Роздрукувати сторінку

Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола, ГК ім. В. Чорновола

« Назад

Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола – ВУЗ м. Тернополя, створений в 2005 році на базі Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола, має 3-й рівень державної акредитації.

Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола, ГК ім. В. Чорновола

ГІВЧ здійснює підготовку за такими кваліфікаціями: право, фінанси і кредит, економіка організації, програмна інженерія, туризм, видавнича справа, маркетинг (очна форма); за напрямами фінанси і кредит, економіка організації можливе навчання на заочній формі. Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола має 5 факультетів (юридичний, економічний, туризму, журналістики, комп'ютерних технологій). При ГІВЧ створений коледж, що випускає молодших спеціалістів, що працює по семи напрямах.

Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола має сучасне матеріально-технічне обладнання: процес навчання проходить у 4-х навчальних корпусах, в яких знаходяться комп'ютерні класи, оснащені обладнанням лабораторії, просторі аудиторії. У ГІВЧ є електронна бібліотека, власне видавництво (видається «Вісник наукових досліджень»). Поглиблено (на додаткових заняттях) вивчаються іноземні мови – німецька, англійська, французька.

Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола живе активним науковим та культурним життям: проводяться конференції за участю зарубіжних вузів, діють театральний гурток («Багато галасу»), вокальний ансамбль «Нота», танцювальна студія «Вояж», футбольна, волейбольна, баскетбольна секції.

На ринку освітніх послуг України Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола функціонує з січня 2005 року, коли згідно з рішенням Тернопільської міської ради Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола був реорганізований в інститут. Сьогодні інститут має ІІІ рівень кваліфікації і здійснює підготовку дипломованих кадрів за затребуваними спеціальностями. На сьогоднішній день  інститут очолює кандидат фізико-математичних наук, відмінник освіти України Бабюк М. П.

На сьогоднішній день підготовка фахівців Галицького інституту імені В'ячеслава Чорновола проводиться на таких підрозділах:

- Економічний факультет;

- Юридичний факультет;

- Факультет комп'ютерних технологій;

- Факультет туризму;

- Факультет журналістики.

Також працює коледж за 7 напрямами.

ГК ім. В. Чорновола

В інституті на даному етапі освіту здобуває більше ніж 2000 студентів. Підготовкою молодих і перспективних фахівців зайняті понад 230 висококваліфікованих викладачів. Заняття у студентів проходять в 4-х навчальних корпусах. У їх розпорядженні є аудиторії, професійні лабораторії і предметні класи, обладнані модерним устаткуванням, приладами та обчислювальною технікою. Інститут має в своєму розпорядженні 9 комп'ютерних аудиторій, обладнаних модерними ПЕОМ, є електронна бібліотека, функціонує редакційно-видавничий підрозділ. Останнім часом в інститут активно запроваджуються інформаційні технології організації учбового процесу. Проводяться додаткові заняття з української мови, закордонних мов (англійською, німецькою, французькою), правознавства, інформаційних технологій та ін.

При інституті діє студентське наукове товариство, здійснюються наукові семінари викладачів і студентів, публікується журнал „Вісник наукових досліджень". Свої творчі здібності студенти вузу можуть проявляти в діючих гуртках: театральний - "Багато галасу", танцювальний - "Вояж", вокальний гурток "Нота", гурток хорового співу, краєзнавчо-туристичний гурток.

Велика увага в інституті приділяється спорту і фізичній культурі сучасної молоді. Діють різні спортивні секції з волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, аеробіки, баскетболу.

Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола активно товаришує з більшістю вищих учбових  установ міста Тернополя, України та зарубіжжя.

Важливою метою роботи спортивних секцій у коледжі є приєднання студентів і викладачів до фізичного виховання, спорту, оздоровлення та пропаганди здорового способу життя.

Головними завданнями Галицького інституту імені В'ячеслава Чорновола є:

- Створення певних умов та можливостей для задоволення різносторонніх інтересів студентів, співробітників коледжу та інших осіб у сфері фізичної культури і спорту.

- Створення всесторонньо розвиненої особистості  засобами фізичної культури та спорту.

- Забезпечення створення комплексних і цільових програм з проблем фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи в учбово-виховній галузі.

- Пропаганда здорового способу життя, формування фізичної культури та спорту в структурі навчання,  відпочинку студентів та співробітників.

- Створення й проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

- Здійснення діяльності щодо спортивного удосконалення студентів, формування та спрямування команд коледжу на турніри різного рангу.

На основі учбового закладу функціонують такі спортивні секції:

Гуртки Галицького інституту імені В'ячеслава Чорновола

Мета роботи гуртків художньо-естетичного спрямування полягає в тому, щоб у період сприймання, передачі творів мистецтва і практичної художньо-творчої роботи формувати у студентів особистісно-ціннісне відношення  до дійсності та мистецтва, формувати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, спроможність до самореалізації, потребу в духовному самовизначенні.

Загальна ціль конкретизується в головних завданнях, що поєднують учбові, виховні й розвиваючі аспекти:

- збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, становлення загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особи;

- створення у студентів естетичного відношення до дійсності та творчості, світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння студентами зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема модерним обладнанням, засобами масової інформації:

- формування здатності сприймати та передавати художні твори, виголошувати індивідуальне відношення до них, пояснюючи свої думки та оцінки; розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, оволодіння художніми здібностями та навичками в практичній роботі, створення художньої компетентності — спроможності керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, готовність застосовувати одержаний досвід у персональній роботі відповідно до  універсальних загальнолюдських естетичних цінностей та індивідуальних духовно-світоглядних принципів;

- створення структури знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, характеристики художньо-образної мови мистецтв — музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного;

- формування художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні згідно з  персональними можливостями та віковими етапами становлення, формування навичок художньої самоосвіти та самовиховання.

Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола, ГК ім. В. Чорновола

На основі учбового закладу функціонують такі гуртки:

- народний театр "Багато галасу" (керівник Складан І.Б.);

- тріо "Ліра" (керівник Мищій В.В.);

- вокальний ансамбль "Співаночка" (керівник Мищій В.В.);

- танцювальні гурти "Вояж" та "Терноцвіт" (керівник Рябущиць В.В.);

- гурток військово-патріотичного напрямку (керівник Олещук О.Б.);

- гурток читців-декламаторів "Рідне слово" (керівник Парило О.О.).

Отже, навчальний заклад надає всі необхідні знання для успішного навчання своїх студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!