Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Рівненської області \ ЗВО (ВНЗ) Рівненської області та їх рейтинг \ 29. Рівненський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту, РЕК НАСОА

Рівненський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту, РЕК НАСОА

« Назад

Рівненське відділення Львівського міжобласного учбового комбінату з формування облікових кадрів сформовано з ціллю забезпечення сфер народного господарства області обліковими співробітниками на виконання розпорядження уряду від 13 серпня 1945 року № 1271 згідно з розпорядженням виконавчого комітету Рівненської обласної ради депутатів від 5 березня 1946 року № 03.121 «Про формування облікових кадрів для сфер народного господарства регіону».

Рівненський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту, РЕК НАСОА

З того часу учбовий заклад увесь час збільшував свій ранг, про що свідчать його подальші перевтілення та реорганізації:

- на Рівненську обласну бухгалтерську школу УПК ЦСУ УРСР, розпорядження № 16 від 16.01.1981 року;

- на Рівненський обласний учбовий центр Міністерства статистики України, розпорядження № 30 від 17.01.1991 року Міністерства статистики України;

- на Рівненський обласний учбовий центр Держкомітету статистики України, розпорядження № 139 від 20.04.1998 року Держкомітету статистики України;

- на Рівненський підрозділ Інституту формування спеціалістів статистики та ринку Держкомітету статистики України, розпорядження № 213 від 24.06.1999 року Державного комітету статистики України;

- на Рівненський підрозділ Інституту статистики, обліку та аудиту Держкомітету статистики України, розпорядження № 28 від 02.11.2000 року Держкомітету статистики України;

- на Рівненське відділення Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомітету статистики України, розпорядження № 14 від 03.04.2003 року Державної академії статистики, обліку та аудиту.

- на Рівненське відділення НАСОА, розпорядження № 60 від 19.07.2010 року;

- на Рівненський економічний коледж НАСОА, розпорядження № 45 від 15.04.2013 року.

РЕК НАСОА

Учбовим закладом за час його становлення управляли Погорєлов Марк Артемович (1946 – 1965 рр.), Гречкосій Василь Володимирович (1965 – 1968 рр.), Рибак Галина Василівна (1993 – 2009рр.).

На теперішній момент територія учбових будівель Рівненського економічного коледжу НАСОА нараховує 1178,9 кв. м., з яких 683,0 кв. м. - взяті в оренду.

Учбовий процес здійснюється як у персональній будівлі загальною територією 495,9 кв. м., а також в орендованих.

До можливостей студентів РЕК НАСОА облаштовані аудиторії, 2 комп’ютерні аудиторії загальною територією 80 кв. м. із 13 індивідуальними комп’ютерами, які під’єднані до сітки Інтернет. Програмне комплектування кожного разу поновлюється.

Для створення формування студентів з учбових предметів усіх циклів учбових планів функціонує персональна бібліотека (книгосховище, в якості читальної зали застосовується кабінет на 20 посадочних місць).

На теперішній час оснащеність літературою нараховує 100 %. Бібліотечні фонди учбової та наукової літератури нараховують  більше ніж 3 тис. екземплярів, що надає можливість забезпечувати учбовий процес, згідно з діючими нормами.

В закладі сформована електронна бібліотека, чисельність електронних підручників та посібників у якій увесь період поновлюється.

До можливостей студентів РЕК НАСОА взято в оренду спортивний зал.

Рівненський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту, РЕК НАСОА

Матеріально-технічне оснащення, устаткування учбових кабінетів цілком відповідає діючим законодавчим потребам та створює якісне і цілковите здійснення учбових планів та програм.

Освіту у Рівненському економічному коледжі Національної академії статистики, обліку та аудиту, РЕК НАСОА формують 3 циклових комісії: гуманітарних предметів, економіки та професійного формування.

Будь-яким цикловим складом кожного року формуються плани створення і публікування учбово-методичних розробок: опорних конспектів лекцій, методичних допомог та вказівок, пакетів візуальної допомоги, контрольно-тестових розробок. Методичні посібники видаються індивідуальними силами та кожного року поновлюються.

Для укомплектування учбового процесу в РЕК НАСОА сформовані учбові та робочі програми, сформовані завдання для практичних, семінарських уроків, індивідуальної діяльності студентів та створення курсових робіт, рівні оцінювання за КМСОНП, засоби діагностики успішності навчання з усієї структури законодавчих і варіативних предметів.

Опанування цілого ряду предметів ґрунтуються на застосуванні таких пакетів прикладних програм: Microsoft Word, Windows Commander, 1С: Підприємство 8, Асистент ІІ, противірусних програм тощо. Всі версії цих програм – модерні і надають змогу не лише формувати комунікаційні, але й креативні здібності студентів.

Все методичне укомплектування предметів, які вивчаються за учбовим планом продубльоване в електронній версії у внутрішній мережі.

Формування спеціалістів у Рівненському економічному коледжі, РЕК проводять 31 науково-педагогічні та педспівробітники, 22 з яких діють на постійній основі та 9 – сумісники. З них володіють науковим рангом доктора наук – 5, кандидата наук - 19, 1 – старший викладач та 1- викладач вищої кваліфікації.

У структурі випускової циклової комісії професійного формування діє 8 науково-педагогічних та педагогічних співробітників, з них 2 – діє за сумісництвом. Основна освіта науково-педагогічних та педагогічних робітників випускової циклової комісії відповідає предметам, які вони вчать.

Поміж науково-педагогічних та педагогічних співробітників інших циклових комісій (економіки та гуманітарних предметів) діють 23 науково-педагогічних та педагогічних робітники, поміж яких 16 – на постійній основі, 7 – на концепціях сумісництва.

Діє функціональне відділення згідно з указом про РЕК НАСОУ, затвердженого загальними зборами трудового складу 18 квітня 2013 року та ухваленого керівником НАСОУ 14 травня 2013року.

До Рівненського економічного коледжу НАСОА беруться громадяни України, жителі закордону, а також особи без громадянства, які мешкають у межах України на законних основах, володіють певним освітнім (освітньо-спеціалізованим) рангом та проявили бажання одержати вищу освіту. Людина, яку рахують біженцем або особою, яка вимагає додаткового захисту, володіє рівним з жителями України право на одержання вищої освіти.

Вступ до РЕК НАСОА на всі освітньо-спеціалізовані рівні здійснюється за конкурсом.

Отже, Рівненський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту, РЕК НАСОА– це учбовий заклад І рівня кваліфікації, який налає високопрофесійну освіту і завжди чекає з розкритими дверима на нові обличчя студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!