Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Сумської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Сумської області \ ЗВО (ВНЗ) Сумської області та їх рейтинг \ 4. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ГНПУ ім. О. Довженка

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ГНПУ ім. О. Довженка

« Назад

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка — ВНЗ з IV рівнем акредитації у місті Глухові Сумської області.

Глухівський університет є один з найдавніших педагогічних ВНЗ України і по праву вважається справжньою перлиною Сумщини та невід'ємною частиною освітянської системи держави.

ГНПУ-ім.-О.-Довженка

Нині ректором є Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, Заслужений робітник народної освіти України.

Контакти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Адреса:вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська обл., 41400

Телефон: 38(054)442-34-27.

Електронна пошта: gdpu@sm.ukttel.net.

Сайт: http://www.gnpu.edu.ua.

ГНПУ-ім.-О.-Довженка-1

Історія ГНПУ ім. О. Довженка

25 жовтня 1874 був заснований як учительський інститут. Тоді в ньому навчалися відомі діячі: кінорежисер О. Довженко, український письменник і педагог С. Васильченко, письменник П. Ключина та лауреати державних премій професора Є. Квасников і П. Агалецькій.

За всю діяльність з університету випустилося близько 25 000 вчителів.

Основні етапи розвиткуГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка в його історії:

1. Інститут народної освіти з 1921 року;

2. Курси для педагогів з 1924 року;

3. Педагогічний технікум (1925-1930);

4. Педагогічний інститут;

5. Педагогічний університет (із травня 2001 року);

5. Національний педагогічний університет (від 4 жовтня 2009 року).

Глухівський-національний-педагогічний-університет-імені-Олександра-Довженка

Сучасний стан Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Викладачі університет висококваліфіковані працівники, серед яких 57% мають вчені ступені і звання. В установі працюють автори навчальних книг і посібників для вищої школи, свідоцтв та винаходів.

Зараз університет готує кадри за 14 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст та магістр.

У структурі ВУЗу: 5 факультетів, 15 кафедр, професійно-педагогічний коледж, аспірантура.

При університеті діють:

- 7 навчальних корпусів, три з яких є спогадами історії й архітектури і входять до структури Національного державного історико-культурного заповідника в місті Глухові;

- наукові та дослідні лабораторії з історії й культури Сіверщини та питань початкового навчання в національній школі, діалектології;

- навчальні й виробничі майстерні;

- сучасний спорткомплекс з двома басейнами;

- 5 читальних залів;

- навчально-наукова бібліотека фонди якої налічують понад 400000 примірників;

- історико-педагогічний музей. Був започаткований 25 жовтня 2001 при музеї історії Глухівського педагогічного інституту. В ньому зберігається історія університету, педагогічна, наукова та літературно-мистецька спадщина викладачів та вихованців університету. У його фондах перебувають 1 127 одиниць зберігання.

Глухівський-національний-педагогічний-університет-імені-Олександра-Довженка, ГНПУ-ім.-О.-Довженка

Музей розташовується в історичному першому корпусі, який є пам'яттю архітектури та історії. Музей долучається до наукових досліджень, проводить наукові конференції.

Викладання і навчання в ГНПУ ім. О. Довженка

В університеті створено 21 структурних підрозділи, які готують фахівців освітньо-професійним рівням "бакалавр", "фахівець" і "магістр" по наступних галузях знань: педагогічна освіта, гуманітарна, природних наук, соціальних і політичних наук, фізичної культури, спорту і здоров'я.

На базі університету після магістрату підготовка наукових кадрів по спеціальностях Теорія і методика професійної освіти і Української літератури було почато. Учбовий процес в університеті забезпечується 280 викладачів, серед яких, 25 професорів, 137 доцентів. Співробітники університету плідно працює на збільшення досягнень української і світової педагогічної науки, формування державною інтелектуальною потенціал, створюючи усі умови для творчої самореалізації і культурного розвитку особистості педагога. Університет має глибокі наукові, художні і спортивні досягнення. Студенти не раз перемагали міжнародних і національних спортивних змаганнях, студенти предметам конкурси і конкурси наукових робіт.

Студентське життя Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Студенти можуть використати сучасні номери, наукових і учбових бібліотек, рідкісних книг бібліотеки, читальні зали, лабораторії, комп'ютерне, іноземних мов лабораторія, студентське кафе, спортивні комплекси, кращі в місті гуртожитку.

Студенти не раз перемагали міжнародних і національних спортивних змаганнях, студенти предметам конкурси і конкурси наукових робіт. Учбовий заклад готує і забезпечує підготовку фахівців освітньо-професійним рівням "бакалавр", "фахівець", "магістр" по наступних галузях знань : педагогічна освіта, гуманітарна, природних наук, соціальних і політичних наук, фізичної культури, спорту і здоров'я. Сьогодні цей учбовий заклад європейського типу з потужної і ефективної системи утворення, відомі і знамениті. Він розташований на території славного Козака повний дух слави, мужності, честі, на основі кращих педагогічних традицій слідує час вимагає давати якісну освіту молодому поколінню.

Студенти можуть використати сучасні номери, наукових і учбових бібліотек, рідкісних книг бібліотеки, читальні зали, лабораторії, комп'ютерне, іноземних мов лабораторія, студентське кафе, спортивні комплекси, кращі в місті гуртожитку. Студенти не раз перемагали міжнародних і національних спортивних змаганнях, студенти предметам конкурси і конкурси наукових робіт.

Глухівський-національний-педагогічний-університет-імені-Олександра-Довженка ГНПУ-ім.-О.-Довженка

Для абітурієнтів ГНПУ ім. О. Довженка

Вартість навчання становить від 5000 до 6500 тисячі гривень Навчання проводить як на денному, та к і на заочну відділеннях. Університет проводить підготовку на контрактній основі, а також за рахунок державного бюджету.

Сьогодні цей учбовий заклад європейського типу з потужною і ефективною системою утворення,він є відомий і знаменитий в усьому світі. ГНПУ ім. О. Довженка розташований на території славного Козака повного духу, слави, мужності, честі, на основі кращих педагогічних традицій створюються умови для того, щоб давати якісну освіту молодому поколінню.

Двері університету відкриті для тих, хто бажає бути надійним і мобільним на ринку праці, мати можливість для особистого духовного вибору, мати необхідні знання, навички і компетенції, інтеграції в соціум на різних рівнях.

Для того, щоб вступити на педагогічний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

- українська мова та література;

- математика.

Для вступу на природний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

- українська мова і література;

- біологія.

Для вступу на фізико-технічний факультет потрібні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

- українська мова і література;

- математика або фізика.

Для вступу на філологічний факультет потрібні сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури і вступне випробування по іноземній мові.

Для вступу на соціально-гуманітарний факультет необхідний сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури.

Примітка: для повнішої і детальнішої інформації про діяльність цього ВНЗ в Сумах, термінах і умовах прийому абітурієнтів, можна звернутися в приймальну комісію університету, безпосередньою, відвідавши його або зателефонувати.

Тому, ГНПУ ім. О. Довженка забезпечує студентів гарною освітою, які в подальшому зможуть продовжать свою освітню педагогічну діяльність і працювати усіх закладах України та зарубіжних країнах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!