Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Сумської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Сумської області \ ЗВО (ВНЗ) Сумської області та їх рейтинг \ 5. Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, ГАІ ім. С. А. Ковпака СНАУ

Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, ГАІ ім. С. А. Ковпака СНАУ

« Назад

Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету – це модерний багатопрофільний навчально-практичний комплекс, міцний просвітницький, культурний й студентський осередок регіону.

ГАІ-ім.-С.-А.-Ковпака-СНАУ

Контакти ГАІ ім. С. А. Ковпака СНАУ

Адреса: вул. Терещенків, 36, м. Глухів, Сумська обл., 41400.

Телефон: (05444) 2-35-52, 2-37-81.

Електронна пошта: hlukhiv_ksnau@ukr.net.

Сайт: http://www.gatisnau.sumy.ua.

ГАІ-ім.-С.-А.-Ковпака-СНАУ-1

Історія Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету

Історія Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського НАУ розпочалася ще в 20 столітті.

Реформи, що проводила буржуазія в 1860 – 1870-х років у Російській імперії суттєво наблизили країну до нової моделі – відбувається соціально-економічні реформи, які торкнулися майже кожного, в тому числі і Глухівщини.

На той час на Глухівщині робило більше 20 цукрових і винокуренних заводів, більші з яких належали добре великому цукрозаводчику і меценату, Таємному раднику – Ніколі Артемовичу Терещенку.

Тому, країна потребує нових висококваліфікованих працівників, які б могли працювати з обладнанням й володіли необхідними знаннями. Тоді, в Глухові не було ще такого навчального закладу, тому із проханням вони звернулися до Терещенка Н.А., який в липня 1899 року в м. Глухові Чернігівської губернії заснував ремісниче училище під назвою імені Таємного радника Н. А. Терещенка.

Так, почалася робота із переобладнання приладів, станків, які б були необхідними для навчання. Згодом відбувається ремонт навчального корпусу, яки й було оздоблено всім потрібним інвентарем. Обладнали аудиторії, кабінети, майстерні з механічним і столярно-модельним відділеннями, бібліотека.

Відбувся перший прийом юнаків до училища в 1899 році.

В училищі найбільша приділялася увага вивченню металорізальних станків, викладалася така дисципліна як креслення, тобто зародок такої дисципліни як моделювання обладнання, вивчалася фізика й технологія металів.

Вже в 1902 році училище випустило перших спеціалістів слюсарно-механічної справи, як і продовжили працювати на заводах Хутора Михайлівського та Свеси.

Потім відбулося ще 16 випусків, серед них 446 студентів отримали документ фахівців слюсарно-механічної чи столярно-модельної діяльності. Всі вони були працевлаштовані на цукрових і винокуренних заводах, інших механізованих виробництвах Чернігівської губернії машиністами, токарями, слюсарями, механіками й столярами та ін.

Із змінами економічного й політичного життя країни, технікум також розвивався. У 1913 році він зазнав реорганізації в чотирьох класне ремісниче училище вищого виду, яке проіснувало до 1917 року.

Вже в 1919 році Глухівське ремісниче училище перетворюють в професійно-технічну школу з 3-річним строком навчання, яка проводила підготовку техніків-механіків з холодної обробки металів. На базі школи заснували кустпромшкола, що готувала ремісничих кадрів для сільськогосподарських підприємств.

І вже 1929 рік ознаменувався тим що, профтехшколу було знову перебудовано, цього разу – в Глухівський технікум механізації сільського господарства, який проводив підготовку техніків-механіків сільського господарства.

В 1929 році відбувався перший набір студентів, кількість яких складала 90 осіб.

У період з 1930 по 1941 рік з технікуму вупистилося 660 техніків-механіків та 50 техніків-технологів з первісної обробки коноплі, які займали посади механіками в колгоспах, радгоспах, МТС.

Початок 1941 року був несприятливим для технікуму, які взагалі для будь-кого. Почалися несприятливі роки - початок війни, технікум тоді закінчило 92 випускники, проте вони не могли в подальшому працювати, а змушені були йти на війну.

Вже в 1943 році технікум відновив свою роботу і продовжувався набір студентів, це був одним з перших технікумів України, що почав свою роботу у час, коли ще йшли жорстокі бої з ворогом на території України.

В 1949 році відкривається заочне відділення, на якому готували техніків-механіків, пізніше в 1958 р. – техніків-електриків. За кожною спеціальністю приймали по 90 чоловік.

Політехнікумом ім. С.А. Ковпака навчальний заклад стає в 1991 році. Згодом його було перебудовано в Глухівський агротехнічний коледж ім. С.А. Ковпака.

