Роздрукувати сторінку

Сумський будівельний коледж, СБК

« Назад

Сумський будівельний коледж (СБК) — ВНЗ з І—ІІ рівнями акредитації, державного зразка, який проводить навчання на денному та заочному відділеннях відділенні.

Навчання відбувається за контрактом та за державним замовленням.

За всю історію з коледж випустилося близько 15 тисяч фахівців.

Сумський-будівельний-коледж, СБК

Нині в коледжі навчається на відділеннях біля 1000 студентів, яких навчають досвідчені спеціалісти. Педагогічний скид складає близько 59 фахівців.

Сумський будівельний коледж налічує в собі 30 спеціалізованих кабінетів і лабораторій, бібліотеку з двома читальними залами, 5 навчально-виробничих майстерень, музей історії коледжу, актовий та 2 спортивні зали, медпункт, літній відкритий спорткомплекс, їдальню, гуртожиток, стоматологічний кабінет.

Контакти Сумського будівельного коледжу

Адреса: Сумська область, Суми, Зарічний, вул. Петропавлівська, 108.

Телефон: 22-21-79.

Електронна пошта: budcollege@sm.ukrtel.net.

Сайт: www.sbc.ucoz.ua.

Сумський-будівельний-коледж

Історія СБК

Сумський будівельний коледж – це державний ВНЗ, що підпорядковується Українській державній будівельній корпорації.

Свою історію коледж розпочав в 1913 році. Така необхідність викликалася в тому, що суспільству необхідні були фахівці к сфері будівництва. Так, коли за ініціативою Харитоненка П. І було відкрите Сумське комерційне училище і починається історія коледжу.

У зв’язку із складними часами, коли в 1919 році проходили освітні реформи училище припиняє свою діяльність, проте внаслідок приходу нової радянської влади в 1920 році освітній процес відновився і починає ж проводитися набір студентів. Тоді училище проводило діяльність під назвою Сумського архітектурно-будівельного технікуму, який був створений за ініціативи викладацького колективу комерційного училища та місцевого інженерного товариства.

Така перебудова закладу була зумовлена тим, що необхідні були спеціалізовані фахівців будівельної справи для Сумського, Лебединського та Охтирського повітів Харківської губернії.

Викладачі, співробітники та студенти технікуму під час війни в 1941-1945 роках воювали та захищали Батьківщину, тоді училище припиняє діяльність. І лише в 1944 році поновлюється робота технікуму.

В 1946 році відбувся перший випуск після війни, з якого випустилися техніки-будівельники.

Технікум неодноразово змінював свою назву та реорганізовувався, проте напрямок підготовки не змінювався, і училище з кожним роком все покращувало свою діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів для будівельної сфери країни.

За весь повоєнний час технікум підготував більше двадцяти тисяч кваліфікованих фахівців, які благополучно працюють в усіх куточках України і за її межами.

Серед них Заслужені будівельники України, вчені, посадовці, що займають керівні посади в державних організаціях.

В 1990 році технікум входить о до складу учбово-науково-виробничого комплексу "Будівельник".

Це наслідок щільної співпраці з Харківським інженерно-будівельним інститутом (нині Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури) та установами будівельної сфери Сумщини.

28 травня 1993 році відповідно до наказу Міністерства освіти України та технікум 1 червня 1993 року реорганізовується в Сумський будівельний коледж .

З цього моменту він проводить підготовку спеціалістів за II рівнем акредитації і за цей період реалізував 14 випусків бакалаврів будівельної та 8 випусків бакалаврів економічної справи.

Вся діяльність коледжу здійснювалася з допомогою великої праці Гриценка В.П., який на той час був директором коледжу.

Коледж веде співпрацю з університетами будівельного та економічного напрямків, що надає можливість випускникам коледжу збільшити свій професійний освітній рівень за скороченим терміном в рамках багатоступеневої освіти.

