Роздрукувати сторінку

Економіко-правовий коледж Вінницького фінансово-економічного університету, ЕПК ВФЕУ

« Назад

Економіко-правовий коледж Комерційного вищого учбового закладу «Вінницький фінансово-економічний університет» - вищий учбовий заклад I-II рівня кваліфікації.

Економіко-правовий коледж Вінницького фінансово-економічного університету, ЕПК ВФЕУ

Створення коледжу ЕПК ВФЕУ

З ціллю об’єднання загальної середньої і професійної освіти, створення варіативності та гнучкості навчально-професійних програм з врахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії, в 2007 році на основі Вінницького фінансово-економічного університету було сформовано Економіко-правовий коледж.

Економіко-правовий коледж є невід'ємним функціональним відділенням Вінницького фінансово-економічного університету, який проводить навчальну роботу за освітньо-спеціалізованим рангом "молодший фахівець" та спеціалізації у суміжних напрямах становлення і володіє певним рівнем кадрового та матеріально-технічного забезпечення, надає поглиблену економіко-правову спрямованість спеціально відібраної обдарованої молоді.

Забезпечення учбового процесу ЕПК ВФЕУ

Функціональним навчально-методичним відділенням закладу, що здійснює учбово-виховну та методичну діяльність з однієї або декількох суміжних учбових предметів є циклова комісія.

ЕПК ВФЕУ

Циклові комісії у Економіко-правовому коледжі

Освітньо-виховний процес у Економіко-правовому коледжі створюють сім циклових комісій:

- випускаюча циклова комісія юридичних предметів;

- випускаюча циклова комісія за спеціальністю "Організація виробництва";

- випускаюча циклова комісія кваліфікації "Фінанси і кредит";

- випускаюча циклова комісія кваліфікації "Інформаційна робота підприємства";

- циклова комісія гуманітарних предметів;

- циклова комісія природничо-математичних предметів;

- циклова комісія соціально-економічних предметів.

В їх структурі 64 викладача, з них мають спеціалізовану категорію "фахівець вищої кваліфікації" - 10 чоловік, педагогічне звання "педагог-методист" - 2 чоловік, кваліфікаційну категорію "фахівець І категорії" - 11 чоловік, кваліфікаційний ранг "фахівець ІІ категорії" - 13 чоловік, спеціалізований ранг "фахівець" - 28 чоловік.

Педагогічний колектив доклав чимало зусиль, щоб надати студентам міцні знання з обраної спеціальності, навчити використовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані підсумки і креативно працювати, індивідуально одержувати знання. Кожного разу удосконалюється методика викладання дисциплін, збільшується індивідуалізація, диференціація та запровадження інтерактивних форм навчання.

Педагогічний колектив кожного разу діє над становленням у студентів вміння аналізувати матеріал, робити підсумки та узагальнення; вдало використовується диференційований підхід до навчання, запроваджуються інтерактивні форми навчання, які активізують роботу студентів. На етапі закріплення нових знань викладачі застосовують учбові завдання різноманітного рівня важкості: репродуктивні, продуктивні, проблемні. В цілому, здійснення освітнього процесу у Коледжі направлений на задоволення вимог студентів у пізнавальній роботі, спілкуванні, самоствердженні.

Учбовий процес в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету

Учбовий процес в Економіко-правовому коледжі відбувається в наступних формах:

- учбові заняття;

- здійснення персональних завдань;

- індивідуальна діяльність студентів;

- практичне формування;

- контрольні заходи.

У Коледжі створена кабінетна система навчання з застосуванням кабінетів університету. Згідно з робочим учбовим планом з ціллю активізації учбово-виховного процесу облаштовані навчальні класи з української мови та літератури, основ економіки, математики, інформатики, англійської мови, кабінет історії та права і кабінет захисту Вітчизни та медико-санітарного формування. Предметні класи обладнані потрібними учбово-методичними матеріалами, різноманітними видами наочності та демонстрації. Широко використовується застосування ТЗН та комп'ютерної техніки в процесі навчання.

Економіко-правовий коледж ВФЕУ здійснює формування молодших фахівців за такими напрямами:

- Менеджмент і адміністрування;

- Право;

- Економіка та підприємництво.

Студенти Економіко-правничого коледжу володіють певними перевагами:

- здобувати освіту за держзамовленням і одержувати стипендію;

- одержати державний диплом освітньо-спеціалізованого рангу «молодший фахівець»;

- отримати освіту під керівництвом високоосвічених педагогів;

- одержати визначну професію, що користується попитом на ринку праці та забезпечує кар’єрне зростання у подальшому;

- продовжити навчання на старших курсах Запорізького національного університету;

- одержати вільний доступ до найбільшого бібліотечного фонду та безоплатно використовувати інтернет-послуги;

- опановувати додатково закордонні мови в Центрі інтенсивного вивчення іноземних мов і отримати ліцензію та атестат міжнародного значення;

- долучитися до наукового, громадського, культурного, спортивного життя університету і коледжу.

Отже, Економіко-правовий коледж ВФЕУ – це сучасний заклад освіти, який формує високоспеціалізованих фахівців, які є затребуваними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!