Роздрукувати сторінку

Житомирський державний технологічний університет, ЖДТУ

« Назад

Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) - вищий навчальний заклад державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки.

Житомирський-державний-технологічний-університет, ЖДТУ

Контакти ЖДТУ

Адреса: м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Телефон: +38 (0412) 24-14-22.

Електронна пошта: officerector@ztu.edu.ua.

Сайт: http://www.ztu.edu.ua.

ЖДТУ

Історія Житомирського державного технологічного університету

ЖДТУ заснований 1960 року як загально технічний факультет Київського політехнічного інституту. З 1975 р - Житомирська філія даного ВНЗ. За час свого існування відділення підготувало більше 8000 висококваліфікованих професіоналів, попит на яких в індустріальних центрах України постійно перевершував припис. З 1994 р. самостійний навчальний заклад - Житомирський інженерно-науково-технічний ВУЗ, що успадкував кращі традиції загально технічного факультету та відділення Київського політехнічного інституту. Знаменною віхою в літописі інституту став 2003 рік. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 реорганізовано Житомирський інженерно-науково-технічний ВУЗ згідно перетворення в Житомирський муніципальний науково-технічний інститут.

В даний момент просвітницький центр Житомирщини, акредитований як найвище навчальний заклад IV значення акредитації.

Згідно кваліфікації "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" (згідно видам фінансової діловитості) діє і докторантура. Науковий середній навчальний заклад робить не тільки власних аспірантів, однак і аспірантів з інших інститутів і ареалів, говорить про репутацію думок наукової середні учбові заклади і її престиж. В ВУЗі обліку і фінансів працює спеціалізований вчений комітет з охорони дисертацій на здобуття експертів ступенів лікаря і кандидата фінансових наук згідно кваліфікації - бухгалтерський облік, тест і аудит (згідно видам фінансової діловитості). ВНЗ випасає 2 виданнях "Вісник Житомирського державного науково-технічного інституту. Серія: Фінансові науки" та "Інтернаціональний приймач наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз".

Житомирський-державний-технологічний-університет

Викладацький склад ЖДТУ

Особливість професорсько-викладацького складу інституту - молодий середній вік викладачів. За молодим та ініціативним колективом, що працює як одна команда, стоять довгі роки натхненної праці.

Адже більшість викладачів Житомирського державного технологічного університету - випускники ЖДТУ та вихованці наукової школи проф. Ф.Ф. Бутинця. Новації інституту в сфері наукової, методичної та навчально-виховної роботи: діяльність Житомирського студентського наукового товариства "АСКО"; організація навчальних студій "Аудитор" та "Головний бухгалтер", що забезпечує реалізацію концепції практико-орієнтованого навчання; діяльність Центру сприяння працевлаштуванню та розвитку професійної діяльності; функціонування Всеукраїнського методичного семінару, який очолює проф. Чижевська Л.В.; функціонування наукового семінару "Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі і аналізі", який очолює проф. Легенчук С.Ф., слухачами якого є викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, кращі магістранти інституту, а також викладачі та науковці як України, так і зарубіжжя.

Розвиток творчих здібностей студентів здійснюється шляхом їх залучення до науково-дослідної роботи з першого курсу з перспективою подальшого вступу до магістратури, аспірантури та докторантури.

Житомирський-державний-технологічний-університет ЖДТУ

Навчальний процес в Житомирському державному технологічному університеті

Під час створення Житомирського державного технологічного університету було визначено пріоритетні стратегічні напрями його розвитку, один із яких - поглиблене вивчення восьми іноземних мов.

Студенти опановують економічну літературу такими мовами: англійська, німецька, французька, польська, чеська, болгарська, угорська, румунська. Викладання облікових дисциплін іноземними мовами проводять молоді викладачі, які проходили стажування за кордоном. Навчальний процес забезпечено підручниками, що підготовлені викладачами (за 10 років видано 22 навчальні посібники, в т. ч.: 7 - англійською мовою, 5 - польською, 5 - болгарською, 1 - чеською, 1 — французькою, 1 - німецькою, 1 - угорською, 1 - румунською, а також видано у м. Париж (Франція) Словник обліково-економічних термінів 10-ма мовами: українською, англійською, російською, польською, чеською, болгарською, німецькою, французькою, словацькою та грецькою). На базі інституту здійснюється підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з отриманням кваліфікації бакалавра з обліку і аудиту зі знанням іноземної мови.

Значне досягнення інституту - використання у процесі підготовки спеціалістів навчальних посібників, підручників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і методичних розробок, підготовлених переважно викладацьким складом інституту обліку та фінансів, за якими навчаються студенти й інших навчальних закладів України.

В Інституті обліку і фінансів Житомирського державного технологічного університету

В Інституті обліку і фінансів діє унікальний електронний каталог видань, в якому систематизовані дані про видання багатьох країн світу з бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу за останні два сторіччя.

Процес формування інформаційної бази розпочався 1997 року, але триває й досі. Інститут має спеціалізовану бібліотеку, яка постійно поповнюється новими виданнями, зокрема зарубіжними.

