Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Волинської області \ ЗВО (ВНЗ) Волинської області та їх рейтинг \ 24. Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини "Україна", ЛІРоЛ

Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини "Україна", ЛІРоЛ

« Назад

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» утворений 25 січня 2000 р. та є одним на Волині вищим учбовим закладом інтегрованого напрямку, який має усі умови для молоді з різним рівнем знань та станом здоров’я, який формує умови для навчання людей з певними вадами, одержання ними вищої освіти, тим самим даючи змогу здобути чільне місце в громадському суспільстві. В закладі здобувають освіту представники соціальних прошарків суспільства з різним рівнем життя та фінансами, створюється система освіти людей з певними вадами в інтегрованому здоровому студентському середовищі.

Луцький-інститут-розвитку-людини-Відкритого-міжнародного-Університету-розвитку-людини-Україна ЛІРоЛ

Контакти ЛІРоЛ

Адреса: 43023, м. Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5;

тел./факс (0332)78-26-16;

тел. (0332)78-00-43, 78-04-29.

E-mail: office@lirol.com.ua

Веб-сайт: http://lutsk.vmurol.com.ua/

Керівник закладу – Чижик В. В. – канд. біологічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації; автор більше ніж 200 праць, крім того опублікував 5 учбових підручників з позначенням МОН України та 3 наукових монографій.

ЛІРоЛ

Історія заснування ЛІРоЛ

Для покращення умов навчання для студентів запроваджуються модерні технології навчання: укладаються мультимедійні посібники на електронних носіях; застосовується інноваційна техніка та сенсорний поліекран; долучаються до проведення уроків інтерактивні методи навчання; під час проведення учбових занять беруться до уваги індивідуальні рекомендації щодо потреб окремих студентів у супроводі навчання.

На даний час в закладі відбувається формування спеціалістів за навчально-спеціалізованими рангами магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст на очній та заочній формах навчання за напрямами освіти (кваліфікаціями):

- «Документознавство та інформаційна діяльність»,

- «Здоров’я людини»,

- «Маркетинг»,

- «Туризм»,

- «Комп’ютерна інженерія»,

- «Правознавство»,

- «Соціальна діяльність»,

- «Фінанси і кредит». 

Наукова робота Луцького інституту

Активна наукова робота закладу є важливим та перспективним напрямком, ціллю якого є формування наукового світогляду, допомога молодим науковцям, оволодіння методології та методів наукового дослідження, реалізації інтелектуального потенціалу професорсько-педагогічного колективу та студентів щодо збільшення творчої ініціативи з ціллю покращення формування кадрів. Підсумки наукових пошуків педагогів закладу опубліковані у 41 монографії, 123 учбових підручниках (з них 19 з грифом МОН), 2316 наукових публікаціях (за 2015 р. у фахових виданнях – 49); чисельність статей у науково-метричних базах Scopus за 2015 рік – 5. У квітні 2015 р. здійснено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання освіти і науки в контексті євроінтеграційного поступу» за кількістю 158 учасників, з них закордонних держав – 8. Матеріали семінарів та конференцій  опубліковані у збірнику матеріалів «Актуальні питання освіти і науки в контексті євроінтеграційного поступу» та на офіційному сайті учбового закладу.

Здійснено науково-методичних семінарів – 205, за 2015 р. - 7; опубліковано статей студентами – 1707 (за 2015 р. – 121). Загалом за час становлення закладу захищено 42 кандидатських і 6 докторських дисертацій (протягом 2009-2015 р. захищено 25 кандидатських та 6 докторських дисертації). В закладі діє 3 наукові школи (здобувачів – 12, аспірантів – 1, докторантів – 2).

Підсумки наукової роботи студентів та педагогів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» уміщені у персональних  наукових виданнях.

Одним з головних напрямків роботи закладу є розповсюдження здорового способу життя поміж студентів, професорсько-педагогічного колективу і жителів міста, а також поширення спортивного руху на Всеукраїнській та світовій спільнотах. Загалом  за час створення учбового закладу студенти-спортсмени здобули 3 золоті, 9 срібних та 4 бронзові медалі на Параолімпійських іграх та 2 золоті медалі на Дефолімпійських іграх. Також було отримано понад 40 медалей на Чемпіонатах і Кубках світу поміж інвалідів та приблизно 50 медалей – на Чемпіонатах України.

Робота  ЛІРоЛ «Україна» говорить про те, що у лавах учбового закладу навчаються не лище фахівці, потрібні інфраструктурі Волині, але й утворений монолітний, ціленаправлений, професійно сформований колектив.

Загалом за час становлення учбового закладу диплом про вищу освіту одержало 8693 студентів, з них 518 студентам надано ступінь «магістра».

Луцький-інститут-розвитку-людини-Відкритого-міжнародного-Університету-розвитку-людини-Україна, ЛІРоЛ

 

Головні напрями діяльності студентського самоврядування ЛІРоЛ

Студентське самоврядування у ЛІРоЛ – це дійсна спроможність молоді, які здобувають освіту в закладі самостійно розв’язувати усі питання студентського життя в рамках компетенції. Воно полягає в  об’єднанні думок, ідей, освітньої і креативної діяльності. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів, які отримують освіту в закладі, їхню участь в керівництві вищим учбовим закладом та приєднання їх до різних напрямків діяльності закладу:

1) участь в діяльності вченої ради інституту від студентського самоврядування представляють інтереси студентів - 6 чол.;

2) згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» поміж  студентів закладу було здійснено роз’яснювальну роботу з ціллю покращення ролі та функцій органів студентського самоврядування (грудень 2014 р.);

3) центр студентського самоврядування закладу тісно підтримує контакти із осередками інших учбових установ Волинського регіону;

4) центр студентського самоврядування є ініціатором здійснення загальноінститутських заходів.

Отже, Інститут постійно розширюється, запроваджує інноваційні технології та впроваджує їх в навчальному процесі вищої школи. За період свого становлення учбовий заклад проявив себе як сильний учбовий і науковий центр, осередок культури та духовності. Його популярність одержано працею педагогів, науковців, студентів та випускників.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!