Роздрукувати сторінку

Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка, КПК ім. І. Франка

« Назад

Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради має І рівень акредитації. Підпорядковується управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

КПК-ім.-І.-Франка

Контакти Коростишівського педагогічний коледжу імені Івана Франка

Адреса: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Леніна, 29.

Телефон: (04130) 5-43-33.

Електронна пошта: korpka@mail.ru.

Сайт: http://korpk.org.

Коростишівський-педагогічний-коледж-імені-Івана-Франка

Історія КПК ім. І. Франка

Його передісторія настає 1 травня 1862 згідно винаходу при Київському інституті тимчасового педагогічного середнього навчального закладу, а 26 травня 1869 на базі Київського педагогічного середнього навчального заклади створено вчительську семінарію Південно-Західного краю.

З серпня 1873 вчительська семінарія Південно-Західного краю була переведена в Коростишів Радомишльського повіту Київської губернії і стала називатися Коростишівською учительською семінарією.

Головним начальником семінарії був доктор філософських наук Іван Якович Посяда - приятель Тараса Григоровича Шевченка згідно Кирило-Мефодіївського братства.

1895-1898 років в Коростишівської учительської семінарії навчався відомий белетрист Степан Васильченко.

У 1924 році закладу присвоєно ім'я великого письменника Івана Франка.

З 1944 року навчальний заклад набуває заголовок і статус педагогічного училища.

У 1958 році розпочато підготовку викладачів трудового вивчення і креслення.

Рішенням ІХ сесії Житомирської обласної ради в жовтні 2003 року педагогічне училище реорганізоване в педагогічний коледж.

Коростишівський-педагогічний-коледж-імені-Івана-Франка, КПК-ім.-І.-Франка

Керівництво Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка

Василь Миколайович у коледжі працює з 1976 р. як викладач креслення, на посаді директора з 2004 р. Визначальним чинником у діяльності Василя Миколайовича є підвищення ролі навчально-виховного процесу, ефективне управління двома структурними підрозділами, зваженість у вирішенні будь-яких питань.

Маючи за викладацьке кредо слова патріарха педагогіки К. Ушинського Тільки особистість може діяти на розвиток і визначення особистості, тільки характером можливо створити характер”, - у власному стилі роботи поєднує високий професіоналізм, вимогливість, принциповість, людяність, повагу до кожного працівника та студента.

Як керівник нової епохи постійно дбає про творення навчального закладу ХХІ століття з активним упровадженням у навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій, збагаченням матеріальної бази коледжу мультимедійними системами навчання, сприяє розвитку творчого інтелектуального потенціалу викладачів та студентів, створює необхідні умови для ефективної діяльності студентського самоврядування, як одного із пріоритетів демократизації коледжу, розширення академічних свобод, що сприяє поступальному приєднанню освіти України до Болонського процесу. Активний учасник засідань навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся", на яких щедро ділиться досвідом роботи з проблем професійного зростання особистості студентів як майбутніх фахівців. Завдяки творчій діяльності В.М. Мороза коледж має високий рейтинг серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області та педагогічних закладів Центрального регіону України.

Коростишівський-педагогічний-коледж-імені-Івана-Франка КПК-ім.-І.-Франка

Навчальний процес у КПК ім. І. Франка

Один із найстаріших педагогічних навчальних закладів України, потужний центр підготовки висококваліфікованих молодших спеціалістів на основі впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

Процес гармонійного розвитку студентів, адаптація, соціалізація та інтеграція молодої особистості в суспільне життя з метою актуалізації громадських почуттів, високої правової, естетичної, моральної культури значною мірою визначають майбутній розвиток потенціалу суспільства, нації. Саме сьогодні головним завданням підготовки майбутнього педагога є створення сприятливого соціально-педагогічного середовища для розвитку студентської молоді Тому і з'являється необхідність розвитку відповідних умов для гуманістичних підходів особистісно зорієнтованого навчання та виховання студентів, формування у них інноваційного мислення, мотивації особистісного зростання, безперервного саморозвитку.

Основною метою зараз вважається освіта неповторної цілісної персони, здатної на навмисний і серйозний відбір в різних життєвих обставинах.

Експеримент фактичної роботи вказує, що педагогу для вивчення учнів потрібно володіти відповідними предметними, психолого-педагогічними та методичними знаннями, володіти найвищим ступенем розуму, широкою ерудицією, творчим світорозуміння.

Також потрібно безперервно самовдосконалюватися - навчатися самостійно; бути ентузіастом, цілеспрямованим, наполегливим, переконаним у власних мощах, принциповим в принципових питаннях відразу еластичним, як скоро стиль йде про побічну. Йому необхідно володіти організаторськими можливостями для створення атмосфери творчості, розкутості, вільного ділового спілкування.

Принципово могти обґрунтовано доводити, бути об'єктивним, справедливим, чуттєво врівноваженим, ввічливим, здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду власних позицій, виваженості дій, налагоджувати зі студентами партнерські справи, надаючи свободу вибору у прийнятті рішень, володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивування, адекватною самооцінкою і т. д.

Якщо розглядати навчальну активність як змістовну часину підготовки фахівця, то наукова активність тут стане інвентарем розширення і поліпшення отриманих знань, умінь, а ще інвентарем виготовлення нових знань. Проте творчий потенціал майбутнього фахівця розцінюють не на підставі такого, які визначення він досліджував і спосіб розбору, які технології опанував. Цю оцінку дозволено визначити на кроці реалізації студентом інноваційної діяльності, що відчужує ймовірність майстерно виразити себе ще на студентській лаві, представити власний професійний потенціал, щоб вимагати в майбутньому на головні позиції у певній сфері діяльності.

Отже, Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка – навчальний заклад на Житомирщині, що проводить підготовку спеціалістів у сфері педагогічної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!