Роздрукувати сторінку

Київська дитяча Академія мистецтв, КДАМ

« Назад

10.06.2015 13:45

Київська дитяча Академія мистецтв (КДАМ), заснована у 1994 році, – професійний вищий мистецький навчальний заклад інноваційного типу.

Київська дитяча Академія мистецтв, КДАМ

Засновник, автор концепції і ректор КДАМ – народний артист України, професор, академік Національної Академії мистецтв України, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, композитор Михайло Чембержі.

В основі створеної ним концепції освітньої діяльності КДАМ – ідея безперервної мистецької освіти, поєднання чотирьох рівнів навчання (підготовча – початкова – основна – вища школи) в одному закладі.

Академія об'єднує у собі чотири рівня навчання: підготовча, початкова, середня, вища школи. Це, звичайно, серйозно підвищує відповідальність Академії як установи, що від першого до останнього кроку виконує весь комплекс педагогічних виховних функцій, не передаючи їх для продовження іншим: адже в разі помилки, зниження якості навчання на кожному з його етапів не можна сподіватися на те, що усунути недоліки в підготовці студента, «підтягнути» її зможуть у навчальному закладі наступного рівня. Але всі труднощі компенсуються безперечними перевагами такої моделі. Перебування студента в одній системі дозволяє виявляти певну гнучкість у побудові тактики навчального процесу при єдності стратегічних завдань: збільшувати або зменшувати навантаження з урахуванням всіх етапів навчання, оперативно звертати увагу на необхідності «швидкого реагування» на виникаючі проблеми розвитку дитини з включенням всіх можливостей даної освітньої системи і т. п.

У КДАМ юні студенти можуть отримати кваліфікацію бакалавра та спеціаліста, почавши навчання з 5-річного віку на підготовчому відділенні і практично не виходячи зі стін одного навчального закладу. Структура навчального процесу побудована таким чином, що перехід від одного рівня навчання до іншого обумовлюється самою логікою навчального процесу і тому відбувається майже непомітно для студента. Крім того, протягом всього навчання відбувається коригування професійної орієнтації ще по одному параметру: уточнення рівня професіоналізації навчального процесу для кожного зі студентів. У тому випадку, якщо юний студент Вищого мистецького коледжу (головного структурного підрозділу Академії) з певних причин не в змозі досягти необхідного професійного рівня, він може на будь-якому етапі навчання бути переведений за власним вибором в один з інших закладів, які входять до складу КДАМ: гуманітарну школу чи школу мистецтв, де буде мати можливість одержати повноцінну середню освіту з посиленим гуманітарних компонентом і діяти надалі вищі навчальні заклади. Таким чином, досить болісний і для студента, і для викладачів момент максимально пом'якшується, а всі накопичені за час навчання знання і навички залишаються важливою складовою досягнень студента в процесі формування його особистості.

КДАМ

Крім того, студент, який у процесі навчання відчув тяжіння до іншої спеціальності, одержує можливість його реалізувати завдяки співіснуванню в Академії представників різних видів мистецтва.

Нині КДАМ на відповідних факультетах здійснює підготовку фахівців за п'ятьма спеціальностями: музичне мистецтво, театральне мистецтво, образотворче мистецтво, хореографія, естрадне мистецтво. Студенти мають можливість вибирати з досить широкого спектра спеціалізацій - тільки на факультеті музичного мистецтва їх налічується до дев'яти.

Сама ідея об'єднання різних спеціальностей в галузі мистецтва в одному навчальному закладі виникла як результат осмислення особливостей сучасної соціокультурної ситуації, коли синтез мистецтв у повсякденній художній практиці придбав величезне значення. Таким чином, щоденне занурення майбутнього фахівця в світ суміжних видів мистецтва, спілкування представників різних мистецьких спеціальностей сприяє поглибленню змісту освіти, взаємозбагаченню представників різних художніх професій, робить можливим здійснення спільних проектів за допомогою системи міжфакультетських зв'язків. Багато переваг дає створення інтегрованих мистецьких курсів, в які включена проблематика суміжних факультетів (наприклад, курс «Історія мистецтв»).

