Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Запорізької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Запорізької області \ ЗВО (ВНЗ) Запорізької області та їх рейтинг \ 18. Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету, ЗКР ЗНТУ

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету, ЗКР ЗНТУ

« Назад

Запорізької коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (минулий Запорізький технікум електронних приладів, радіотехнікум, коледж радіоелектроніки) - учбовий заклад в м. Запоріжжі, який з 1944 року випускає спеціалістів по радіоелектроніці.

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету, ЗКР ЗНТУ

Історія ЗКР ЗНТУ

Сформовано 4 травня 1944 року як Запорізький машинобудівний технікум.

У 1946 році заклад переданий у підданство Наркомату аграрного машинобудування СРСР. У жовтні 1947 року реорганізований в Запорізький технікум аграрного машинобудування. Учбову приміщення розміщувалося в старому будинку, який в минулому належав поміщику, власника млина, по вул. Комсомольська, 8.

Надалі Запорізький технікум аграрного машинобудування був переданий у підданство Міністерства радіотехнічної промисловості та перейменований у Запорізький радіотехнічний технікум.

З 1966 року заклад перебуває у підданстві Міністерства електронної промисловості СРСР. Розташувався по проспекту Леніна, 117 в теперішніх будівлях: двох приміщеннях (учбовому і виробничому) містять 38 освітніх кабінетів, 16 аудиторій (7 комп'ютерних), зал курсового та дипломного проектування, спортивний і тренажерний зали, бібліотеку з книжковим фондом більше 65 000 книг. Є дев'ятиповерховий гуртожиток для не місцевих.

З січня 1967 року реорганізований в Запорізький технікум електронних приладів (ЗТЕП).

В 1991 році отримав ранг коледжу.

З 1995 року коледж став обласним базовим учбовим закладом. Управляє діяльністю всіх вищих учбових закладів I - II рангів кваліфікації Запорізької області, надає їм методичну допомогу.

З 2006 року коледж став відділенням Запорізького національного технічного університету. Це надає можливість проводити навчання в повній відповідності з потребами стандартів вищої освіти.

У зв'язку з припиненням існування основного підприємства закладу, заводу напівпровідникових установок «Гамма», і обмеженим існуванням Запорізького державного підприємства "Радіоприлад" і Казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс «Іскра»", вилучені кваліфікації, пов'язані з виготовленням напівпровідникової продукції і техніки.

ЗКР ЗНТУ

Кваліфікації ЗКР ЗНТУ

- 5.04030101 "Прикладна математика"

Фахівець цього рангу готується як спеціаліст широкого напрямку для участі в різноманітних галузях праці, що потребують знань ґрунтовних математичних, природничих, комп'ютерних, гуманітарних та соціально-економічних предметів. Він приймає участь у створенні, використанні та запровадженні математичного моделювання при вирішенні задач в промисловості, техніці, економіці, управлінні, а також у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях.

Спеціаліст володіє модерними інформаційними комп'ютерними технологіями, приймає участь в створенні і використанні прикладного та системного програмного забезпечення ЕОМ та мереж ЕОМ: інформаційних структур, баз даних, пакетів прикладних програм, структур підтримки прийняття рішень, експертних систем, графічних пакетів і т. п. Фахівець може утворювати різноманітні системи з застосуванням WEB-інтерфейсу, що надає можливість застосовувати їх як на Windows так i на Unix платформах в один і той же час.

- 5.05090101 "Встановлення, виготовлення та технічне обслуговування радіотехнічних установок"

Радіотехнічні структури і вироби електронної техніки оприділяють науковий потенціал і технічний рівень країни. Без участі фахівця з цієї кваліфікації неможливо утворити жодного радіотехнічного виробу.

Фахівець радіоапаратобудування:

- надає інноваційні ідеї, принципи функціонування;

- формує вироби, пристосовані до довгострокової служби;

- матеріалізує конструкторську думку, створює виготовлення конкретних виробів;

- проводить зв'язок науки з виробництвом.

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету, ЗКР ЗНТУ

Студенти цієї кваліфікації одержують широку освіту в сфері загальноінженерних наук, радіотехніки, функціональної електроніки і мікросхемотехніки, мікропроцесорної техніки. Багато уваги надається комп'ютерному проектуванню, опануванню систем САПР. Це надає змогу студентам цієї кваліфікації працювати в сучасних обчислювальних центрах. У закладі розв’язується також проблема формування творчих умінь, збільшення інтелекту подальших фахівців. Студенти опановують засади підприємництва та управлінської роботи майбутніх директорів виробництва. Це значно збільшує популярність на студентів з такої спеціальності у більшості організацій Запорізького регіону.

- 5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки"

Потреба у програмному забезпеченні та технічному обслуговуванні обчислювальної техніки у всіх напрямках призвела до високої нестачі фахівців, які здійснюють сервісне обслуговування і ремонт ВТ. На ринку робочої сили людина, що має таку кваліфікацію, відчуває себе упевнено, вона спокійна за свою подальшу долю.

Студенти цієї кваліфікації одержують поглиблені знання в сфері створення нових комп'ютерних технологій, розпочинаючи з організації і функціонування ЕОМ, опанування п'яти мов програмування, засад конструювання складних інформаційних структур. За час навчання студент одержує знання з застосування систем управління базами даних, застосування модерних інтерфейсів, а знання мікросхемотехніки дає можливість йому не лише теоретично, але і практично утворювати нові пристрої.

Студенти кваліфікації, які мають досвід праці з модерними комп'ютерними системами і різноманітним периферійними установками, користуються широкою популярністю організацій усіх видів власності: від державної обчислювальної техніки та автоматики до банків і комерційних комп'ютерно-інформаційних закладів.

- 5.05020102 "Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних структур"

Створення заявленої кваліфікації в закладі обумовлюється тим, що в регіоні жоден вищий учбовий заклад I-IV рангів кваліфікації не проводить формування спеціалістів за даним напрямом.

Студенти даної кваліфікації зможуть не тільки здійснювати роботу, пов'язану з виготовленням, використанням та обслуговуванням електронної техніки, але і обслуговувати комп'ютеризовані інтегровані робототехнічні структури, засоби автоматики і керування, які все більше запроваджуються в діяльність модерних промислових організацій. Вони опановують більш широким обсягом знань, вмінь і здібностей в сфері комп'ютеризованих систем, автоматики і управління, яких вимагає модерна організація виробництва.

Запорізький коледж радіоелектроніки ЗНТУ здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Автоматика та управління;

- Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;

- Системні науки та кібернетика;

- Електроніка.

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету

Отже, Запорізький коледж радіоелектроніки – єдиний заклад в Запорізькій області, який випускає високоосвічених спеціалістів по радіоелектроніці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!