У бібліотеці налічується понад 8 тисяч найменувань економічної літератури українською, англійською, болгарською, італійською, німецькою, польською, російською, румунською, французькою, чеською та іншими мовами, виданої за період 1845-2011 рр.

На базі Інституту обліку і фінансів щороку проводяться всеукраїнські та міжнародні конференції, зокрема всеукраїнські наукові конференції "Зимові читання", присвячені ідеям проф. П. П. Німчинова та проф. І.В. Малишева; міжнародні наукові конференції, присвячені науковим проблемам бухгалтерського обліку і контролю. В цих конференціях беруть участь провідні вчені України і відомі науковці Російської Федерації, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Франції, Німеччини, США, Республіки Польща, Чеської Республіки, Республіки Болгарія, Угорщини, Румунії та інших країн. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) створено 1995 року.

На сьогодні факультет очолює декан - кандидат економічних наук Олена Григорівна Денисюк. За шістнадцять років факультет став потужним структурним підрозділом університету й одним із найбільших економічних факультетів серед вищих навчальних закладів міста Житомира.

Зростають обсяги ліцензованого прийому, відкриваються нові спеціальності, проходить ліцензування магістратур, відкривається аспірантура та докторантура при кафедрах факультету, поглиблюється співробітництво з господарськими структурами, університетами України та Інших держав. Ліцензування нових спеціальностей економічного напряму, значні відмінності в навчальних планах, кількісні та якісні зміни в проведенні наукових досліджень періодично призводили до чергових реформувань у структурі факультету.

Так у 2003 р. з факультету економіки та менеджменту було виділено бухгалтерський та фінансовий напрями і створено самостійний структурний підрозділ – обліково-фінансовий факультет.

Факультет провадить підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр напрямів "Економіка підприємства", "Менеджмент", "Управління персоналом і економіка праці", спеціаліст та магістр - за спеціальностями "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій і адміністрування", "Управління персоналом і економіка праці". Прийом на перший курс відбувається як із нормативним, так і зі скороченим терміном підготовки бакалаврів. Кількість студентів денної та заочної форм навчання практично однакові, що становить у сумі близько 1600 осіб.

Викладають на ФЕМ висококваліфіковані фахівці, серед яких 19 докторів наук, професорів; 44 кандидати наук, доценти; 36 старших викладачів та асистентів. Абсолютна більшість викладачів випускаючих кафедр мають значний досвід роботи в управлінських структурах, фінансових установах тощо. Крім того, для забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів до навчального процесу залучаються кадри провідних науково-дослідних установ України. Лише за 2007-2011 рр. викладачами опубліковано 20 монографій та 428 наукових статей у фахових виданнях України та інших країн.

На факультеті активно ведеться студентська наукова робота. На всіх кафедрах створені та працюють наукові гуртки з залученням найкращих та найактивніших студентів.

У результаті такої роботи студенти мають можливість не лише працювати над актуальними проблемами розвитку економічних та управлінських процесів, а й активно захищати результати своїх досліджень на всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях. ФЕМ широко вивчає та застосовує міжнародний досвід викладання економічних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах.

У 2009-2011 рр. на базі факультету був проведений Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт за напрямом "Економіка підприємства та управління виробництвом". Понад 600 робіт студентів із Вінниці, Дніпропетровська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Києва, Кременчука, Криму, Львова, Макіївки, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона, Хмельницького взяли участь у конкурсі. А студенти ФEMу нашого університету вибороли 9 перших місць.

Крім того, наші студенти стають переможцями студентських олімпіад та конкурсів дипломних робіт. Професорсько-викладацький склад факультету бере активну участь у розробці міжнародних проектів. Кафедра економіки є учасником міжнародного проекту "Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму".

Кафедра гуманітарних наук має напрацьовані наукові зв'язки з кафедрою дослідження прав людини факультету політології Державного університету ім. Марії Складовської-Кюрі в Любліні, Польща; кафедра управління персоналом і економіки праці співпрацює з ВНЗ Молдови та Грузії.

Факультет економіки та менеджменту ЖДТУ

Актуальність підготовки професіоналів в області економіки і маркетингу пояснювалася розвитком ринкових взаємин у нашій країні і справжньої потребою економіки в таких фахівцях.

Це було зрозуміло керівництву тоді ще Житомирської філії Київського політехнічного інституту на чолі з Борисом Борисовичем Самотокін. При його безпосередній участі, в критеріях, які диктувалися інженерним профілем навчального закладу, виконувався комплект першу клерків. Фінансова спрямованість підготовки професіоналів, що базується в 1992 році., Створювався в текстурах факультету машинобудування та маркетингу. На початок 1995 по кваліфікаціям "Менеджмент у виробничій сфері" та "Облік і аудит" навчалося 683 учня, з їхніх 240 - згідно денній формі вивчення; 363 - згідно заочній формі вивчення; 79 - за вечірньою формою вивчення.

Департамент економіки і маркетингу був створена указом згідно Житомирського інженерно-науково-технічного інституту від 23.01.1995 р . № 24 завдяки виділення з факультету машинобудування та маркетингу.

Отже, Житомирський державний технологічний університет – провідний навчальний заклад на Житомирщині, що проводить підготовку спеціалістів на вищому рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!