Роздрукувати сторінку

Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ

« Назад

Запорізький національний технічний університет є найбільшим вищим навчальним закладом у Запорізькій області, має, без сумніву, цікаву історію. ЗНТУ веде свою історію ще з 1900 р., саме тоді у м. Олександрівськ, яке у 1924 р. перейменували в Запоріжжя, було створено технічне училище, яке випускало фахівців з середньою кваліфікацією, а саме техніків-механіків. Д. М. Поддерьогін, досвідчений інженер-педагог, очолював на той час училище протягом 18 років.

Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ

Одночасно з процесом навчання відбувалося будівництво приміщень училища. Таким чином був збудований і головний триповерховий корпус, у якому розмістилися аудиторії, лабораторії, фізичні і механічні кабінети, актова зала і навіть магазин з продажу виробів училища. Налагоджений процес навчання, майстерні відділень – ливарного, механічного, слюсарного, теслярного модельного, які були добре обладнані – дозволяли випускати техніків-механіків високої кваліфікації. Випускники училища успішно працювали на підприємствах машинобудування, що сприяло визнанню училища, підвищенню його авторитету. Училище вважалося одним з кращих і в Україні, і навіть в Європі. У 1920 р. воно було реорганізоване у Запорізький індустріальний технікум, навчання в якому тривало чотири роки.

З листопада 1922 р., враховуючи курс на нову економічну політику, технікум готував інженерів та механіків для машинобудування і сільгоспмашинобудування. У 1930 р. навчальний заклад, нині називаємий ЗНТУ, був перетворений на інститут сільгоспмашинобудування. Перед початком Великої вітчизняної війни, дипломи інженерів одержали в вищому навчальному закладі 782 особи, які потім працювали як заводах Запоріжжя – моторобудівному, комбайновому та інших, так і на заводах таких міст, як Краматорськ, Луганськ, Кіровоград, Пенза тощо.

У тяжкі роки війни більш ніж 600 студентів і викладачів інституту пішли на фронт. Надалі понад 300 студентів і викладачів отримали бойові ордени і медалі за виявлені на фронті героїзм і мужність. На жаль, понад 50 воїнів так і не повернулися додому.

У 1941 р. Інститут сільгоспмашинобудування, як на той час називався ЗНТУ, було евакуйовано до м. Барнаул Алтайського краю, а з часом на базі закладу створили Алтайський політехнічний інститут. Коли Запоріжжя було визволене від німецько-фашистських військ, в 1944 р. було створено Запорізький автомеханічний інститут, потім в 1947 році він отримав назву Запорізького інституту сільськогосподарського машинобудування, надалі в 1957 р. назву знов змінено на машинобудівний інститут. В 1980 р. на той час Машинобудівний інститут за старанну роботу з підготовки кадрів для народного господарства було нагороджено відзнакою пошани. 20 квітня 1994 р. було постановою Кабінету Міністрів України законодавчо закріплене створення на базі машинобудівного інституту технічного університету.

ЗНТУ

У серпні 2001 р. університет отримав статус «національного».

Запорізький національний технічний університет знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.

На даний момент у вищому навчальному закладі  ЗНТУ навчається близько 13 000 студентів на денній та заочній формі навчання.

Сьогодні ЗНТУ складається з 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитків на 2300 місць, бібліотеки, що містить понад мільйон примірників книжок, медичного центру, двох спортивно-оздоровчих здравниць, санаторію-профілакторію, спортивного та харчового комплексів, редакційно-видавничого відділу, комп'ютерної друкарні, адміністративно-господарської частини тощо.

ЗНТУ готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 51 спеціальністю. В ЗНТУ працюють понад 900 викладачів, з них 640 мають вчені звання  і наукові ступені, в т. ч. 47 професорів і докторів наук. В Запорізькому національному технічному університеті працює військова кафедра, яка готує офіцерів запасу одночасно з навчанням на стаціонарі.