Основні пріоритетні напрямки діяльності коледжу:

1. Робота над удосконаленням організаційно-функціональної структури коледжу з метою визначення його місця і ролі в системі освіти.

2. Підвищення ролі у навчально-виховному процесі педагогічних, науково — педагогічних кадрів, які володіють необхідними професійним та інноваційним мисленням. Створення умов для "власного кадрового резерву".

3. Постійний моніторинг ринку праці та ринку платних послуг з метою мобільного реагування на їх потреби шляхом корегування та розширення напрямів освітньої діяльності коледжу.

4. Підготовка конкурентоспроможного фахівця нової формації, здатного перемагати аналогічних фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня — випускників інших навчальних закладів.

5. Розвиток інформаційної інфраструктури коледжу з метою забезпечення позитивного іміджу коледжу. Забезпечення вільного доступу до Інтернет - ресурсів за допомогою WI-FІ на всій території коледжу.

6. Розвиток студентського самоврядування та молодіжної політики в рамках Закону України «Про вищу освіти».

7. Продовження більш продуктивної співпраці коледжу з виробничими організаціями міста, області, іноземними фірмами, навчальними закладами різного типу.

8. Досягнення економічно-фінансової стабільності коледжу через розширення переліку платних послуг, економію енергоресурсів, фінансових надходжень з різних джерел формування спеціального фонду.

9. Підтримання та розвиток навчально-матеріальної бази.

Сумський-будівельний-коледж СБК

Досягнення Сумського будівельного коледжу

Викладачі коледжу приймають активну участь в науково-дослідницькій роботі, пріють над дослідженнями, на основі яких складають доповіді та виступають на науково-практичних конференціях, публікують доповіді в збірниках наукових статей, видають навчальні та методичні посібники. Так , тільки за останній період під редакцією викладача Біловола В.В. видані підручники "Організація та економіка будівельного виробництва. Курсове та дипломне проектування", "Технологія та організація будівельного виробництва", які використовуються для підготовки фахівців будівельного напряму.

Помітну роль в процесі формування ініціативної громадянської позиції в студентської молоді відіграє виховна робота в коледжі, осередком якої є студентське самоврядування. Кожного року студенти коледжу виборюють право на проходження стажування в міських органах влади, посідають призові місця в міському конкурсі "Студент року".

З початку діяльності навчального закладу і до сьогодення велика увага приділяється фізичному розвитку студентів. Колектив фізкультури і спорту коледжу щорічно займає призові місця в міських та обласних спартакіадах серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

СБК-1

Спеціальності та вартість навчання в СБК

Коледж проводить набір за такими спеціальностями, вартість яких складає:

1. "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" - 7400 тисяч гривень;

2. "Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр" - 8000 тисяч гривень;

3. "Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр" - 7100 тисяч гривень;

4. "Бухгалтерський облік" - 7200 тисяч гривень;

5. "Землевпорядкування" - 7400 тисяч гривень;

6. "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн" - 6400 тисяч гривень.

СБК

СБК — є профільним будівельного спрямування і тому виконання основних ремонтно-будівельних робіт власними силами необхідно виконувати в рамках навчальних планів будівельного напряму під час навчальних, виробничих та переддипломних практик під кутом зору набуття практичних навичок та здобуття певного розряду однієї із робітничих професій.

Продовжити та удосконалювати конкурси "кращий за професією". На спеціальностях "Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр" та "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн" є потужні резерви щодо виконання проектів на реконструкцію, на створення сучасних інтер'єрів основних приміщень коледжу та оздоблення зовнішніх фасадів навчальних корпусів і благоустрій нашої території. Це повинно стати однією із складових тематики курсових та дипломних проектів студентів зазначених.

Отже, СБК – це провідний коледж в Україні, який проводити підготовку за будівельними спеціальностями. Це дуже потрібний напрямок в житті суспільства, адже саме спеціалісти цього коледж зможуть проектувати та будувати нові споруди та комплекси.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!