Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 33. Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ Людина

Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ Людина

« Назад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» діє з 1998 року. За цей період в один і той самий час з формуванням базової структури у м. Києві сформовано по всій Україні широку систему університету з 25 відділень.

Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ Людина

За 14 років свого становлення університет реорганізувався на міцний модерний ВНЗ, який проводить формування бакалаврів, фахівців і магістрів із 45-ти кваліфікацій. Склад студентів включно з територіально функціональними структурними відділеннями нараховує на теперішній час більше ніж 22 тис. чоловік, із них приблизно 7% нараховує молодь із певними вадами.

Дубно — місто із 900-річною історією над чарівною річкою Іквою, вагомий історичний, культурний та освітній осередок Волині. Формування та становлення міста тісно пов'язані з роботою родини князів Острозьких.

Прославляючи гарні традиції Острозьких, піклуючись про достойний розвиток освіти, Дубенська міська рада у 2003 році стала співвласником університету. Для цілковитого та ефективного учбового процесу Дубенська міська рада віддала у власність відділення будівель по вул. Шевченка, 14, де і відзначили новосілля у 2005 році.

Дубенська філія як функціональний підрозділ Університету «Україна» — перший вищий учбовий заклад ІV рівня кваліфікації на території Дубенщини з якісною відкритою освітою для модерної молоді, котра намагається здобути цілковиту власну самореалізацію на благо суспільства.

В Дубенській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ Людина функціонує гнучка структура пільг і знижок в системі оплати за навчання.

До можливостей студентів модерний інтер'єр кабінетів, комп'ютерні аудиторії та обладнані інноваційним устаткуванням лабораторії, безоплатне використання мережі Інтернет, сильний  бібліотечний склад та електронна бібліотека, високодосконала учбово-методична структура, повноцінне культурне і спортивне студентське життя, пункт харчування, безоплатна юридична клініка, комфортний гуртожиток.

ДФ ВМУРЛ Людина

Учбовий процес у ДФ ВМУРЛ «Україна» створює високоосвічений професорсько-педагогічний колектив, спроможний вчити та формувати студентів на рівні модерних потреб, який дає можливість забезпечити цілковиту підготовку конкурентоспроможних спеціалістів. Викладання предметів проводиться з врахуванням потреб освітньо-професійної програми та освітньо-спеціалізованої характеристики спеціаліста відповідного рівня.

Учбово-виховний процес у Дубенській філії Університету «Україна» здійснюють 96 науково-педагогічних співробітників, із них на постійній основі діють 57 чоловік, сумісників – 39, у тому числі:

- докторів наук, професорів - 6, із них 4 на постійній основі;

- кандидатів наук, доцентів – 31, із них 19 на постійній основі;

- без наукових рангів та учених звань – 45, із них 33 на постійній основі.

У 6 локальних центрах дистанційного навчання (ЛЦДН) функціонує за сумісництвом 370 викладачів - консультантів.

Учбово-допоміжний колектив нараховує 63 чоловік, з них на постійній основі діє 47, адміністративно-господарський – 16 чоловік, із них 15 штатних, додатковий персонал нараховує 7 чоловік, які діють на постійній основі.

Професорсько-педагогічний колектив постійно збільшує рівень науково-теоретичної та науково-методичної спеціалізації, приймаючи участь у становленні та здійсненні науково-практичних семінарів і симпозиумів, а також відбуваючи стажування у вищих учбових установах.

Керівництвом проводиться постійна планомірна діяльність по прилученню до учбово-виховного процесу науковців, спеціалістів із досвідом практичної діяльності. Так, кожного року плануються та здійснюються конкурси на заміщення вакантних посад. В підсумку кадровий колектив поновлюється новими особистостями, які створюють повноцінне формування майбутніх спеціалістів. Крім того, керівництво Дубенської філії сприяє навчанню в аспірантурі Університету «Україна» та інших учбових закладів талановитої, креативної наполегливої молоді з ціллю забезпечення в подальшому учбового процесу потрібними кадрами.

Навчально-методичний відділ (НМВ) є функціональним філіалом Дубенської філії, який проводить організаційну та методичну комплектацію навчання, створює та запроваджує новітні технології навчання, дає допомогу педагогічному колективу в опануванні прогресивних методів навчання та в майбутньому оволодінні педмайстерністю.

Організацію діяльності НМВ забезпечують методист з учбово-методичної роботи, методист з виховної роботи, методист заочного підрозділу, спеціаліст з сертифікування та кваліфікації, методист з наукової діяльності, керівник підрозділу інформаційних та телекомунікаційних технологій, бібліотекар.

Учбово-методичний відділ проводить свою роботу на основі  Розпорядження про НМВ, керується указами, постановами та вказівками Міністерства освіти і науки України, указами та постановами директора, замісника директора, керівника НМВ, положеннями Вченої ради університету.

НМВ індивідуально чи разом з іншими відділеннями готує матеріали для обговорення на нарадах, Вченій та Методичній радах закладу, а також для проектів наказів, інформації та звітів.

Головними цілями НМВ Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" є:

- учбово-організаційна робота, яка направлена на методичну й організаційну комплектацію та управління науково-педагогічною роботою закладу щодо учбового процесу з формування фахівців із вищою освітою освітньо-спеціалізованого рівня «бакалавр» із двосеместровою системою учбового року;

- формування та покращення учбового процесу, ефективності його здійснення, а також планування студентського й викладацького часу, покращення учбових планів із різних кваліфікацій та запровадження цих розробок в учбовий процес закладу;

- систематичне обновлення та запровадження в учбовий процес нових технологій навчання (дистанційне, тестове, модульне та інші);

- покращення формування учбового процесу за модульно-трансферною системою, навчання студентів за персональними планами, покращення комп'ютеризації, а також вхідного контролю знань студентів, який дає можливість наскрізному процесу навчання, покращення якості учіння предметів, створення своєчасного планування, становлення та видання учбово-методичної літератури, покращення якості педагогічної творчості.

Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ Людина

Отже, Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ДФ ВМУРЛ Людина планує професійно формувати не лише дипломованих фахівців, а й виховувати різносторонньо розвинену молодь, формувати умови для становлення та самореалізації кожної особистості, формувати покоління, спроможне здобувати освіту протягом життя. Головними напрямками виховання в закладі є правове, професійне, патріотичне, моральне, естетичне, екологічне та фізичне.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!