В 2002 році посаду директора займає випускник закладу, кандидат сільськогосподарських наук, Анатолій Васильович Литвиненко. Він благополучно продовжує справу своїх попередників. За роки його керування він зміцнив та модернізував матеріально-технічну базу, запровадження комп'ютеризації навчального процесу, створив необхідні побутові умов для студентів, введення в освітній процес сучасних інноваційних педагогічних технологій.

Під час керівництва Анатолія Васильовича в 2003 році Глухівський коледж став структурною одиницею Сумського національного аграрного університету. Того ж року починається підготовка молодших спеціалістів-фінансистів, з 2005 року – фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

12 вересня 2012 року розпорядженням КМУ на базі коледжу було утворено Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського НАУ.

Історія навчального закладу є здобутком багатьох поколінь співробітників та студентів.

Глухівський-агротехнічний-інститут-імені-С.-А.-Ковпака-Сумського-національного-аграрного-університету, ГАІ-ім.-С.-А.-Ковпака-СНАУ

Матеріально-технічна база Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету

Бібліотека Глухівського агротехнічного інституту ім. С. А. Ковпака СНАУ є основою навчального простору ВУЗу, від якої залежить рівень навчання, професійних знань, умінь, навичок.

Книжковий фонд бібліотеки має давню історію, в ньому налічується велика кількість навчальної, недотичної, художньої та довідкової літератури, а також періодичні видання, які бібліотека передплачує.

Загальна кількість примірників близько 119 000 тисяч книг.

Територія бібліотеки має велике книгосховище площею 714 м2, читальну і абонентську залу більше ніж на 100 місць, електронну читальну залу, кімнату для обробки літератури.

До користування студентів всесвітня мережа Інтернет, електронна бібліотека. В електронній читальній залі є 10 місць для користувачів. Також технікум закупив телевізор і відеокамеру для проведення семінарів, конференцій в режимі он-лайн, які проводять з іншими ВУЗами України.

В звичній читальній залі створено зону Wi-Fi, яка дає змогу у вільного доступі користуватися освітніми ресурсами в Інтернеті.

В бібліотеці є алфавітний, систематичний, електронний каталоги, систематична картотека статей. Кожен каталог має своє призначення, що допомагає проводити пошук потрібної літератури.

Працівники бібліотеки направляють свою роботу на те, щоб бібліотека була інформаційним і культурним та просвітницьким центром в інституті, удосконалюють інформаційну діяльність, запроваджують модерні процеси в інформаційно-бібліографічному забезпеченні студентів, викладачів, науковців.

Бібліотека допомагає забезпечувати інформацією навчально-виховного процесу, задовольняє інформаційні потреби, робить достойний рівень послуг, надаючи необмежений доступ до інформації користувачам, поширюючи коло своїх послуг, користуючись різноманітними інформаційними ресурсами.

Глухівський-агротехнічний-інститут-імені-С.-А.-Ковпака-Сумського-національного-аграрного-університету ГАІ-ім.-С.-А.-Ковпака-СНАУ

Спеціальності ГАІ ім. С. А. Ковпака СНАУ

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ проводить набір спеціалістів за наступними спеціальностями:

1. Фінанси і кредит на денному й заочному відділеннях. Кваліфікація - бакалавр з фінансів і кредиту. Посади, які може обіймати фахівець: фінансист страхової компанії, економіст, інвестор, інспектор податкової справи, спеціаліст бюджетних установ.

2. Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва (денна і заочна форма).

3. Будівництво на денному й заочному відділеннях.

4. Бухгалтерський облік на денному й заочному відділеннях. При закінченні навчання випускник отримає кваліфікацію – бухгалтер. Початкові посади, які може займати бухгалтер: бухгалтер і спеціаліст бюджетних установ, комерційних банків, обліковець товарів, операціоніст, касир, аудитор.

5. Організація виробництва" (денна форма).

6. Експлуатація й ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва на денному та заочному відділеннях. Із здобуттям кваліфікації - технік-механік. Приблизні посади, які може займати технік-механік: керівник машинного двору, завідувач майстерні, майстер з експлуатації та ремонту машин і обладнання, механік цеху, інспектор з охорони праці.

7. Монтаж, обслуговування й ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі (денна і заочна форми). Із здобуттям кваліфікації - технік-електрик. Посади, які може посідати спеціаліст: технік-електрик: завідувач електроремонтною майстернею, електромеханік, енергетик дільниці.

8. Технік-електрик по контрольно-вимірювальних приладах.

9. Регулювання дорожнього руху на денному відділенні.

10. Обслуговування комп'ютерних систем і мереж на денному й заочному відділеннях.

Глухівський-агротехнічний-інститут-імені-С.-А.-Ковпака-Сумського-національного-аграрного-університету

Тому, Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету пройшов складний шлях до свого удосконалення і зараз надає освітні послуги на найвищому рівні, студенти, якого користуються попитом на рику праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!