішування вже відомих предметів. Ідеться про створення нового покоління проблемно-орієнтованих інтегрованих курсів, реалізація яких потребує від студентів та викладачів міждисциплінарного синтезу й об’ємного поліпредметного системного бачення.

Виходячи з цих цілей та завдань можна зробити висновок щодо місця гуманітарної підготовки в системі технічної університетської освіти – об’єднання фундаментальності пізнання, формування творчого мислення та філософських засад світогляду майбутнього фахівця.

Отже, зміст гуманітарної освіти майбутніх інженерів має сприяти гармонійному розвитку студентів. Це вимагає підвищення статусу гуманітарних дисциплін та їх оновлення.

ідея гуманітаризації, роль гуманітарних дисциплін

Гуманітаризація технічної освіти набуває найбільшої актуальності в сучасному світі у контексті розвитку науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану навколишнього середовища та загострення міжнародних конфліктів, тому що саме зараз життєве значення мають моральні цінності людини.

Отже, гуманітаризація технічної освіти не є тільки введенням гуманітарних, соціально-економічних та природничо-наукових дисциплін, але й забезпеченням гуманітарною спрямованістю усіх дисциплін учбового плану. Її можна визначити як педагогічний процес, який є орієнтованим на формування та розвиток соціокультурної особистості студента за допомогою розширення та поглиблення його гуманітарних знань та здійснення його гуманістичного виховання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!