Роздрукувати сторінку

Конотопський інститут Сумського державного університету, КІ СДУ

« Назад

Конотопський інститут Сумського державного університету (КІ СДУ)був заснований 8 червня 2001р. як структурна одиниця СДУ, до складу якого ще входять Навчально-консультаційний пункт СДУ у м. Конотоп і Конотопський політехнічний технікум.

КІ-СДУ

Контакти КІ СДУ

Адреса: Сумська обл.,м.Конотоп, пр. Миру, 24.

Телефон:(05447) 2-50-95.

Електронна пошта: info@ki.sumdu.edu.ua.

Сайт:http://ki.sumdu.edu.ua.

Конотопський-інститут-Сумського-державного-університету

Викладають в інституті досвідчені та кваліфіковані педагоги. В педагогічний склад входять викладачі із вченими званнями, педагоги вищої категорії, доктори а кандидати наук.

Педагоги досліджують різноманітні теми, серед них розробляється напрацювання щодо безпеки шахтного виробництва та автоматики.

На даний час викладачі намагаються запровадити в навчальний процес свої нові дослідження, які допоможуть майбутнім фахівцям.

Підготовка майбутніх спеціалістів проводиться за 15 напрямками на денному та заочному відділеннях. Із розвитком інноваційних технологій широко використовується дистанційне навчання.

Період навчання в інституті становить від одного до 7 семестрів, дивлячись від напрямку. Є можливість після інституту перевестися доСумського державного університету, де продовжувати здобувати вищу освіту.

При інституті працюють центри післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації, довузівська підготовка.

Навчальний процес відбувається на основі навчальних планів та програм, які складені відповідно до стандартів. Вони дають можливість втупити до університету без здачі академічної різниці.

Навчання проводиться як за кошти державного бюджету, так і на контактній основі.

На даний часна всіх спеціальностях викладається близько 150 дисциплін, також є можливість вибрати дисципліни за своїм бажанням.

Широко застосовуються комп’ютерні технологій в навчанні, також студентів забезпечують вивчення різноманітних іноземних мов.

Студенти і викладачі мають можливість отримувати різноманітну інформацію з мережі Internet.

В інститут відкрито 6 комп'ютерних класів, обладнані навчальні аудиторії, бібліотечний відділ, який має велику кількість навчальної та методичної літератури. Кількість примірників приблизно 100 тисяч. Створена затишна читальна зала з вільним доступом до мережі Інтернет.

Сьогодні інститут впроваджує нові методи та способи для підготовки майбутніх фахівців належним чином. Якщо в перші роки за денною формою навчання студенти отримували освіту в м. Конотопі лише 1 або 2 роки, а потім продовжували навчання в СДУ, то на даний вже створені випускаючі кафедри за спеціальностями економічного напрямку, менеджменту, електронних приладів та пристроїв, що дозволяє навчатись в м. Конотопі до отримання кваліфікаційного рівня "бакалавр".

В 2010 розі починає проводитися підготовка за спеціальністю «Інформатика» за скороченим терміном навчання для випускників технікумів.

В 2011 році із розвитком суспільного життя відкривається ще одна спеціальність «Журналістика».

В інституті добре влаштовано культурне життя студентів. Кожного року для студентів створюють День здоров’я. Де вони можуть відпочити та приймати участь в різних змаганнях. За участю студентської ради влаштовуються різноманітні концерти, тренінги, квести, що дає змогу студентам відпочити та отримати масу задоволень.

Для розвитку студентів, вони приймають участь в конференціях, семінарах, де висвітлюють свої знання з проблемних тем. Кожного року студенти приймають участь у різноманітних олімпіадах, де здобувають призові місця та прославляють інститут.

Інститут має власну газету «Сучасник», де публікуються новини, а також досягнення студенті.

За всі роки існування коледжу, випустилося близько 1000 осіб, які на даний час займають управлінські місця в органах державної влади, на підприємствах, і навіть і іноземних представництвах.

Зараз навчальний заклад покращується та удосконалюється. Ремонтують і переобладнують навчальні аудиторії, з’являються нові сучасні кабінети, додаються книжки до фонду бібліотеки не тільки друкованими, а й електронними виданнями, облаштовується територія інституту, спортивні майданчики, гуртожитки, їдальні.

Конотопський-інститут-Сумського-державного-університету КІ-СДУ

Спеціальності КІ СДУ

Навчання проводиться за 6 напрямкам підготовки. Кожен напрямок має свою специфіку, до якої студенти неодмінно звикають та демонструють свої навички під час занять, а також під час проходження практики.

1. Інформатика

Отримавши диплом, студенти отримають кваліфікацію як спеціалістз розробки програмного забезпечення Випускники можуть працювати у будь-якій сфері інформаційних технологій, та все що пов’язано з комп’ютерною технікою.

Також високий рівень підготовки фахівців у галузі фундаментальних наук надає їм можливість виконувати науково-дослідну роботу у галузі теоретичної (математичної) інформатики, працювати фахівцями з комп’ютерного моделювання та наукового програмування.

2. Електронні пристрої та системи

3. Інженерна механіка

Спеціалісти можуть виконувати такі завдання як розробка технологічних процесів, вирішувати різноманітні інженерні задачі, розроблять інженерні моделі та створювати робочі креслення.

Випускники підготовлені для виконання виробничої, управлінської та дослідницької діяльності у зазначеній сфері, працюють в установах машинобудівного комплексу, органах державної адміністрації тощо.

4. Економіка підприємства

Спеціалісти можуть займати посади: керівник установ та організацій, управляти фінансуванням, аналізувати ефективність маркетингових заходів, здійснювати управлінський облік, проводити контроль та аудит діяльності підприємств, організацій.

5. Фінанси та кредит

Здобувши цю кваліфікацію, випускники мають можливість працювати:аудиторами, спеціалістамиу сфері фінансів й торгівлі, брокерами, агентом з клірингу, економістами з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, в банківських установах.

6. Менеджмент організацій

До основних сфер діяльності можна віднести: інформаційна, управлінська, адміністративно-господарська. Спеціаліст з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів прилеглої професійної діяльності як: економічна, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, науково-дослідницька, маркетингова.

Конотопський-інститут-Сумського-державного-університету, КІ-СДУ

Отже, Конотопський інститут Сумського державного університету має високі досягнення на шляху подальшого розвитку й утвердження в числі кращих навчальних закладів області.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!