Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Практична фонетика

Дисципліна Практична фонетика – вивчає правильну вимову голосних і приголосних звуків.

Метою освоєння дисципліни Практична фонетика є сприяння формуванню і розвитку у студентів спеціальних компетенцій, що дозволяють їм надалі здійснювати професійну діяльність за допомогою освоєння фонетичних норм іноземного мови, необхідних для формування комунікативної компетенції і для вирішення типових завдань професійної діяльності випускника.

дисципліна-Практична-фонетика

Цілі освітньої діяльності спрямовані на...


09.01.2017 19:44/читати далі...
Практична фонетика англійської мови

Курс «Практична фонетика англійської мови» - вивчає теоретичні основи вимови англійської вимови.

Мета курсу «Практична фонетика англійської мови»:

- формування вимовних навичок як компонентів складних мовленнєвих умінь аудіювання, говоріння і техніки читання;

- оволодіння знаннями про фонологічної системі англійської мови.

курс-Практична-фонетика-англійської-мови

Завдання...


09.01.2017 19:45/читати далі...
Практичний курс перекладу

Дисципліна Практичний курс перекладу – вивчає основні технології і прийоми перекладу іноземної мовирозвиває перекладацьку компетенцію, яка включає компоненти, необхідні для перекладу текстів певного жанру і стилю: політико-публіцистичних, художніх, загальнонаукових, науково-технічних, ділових і т. д.

Метою викладання дисципліни Практичний курс перекладу є формування в студентів професійних перекладацьких компетенцій, які дозволять їм виступати в ролі професійного посередника в міжмовної і міжкультурної комунікації.

дисципліна-Практичний-курс-перекладу

До загальних завдань дисципліни...


09.01.2017 19:47/читати далі...
Прикладна лінгвістика

Курс Прикладна лінгвістика – вивчає сучасні додатки лінгвістики і її зв'язки з новими інформаційними технологіями. Крім того, вивчення дисципліни служить цілям формування світогляду, розвитку інтелекту, ерудиції, формування професійних компетенцій за спеціальністю.

Метою курсу «Прикладна лінгвістика» є отримання базових знань в області прикладного мовознавства та ознайомлення студентів-лінгвістів початкового курсу навчання з основними напрямками прикладної лінгвістики (машинний переклад, інформаційний пошук, комп'ютерна лінгвістика, квантитативна лінгвістика і т.д.) і міждисциплінарними зв'язками лінгвістики з іншими науками.

замовити-курсову-роботу-чи-презентацію-з-курсу-Прикладна-лінгвістика

Основні завдання курсу...


19.01.2017 14:38/читати далі...