Дуже важливою для юного студента, який навчається в КДАМ, стає можливість займатися з викладачами високого рівня кваліфікації, які працюють в Академії. Досвід показує, що особливо результативними стають майстер-класи, де отримує визнання діяч мистецтва (піаніст, актор, художник і т. д.) працює один на один - не на «масу», звідси і результативність уроку. Цим можливість спілкування з провідними майстрами не обмежується: так, в перші ж роки існування Академії в її стінах почали проводитися «Художні асамблеї», в яких брали участь видатні вчені-мистецтвознавці та провідні діячі культури, педагогіки, науки. Проведення «Мистецьких асамблей» не тільки мало величезне значення для юних студентів КДАМ в контексті концепції навчального закладу, але й робило Академію одним з помітних культурно-просвітницьких центрів столиці.

Важливим фактором, якому надається величезне значення, є рання професіоналізація - втілення одного з основних положень концепції Академії. Дитина, яка прийшла до КДАМ, стає не просто учнем, а юним студентом. Таким чином заклад дає йому зрозуміти, що він долучається до кола професіоналів і повинен виправдати надії, які на нього покладаються. Навчання, таким чином, набуває поглиблену мотивацію; воно спочатку орієнтоване на досягнення високої мети.

Ідея ранньої професіоналізації реалізується в Академії в різних формах, які, по суті, пронизують весь навчальний процес. Згідно з нею, вихованці КДАМ не просто готують себе до майбутнього «дорослого» життя, а починають професійну роботу вже в процесі навчання. За таких обставин креативна активність юних студентів всіляко заохочується, їх художня творчість стає невід'ємною частиною навчального процесу. Студенти КДАМ мають можливість реалізовувати себе в творчості вже в досить ранньому віці, демонструючи той рівень професіоналізму, якого вони досягли на даному конкретному етапі свого перебування в Академії. І, що принципово, вони мають можливість вільно входити у професійний простір, демонструвати свої досягнення разом з дорослими художниками.

Зазначимо, що будь-яка серйозна, «доросла» робота в дитячому і підлітковому віці потребує значних витрат психічної і фізичної енергії. Ця обставина зумовлює необхідність продуманої і послідовної роботи педагогів, постійного коректування процесу. Причому для кожної з моделей реалізації подібних установок існують як певні категорії «небезпек», так і відповідний педагогічний інструментарій для їх уникнення або нейтралізації. Участь у творчих конкурсах, різноманітних творчих проектах, мистецьких акціях як в стінах Академії, так і за її межами, - все це відбувається в умовах постійного моніторингу психологічного та інтелектуального стану кожного студента, відслідковування характеру і динаміки його творчого зростання.

В Академії стало традицією проведення мистецьких акцій, спрямованих на професійне творче самовираження юних студентів усіх факультетів, яке реалізується за допомогою художньої, концертної та сценічної практики. В першу чергу це традиційні форми - творчі звіти, концерти класів і факультетів, академконцери, відкриті уроки, творчі вечори викладачів Академії, в яких неодмінно беруть участь юні студенти всіх класів, проведення Днів факультетів, виставки живописних, скульптурних, графічних робіт студентів, колоквіуми.

В кінці кожного семестру проводиться підсумковий Гранд-концерт за участю представників різних факультетів, де репрезентуються найбільш вагомі професійні досягнення. Зауважимо до речі, що останнім часом важливим критерієм відбору учасників цього заходу стало звання лауреата внутрішнього академічного конкурсу.

Київська дитяча Академія мистецтв, КДАМ

Участь у творчих конкурсах - один з найбільш ефективних шляхів залучення юних студентів до кола професійної діяльності вже на початкових етапах їх навчання, тому ставляться до них в Академії надзвичайно пильно і уважно. Творчі конкурси різних рівнів можуть стати потужним чинником навчання і виховання юного музиканта, художника, танцівника, актора, сприяти акумуляції у нього абсолютно необхідних у подальшій «дорослій» професійній роботі умінь і навичок. Разом з тим, вони становлять певний зріз в мініатюрі однієї з форм професійної діяльності, а тому роблять можливим формування більш повних уявлень про обраною спеціальністю, визначення власних орієнтирів в обраній спеціальності.

Успішна участь у конкурсі, присвоєння звання лауреата чи дипломанта виховує у юного професіонала смак до перемоги, стає стимулом до подальшої роботи. Однак перемога не є і не може бути самоціллю, це лише одна із сходинок у професійному зростанні. Зрештою, входження в ситуацію конкурсного змагання загартовує юного студента, спонукає його до самовдосконалення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!