Роздрукувати сторінку

Жмеринська філія Університету сучасних знань, ЖФ УСЗ

« Назад

Жмеринська філія як функціональний підрозділ був заснований 28.05.2012 р. відповідно до постанови зборів засновників (сертифікат№3 від 28.05.2012 р.), робота якої спрямована на забезпечення необхідностей у спеціалістах місцевого ринку праці та приближення місця освіти студентів до їх місця життя. На здійснення вищезазначеного розпорядження видано розпорядження про Жмеринську філію Університету сучасних знань.

Жмеринська філія Університету сучасних знань, ЖФ УСЗ

Контакти ЖФ ЄУ

Юридична та фактична адреса підрозділу: м. Жмеринка, вул. Училищна 9. Філія функціонує згідно з законодавством України, перш за все Законом України «Про вищу освіту» і приєднана до єдиного держреєстру установ та закладів України (указ про приєднання до ЄДРПОУ №618090 від 01.08.2012р.).

Формування спеціалістів в Жмеринській філії Університету сучасних знань за освітньо-спеціалізованим рангом «Бакалавр» відбувається за напрямами формування: 6.030601 "Менеджмент", 6.030401 "Правознавство", 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».

Навчання спеціалістів в Жмеринській філії Університету сучасних знань за освітньо-спецалізованим рангом «Фахівець» відбувається за кваліфікаціями: 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної праці», 7.03050901 «Облік і аудит». Загальна кількість студентів у підрозділі – 185.

ЖФ УСЗ

Матеріально-технічна структура Жмеринської філії Університету сучасних знань

Матеріально-технічна структура Жмеринської філії Університету в цілому відповідає потребам забезпечення учбового процесу у вищих учбових установах. Аудиторний фонд підрозділу нараховує 1136,4 у т. ч. 3 лекційних кабінети на 60 чоловік, 7 класів для здійснення практично-семінарських уроків, 1 високоспеціалізований комп’ютерний кабінет. До можливостей студентів сформована бібліотека, фонд якої нараховує 2500 екземплярів наукової, учбової та учбово-методичної літератури. Читальний зал розміщений на 40 посадкових осіб.

Жмеринська філія Університету сучасних знань, ЖФ УСЗ

Соціально-побутова галузь представлена медичним пунктом, персональним спортзалом. Жмеринська філія Університету використовує гуртожиток відповідно до розпорядження на поселення в гуртожиток (Управління освіти Жмеринської міської ради) на 50 чоловік. Учбові та управлінські будівлі, а також будівлі соціально-побутової області перебувають у володінні Жмеринської філії Університету відповідно до договору оренди з Управлінням освіти Жмеринської міської ради – 1208,4 кв. м.

Санітарно-гігієнічний вигляд учбових та соціально-побутових будівель Університету відповідають законодавчим вимогам (підсумки Жмеринської районної санітарно-епідеміологічної станції від 30.08.2012 року №  02-05/3178. Достатній стан пожежної безпеки учбових будівель затверджений рішенням Державної інспекції техногенної безпеки, службою наглядово–профілактичного обстеження Жмеринського району при управлінні Держтехногенбезпеки у Вінницькій області від 27.08.2012 р. № 37).

Головним в роботі ЖФ УСЗ є наукове становлення, формування і здійснення системи формування та переформування спеціалістів у сфері ринкової економіки, області соціально-правового забезпечення фінансово-господарської роботи підприємств і організацій.

Щороку Університет набуває все стрімкішої швидкості розвитку: збільшується колектив студентів, кількісно та якісно покращується науково-педагогічний склад. Все це сприяє поліпшенню учбово-виховного процесу, надає можливості роботі студентських наукових секцій, стимулює до формування особистості, що глибоко розуміє свою належність до рідної країни, має відчуття громадянської поваги та обов'язку.

Отже, Україна може повстати в новому вигляді на новому етапі історичного становлення тільки через освіту. Одним із напрямків цього процесу є загальнонаціональна ідея в духовному становленні нації та якісному поновленні усіх областей суспільного життя,  в першу чергу науково-освітніх.

Університетська освіта в різноманітних державах світу володіє своєю особливістю, але університет як інститут та наукова структура багато в чому сприяє становленню національної свідомості й національної культури. Саме такою постає Жмеринська філія Університету сучасних знань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!