Роботу з підготовки майбутніх вступників здійснює спеціальний факультет довузівського навчання, в який входить створене спеціальне підготовче відділення, проводяться підготовчі курси, створені школи вихідного дня. Також на базі ЗНТУ існує центр підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також удосконалення спеціалістів і керівних працівників, де підготовка та перепідготовка фахівців відбувається за шістьма спеціальностями. Якщо у вас вже є вища освіта або ви студент, який навчається на денній формі навчання, то ви маєте можливість здобути другу вищу освіту в ЗНТУ.

Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ

Ректор ЗНТУ професор С. Б. Бєліков доклав зусиль для того, щоб ВНЗ став потужною навчальною і науково-дослідною базою, яка оснащена сучасним обладнанням. Вищий навчальний заклад виконує значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень. У Запорізькому національному технічному університеті працюють науковці та їх однодумці, відомі в усій Україні, в галузях матеріалознавства і термічної обробки, ливарного виробництва, радіотехніки і мікроелектроніки, зварювальних процесів, механіки динамічних систем; технічної кібернетики, фізики твердого тіла, теплотехніки.

Щодо напрямків підготовки бакалаврів, то окремо варто відзначити такі напрямки підготовки, як інформатика та обчислювальна техніка, інформаційна безпека, електроніка, авіаційна техніка, транспорт і транспортна інфраструктура, будівництво та архітектура. Але ЗНТУ надає освіту не тільки в технічній сфері.

ВНЗ готує бакалаврів і у сфері гуманітарних наук, журналістики та інформації, економіки і підприємництва, менеджменту і адміністрування, сфери обслуговування, соціально-політичних наук, права, мистецтва, а також навіть з фізичного виховання, спорту і здоров'я людини.

В Запорізькому національному технічному університеті відбувається і підготовка науковців в аспірантурі і докторантурі, також працюють вчені ради із захисту наукових робіт.

Протягом свого функціонування ЗНТУ підготував більш ніж 85 000 справжніх професіоналів, серед яких близько 1500 громадян інших частин світу. У ВНЗ підтримуються наукові, ділові, культурні зв'язки з вищими навчальними закладами Німеччини, Франції, Китаю, Польщі, Росії тощо.

При Запорізькому національному технічному університеті працює «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти», що включає понад 40 шкіл, технікумів, коледжів м. Запоріжжя та Запорізької області, випускники яких мають певні пільги при вступі до ЗНТУ. Відкрито навіть навчальне відділення «Освіта для бізнесу», де готують кадрів для бізнес-структур.

Слід зазначити, що ЗНТУ тісно співпрацює з роботодавцями. Наприклад, на конкурсній основі ПАТ «Запоріжсталь» запрошує талановитих випускників Запорізького національного технічного університету. Пропонуються вакансії у відділі безперервного вдосконалення, що реалізує проекти з підвищення ефективності функціонування підприємства та його структурних підрозділів.

Але, на жаль, рейтинги, підраховані за міжнародними принципами оцінки вищої освіти, не досить високо оцінили ЗНТУ. У рейтингу університетів «Scopus», Запорізький національний технічний університет посів 42 місце, у рейтингу університетів «Webometrics» 73 місце, а у рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» 48 місце.

Через те, що аналогів в області досить мало, конкурс на бюджетні місця в Запорізькому національному технічному університеті досить високий, бо серед бакалаврів близько 10 осіб претендують на 1 бюджетне місце, серед спеціалістів таких 2,5 осіб/місце, а серед магістрів 4,16 осіб/місце.

Щодо особливостей навчання у ЗНТУ, слід зазначити, що викладачі є досить лояльними до студентів, які регулярно відвідують пари, а деканат є лояльним до боргів (незакритих вчасно предметів). Але накопичення пропусків у кінцевому підсумку може стати причиною відрахування.

Запорізький національний технічний університет

Отже, Запорізький національний технічний університет є сучасним потужним навчальним закладом, найбільшим навчальним закладом Запорізької області, який готує найрізноманітніших фахівців і співпрацює з роботодавцями і закордонними вищими навчальними закладами. Виходячи з рейтингів ВНЗ, університет є недостатньо високо оцінений експертами і респондентами.

С повагою ІЦ "KURSOVIKS"!