Роздрукувати сторінку

Машинобудівний коледж Сумського державного університету, МК СДУ

« Назад

Машинобудівний коледж Сумського державного університету - ВНЗ, який є відокремленим структурним підрозділом Сумського державного університету.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив. До проведення занять залучаються працівники професорсько-викладацького складу базового ВНЗ, основна частина яких має наукові ступені та вчені звання, та провідні фахівці з підприємств міста.

Машинобудівний-коледж-Сумського-державного-університету, МК-СДУ

Контакти МК СДУ

Адреса: м. Суми, просп. Шевченка, 17.

Телефон: (0542) 22-02-83.

Електронна пошта: info@mk.sumdu.edu.ua.

Сайт: mk.sumdu.edu.ua.

Машинобудівний-коледж-Сумського-державного-університету

Історія Машинобудівного коледжу Сумського державного університету

У бурхливі роки Великої Вітчизняної війни більша частина педагогів та студентів іде на фронт, а технікум з 1941-1944 рр. перебуває в евакуації в м. Черчик УРСР, а пізніше – в Ташкенті, де разом з колективом заводу ім. Фрунзе будував завод №724, встановлював устаткування і опановував виробництво мінометів.

Після війни технікум відновив свою роботу, посаду директора тоді зайнявБуланович Олексій Семенович.

Від 1952 до 1972 р. закладом керує Дащенко Петро Кононович. Він зробив чимало для технікуму. Так, в 1960 році будується гуртожиток на 420 осіб, а вже згодом – власний навчальний корпус.

В ці ж роки відкриваються нові спеціальності «Технологія зварювального виробництва», «Планування на підприємствах машинобудівної промисловості».

З 1985 року технікумом керує Скачедуб Микола Васильович, який започатковує ще одну нову спеціальність «Експлуатація промислових роботів», яка проіснувала до 1992р.

Наприкінці 20 століттяСумський машинобудівний технікум реорганізовуєтьсяв Сумський машинобудівний коледж. Таким чином, починається продуктивна співпраця з Сумським державним університетом у структурі єдиного навчально-наукового комплексу.

Формуються інтегровані навчальні плани з інженерних спеціальностей. У 1997 році коледж починає свою діяльність при Сумському державному університеті як структурний підрозділ і отримує нові можливості подальшого розвитку.

В 1998 році закладом керує Микола Миколайович Антиков, який приділяввелику увагу удосконаленню та розвитку матеріальної бази, комп'ютеризації навчального процесу, запровадженню нових форм і методів роботи у методичній та виховній роботі.

Матеріально-технічна база Машинобудівного коледжу Сумського державного університету

Машинобудівний коледж має сучасну потужну матеріальну базу, а саме: аудиторії, які обладнані аудіо– і відеотехнікою, навчально-виробничі майстерні зі слюсарною, токарною, деревообробною й друкарською дільницями, музей коледжу, спортивну й актову зали, їдальню на 100 місць, комп’ютерний центр, гуртожиток на 250 місць, спортивні майданчики, комп’ютеризовану бібліотеку з читальною залою

Матеріальна основа коледжу складається з чотириповерхового навчального корпусу, двохповерхового лабораторного корпусу.

Графік роботи кожного комп’ютерного класу визначає самостійну роботу студентів і викладачів. Це дає можливість студентам і викладачам коледжу за допомогою системи Інтернет працювати з чинними нормативно-правовими актами, новинками літератури за спеціальністю тощо.

Комп’ютерний центр використовує винятково ліцензійнепрограмне забезпечення загального і спеціального призначення, програми, що винайдені студентами коледжу. Створено повсякденне технічне і сервісне обслуговування комп’ютерної техніки.

Машинобудівний-коледж-Сумського-державного-університету МК-СДУ

Спеціальності МК СДУ

1. Технологія обробки матеріалів на верстатах й автоматичних лінія

2. Хімічне і нафтове машинобудування

Спеціальність «Хімічне i нафтове машинобудування» готує техніків-конструкторів для машинобудівних підприємств. Під час навчання на спеціальності студент отримує навички розробки конструкторської і технологічної документації, що необхідна для виготовлення машин і апаратів. Студентам коледжу пропонуються курси поглибленого вивчення комп'ютерних дисциплін та англійської мови. Працюють гуртки різних направлень, де кожен студент може розкрити свої здібності.

3. Обслуговування програмних систем і комплексів

На спеціальності проводяться курси для всіх бажаючих студентів та абітурієнтів з різних предметів: інформатика та обчислювальна техніка, комп'ютерна графіка, дизайн та верстка поліграфічних видань, Web-дизайн, технологія програмування та створення програмних продуктів.

Студенти спеціальності матимуть теоретичні та практичні навички роботи з операційними системами і вміння розв'язувати такі задачі: створення, розробка, супроводження та тестування програмного забезпечення, розробка Web-сторінок.

Випускники оволодіють:

- фізичними і математичними засадами сучасної комп'ютерної техніки;

- основами і сучасними технологіями захисту інформації в комп'ютерних системах;

- засобами сучасних комп'ютерних і інформаційних технологій, зможуть використовувати і створювати нові системи захисту інформації;

- використовувати цифрову мікропроцесорну техніку;

- розробляти програмні продукти в Інтернеті;

- розробляти програмні продукти для сучасних інформаційних систем.

Об'єктами діяльності фахівців, що закінчили навчання, можуть служити різні організації і установи, що використовують комп'ютерні і інформаційні технології не залежно від їх профілю, зокрема: фірми по розробці сучасних програмних продуктів для різних областей науки, техніки, освіти, культури; всі організації і фірми, в яких потрібний надійний сучасний захист економічної, науково-технічної інформації (банки, МВС, СБУ, податкова поліція і інспекція, митниця).

4. Видавнича справа та редагування

Закінчивши коледж, студент має можливість займати такі посади:

- коректора або молодшого редактора книжкового видавництва, друкарні, видавничо-редакційного відділу установ, науково-дослідних інститутах, у засобах масової інформації;

- секретаря адміністрації в державних органах законодавчої або виконавчої влади;

- діловода будь — якої організації, що потребує таких фахівців.

Більшість випускників продовжують навчання без проходження зовнішнього незалежного тестування на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій кафедри журналістики та філології СДУ: за денною формою навчання - з 2 курсу та 3 курсу заочної форми навчання. Також студенти можуть продовжити навчання в інших профільних навчальних закладах країни.

5. Економіка підприємства

Кваліфікація: економіст Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: -2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти, 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Навчання на цій спеціальності відкриває нові перспективи, зокрема можливість, отримати атестат про повну середню освіти:

- користуватися першою в області серед ВНЗ автоматизованою бібліотекою з вільним доступом доInternet;

- опановувати бухгалтерський облік;

- досконально працювати з програмою 1С:Бухгалтерія;

- поглиблено вивчати Іноземну мову;

- під час навчання студенти проходять навчальну і виробничу практику, які дозволяють їм вдосконалити і закріпити набуті знання, навички.

Економіст за фахом "Економіка підприємства" може займати такі посадименеджер, економіст чи консультант з економічних питань, бухгалтер, фінансовий аналітик.

6.Ливарне виробництво чорних і кольорових металів та сплавів

7. «Друкарське виробництво» навчаються тільки за навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста.

МК-СДУ

Отже, МК СДУ допоможе отримати якісну освіту та бути кваліфікованим і потрібними працівником на ринку праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!