Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Вінницької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Вінницької області \ ЗВО (ВНЗ) Вінницької області та їх рейтинг \ 38. Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ВК ВМУРЛ "Україна"

Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ВК ВМУРЛ "Україна"

« Назад

Вінницький коледж Університету «Україна» – вищий учбовий заклад І рівня кваліфікації (Сертифікат МОН України АЕ № 636064 від 10.03.2015 року, Сертифікат АЕ № 288916 від 05.06.2014 року (надання навчальних послуг загальноосвітніми учбовими закладами за рангом повної загальної середньої освіти).

Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ВК ВМУРЛ "Україна"

Загальна інформація про Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Вінницький коледж включений до структури учбово-наукового комплексу при Вінницькому інституті Університету «Україна».

Коледж знаходиться у центрі міста Вінниці.

До можливостей студентів – комфортні учбові аудиторії, лабораторії, комп’ютерні кабінети з можливістю доступу до сітки Інтернет (діє також бездротовий wi-fi доступ), науково-технічна бібліотека (фонд літератури – приблизно 70 тис. екземплярів), учбово-спортивна та актова зали. Також студенти закладу мають змогу відвідувати басейн.

Не місцеві студенти забезпечуються місцями в гуртожитку.

Кваліфікація 5.03040101 «Правознавство» є провідною у Вінницькому коледжі.

Процес соціалізації – це включення особи в правове середовище, цілеспрямоване отримання нею правових знань, її приєднання до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття певних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що бере свій початок у юному віці. Правова соціалізація може відбуватися у різноманітних формах – від стихійного усвідомлення права до свідомого проведення правової роботи. І в цьому процесі однією з головних форм є правове виховання, важливою частиною якого є юридичне навчання.

Освітньо - спеціалізований рівень: молодший фахівець.

Освітній рівень: неповна вища освіта.

Вища освіта на основі: повної загальної середньої освіти.

Термін навчання:

- 3 роки - денна форма навчання;

- 3,5 роки - заочна форма навчання.

Форми навчання: денна, заочна.

ВК ВМУРЛ "Україна"

Освітній процес і викладацький склад Вінницького коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

У ВК ВМУРЛ "Україна" створюються всі умови, необхідні для ефективного освітнього процесу, який повністю відповідає вимогам державного освітнього стандарту, сучасним економічним і соціальним умовам і спрямований на підготовку висококваліфікованих кадрів.

Професорсько-викладацький колектив закладу налічує сьогодні 20% вчителів-методистів, професорів від загальної чисельності; 45% вчителів вищої спеціалізації, що забезпечує високий рівень навчання. В закладі впроваджена практика індивідуального підходу в роботі зі студентами.

Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" орієнтований на підготовку кваліфікованих фахівців високого класу для діяльності в центральному, регіональному і муніципальному апаратах представницької і виконавчої влади, судах загальної юрисдикції та арбітражних судах, адвокатурі, нотаріаті, в правоохоронних структурах, в громадських організаціях і політичних партіях, в банках, страхових компаніях, різних корпораціях, представництвах іноземних фірм в Україні і українських фірмах за кордоном.

Навчальні заняття проводяться на навчально-матеріальній базі Вінницької філії ВМУРЛ «Україна». Студенти мають змогу скористатися послугами комп'ютерних класів, бібліотекою, читальним залом.

Плідна увага в закладі надається вільному часу студентів: створено фольклорний ансамбль, ансамбль народного танцю, хор, спортивні відділення, гуртки художньої творчості та ін.

Вінницький коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ВК ВМУРЛ "Україна"

Умови вступу до Вінницького коледжу

До ВК ВМУРЛ "Україна" беруться жителі України, іноземці, а також особи без громадянства, які мешкають на території України на законодавчих умовах, володіють певним освітнім (навчально-спеціалізованим) рангом та проявили бажання отримати вищу освіту.

На навчання для отримання навчально-спеціалізованого рангу молодшого фахівця з одночасним одержанням повної загальної середньої освіти за денною формою навчання беруться особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних іспитів.

На навчання для отримання навчально-спеціалізованого рангу молодшого фахівця беруться особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для одержання навчально-спеціалізованого рангу молодшого фахівця на базі основної загальної середньої освіти вищі учбові установи мають змогу приймати на другий курс (із нормативною тривалістю навчання) на вакантні місця осіб, які одержали повну загальну середню освіту і надають для участі у конкурсі ліцензії ЗНО.

ВК ВМУРЛ "Україна" приймає за підсумками вступних екзаменів на перший курс (зі зменшеною тривалістю навчання) або другий курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали навчально-спеціалізований ранг високоосвіченого співробітника, для одержання освітньо-спеціалізованого рівня молодшого фахівця за умови вступу на суміжну кваліфікацію.

ВК ВМУРЛ "Україна" приймає на навчання за підсумками вступних іспитів осіб, які отримали неповну вищу освіту, для одержання освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця за іншою кваліфікацією у межах вакантних місць сертифікованого обсягу.

ВК ВМУРЛ "Україна" має змогу брати на навчання за підсумками вступних екзаменів осіб, які одержали базову або повну вищу освіту, для отримання освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця за іншою кваліфікацією у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Отже, Вінницький коледж ВМУРЛ «Україна» - це сучасний заклад, який завжди радо вітає колишніх учнів у лавах своєї установи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!