Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Київської області. Рейтинг ВНЗ Київської області \ ВНЗ Київської області та їх рейтинг \ 9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

« Назад

05.04.2015 04:15

На ринку освітніх послуг України Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана веде свою діяльність з 1906 року, коли в Києві були утворені комерційні курси. У різний час університет називався і комерційним інститутом та інститутом народного господарства, і фінансово-економічним інститутом. За довгі роки існування вузу домігся величезних результатів в сфері підготовки висококваліфікованих економічних кадрів, і в 2005 році він отримав почесний статус національного університету та ліцензовано за IV рівнем акредитації на здійснення освітньої діяльності.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

У 2011 році Київський національний економічний університет відзначав 105-річчя з дня свого заснування.

У 1906 році в Києві відкрилися Вищі комерційні курси, на базі яких через два роки був заснований Комерційний інститут.

У 1908 р. Київські вищі комерційні курси було перейменовано в Київський комерційний інститут і одержали особисте приміщення (до цього заняття відбувались в найманих аудиторіях приватних училищ міста) по Бібіковському бульвару № 22/24 (нині - Бул. Шевченка).

У 1912 р. Київський комерційний інститут був прирівняний у правах до державних вузів. З приходом Радянської влади він перейшов у державну власність і став називатися спочатку Київський інститут народного господарства, а з 1944 року - Київський фінансово-економічний інститут. До його складу входило два факультети - фінансовий та плановий, на яких навчалося трохи більше 300 студентів.

Завдяки спробам його організатора і першого ректора М. В. Довнар-Запольського був створений представницький викладацький колектив (серед викладачів інституту були такі видатні вчені, як К. Р. Вобла, Д. А. Граве, М. Б. Делоне, П. В. Тихомиров, Е. Е. Слуцький та ін.) сформована потужна навчально-методична структура (в складі Інституту функціонували кабінети: статистичний, геологічний, залізничного транспорту, фізичний, хімічний, гігієни, мінералогічний; лабораторії технічної та аналітичної хімії; музей товарознавства; з 1909 р. виходив науковий журнал «Вісті Київського комерційного інституту»; була створена бібліотека, в 1914 р. нараховувала близько 25000 томів).

Через підвищення ролі економічної сфери в житті суспільства енергійно зростав інтерес до отримання економічної освіти. Тому цілком відповідно відбувалася стійка динаміка збільшення числа студентів в інституті: якщо на період організації вузу в нього вступило 229 осіб і працювало 22 викладача, то вже в 1908 р. (коли Київські комерційні курси були перереформовані в Комерційний інститут) студентів було близько 1 тис., а професорсько-викладацький склад налічував 34 людини. А вже в 1914 р. в інституті здобувало навчання 4200 студентів і викладало понад 50 викладачів. В цьому році було закінчено будівництво 4-го поверху корпусу інституту. Однак у цьому році розпочалася Перша світова війна, яка на українській території була доповнена боротьбою за українські землі сусідніх держав, яка тривала до 1921 р. і не могла не відбитися (в основному негативно) на долі освітньої сфери.

КНЕУ

У 1992 році вуз був перейменований у Київський державний економічний університет. А через кілька років, як і багато вузів Києва, отримав статус національного. На сьогоднішній день КНЕУ включає в себе дев'ять факультетів. Кількість студентів наблизилася до сорокатисячної позначки. Крім того, в структуру КНЕУ входять центр магістерської підготовки, аспірантура, докторантура, профільні ліцеї, коледжі тощо.

Навчальний процес забезпечують 507 кандидатів і 127 докторів наук. Також читають лекції 8 академіків. Варто відзначити, що до складу університету входить Французько-Український інститут менеджменту. Студенти, які на ньому навчаються, мають можливість стажування у Франції, а після закінчення отримують дипломи міжнародного зразка. А для абітурієнтів у КНЕУ працює відділення довузівської підготовки, а також центр вивчення іноземних мов.

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана розташований за адресою р. Київ, пр-т Перемоги, 54/1.

Університет IV рівня акредитації, що готує фахівців за багаторівневою системою на денній, вечірній, заочній формі навчання на бюджетній та контрактній основі. Студенти можуть пройти військову кафедру, навчання на якій здійснюється за договорами з іншими ВУЗами.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

Абітурієнти можуть пройти довузівську підготовку, записавшись в університеті на підготовчі курси з профільних предметів.

Іногородні студенти можуть отримати місця для проживання в одному з шести студентських гуртожитків.

Аудиторії та лабораторії обладнані сучасною технікою. Організовано харчування студентів і викладачів в їдальні. Для занять спортом і фізичною культурою є спортивний зал.

Вищу освіту у Вузі можна отримати на факультетах: міжнародної економіки і менеджменту, економіки і управління, кредитно-екологічного, фінансово-економічне, обліково-економічному, юридичному, управління персоналом та маркетингу, економіки аграрно-промислового комплексу.

Продовжити навчання можна в аспірантурі і докторантурі університету.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Також при університеті функціонують такі філії: Кримський економічний інститут; Криворізький економічний інститут; Київський економічний коледж; Київський коледж інформаційних систем і технологій; Сімферопольський економічний коледж; Криворізький коледж економіки та управління; Роменський коледж.

У розпорядженні ВНЗ знаходиться хороша матеріально-технічна і навчально-методична бази, що грають велику роль в проведення якісного та професійного навчально-виховного процесу. Велика увага в закладі приділяється спорту, ВУЗ має хороший фізкультурно-спортивний комплекс «Економіст» (стадіон (2 футбольних поля), 3 тенісних корти; басейн; комплекс спортзалів).

Прийом до університету на різні освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також на контрактній основі за кошти юридичних і фізичних осіб і пільгових довгострокових кредитів.

Мета університету - здійснення важливого внеску у суспільний розвиток через дослідження, накопичення нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і творчих особистостей.

Загалом у КНЕУ навчається більше 36 тис. студентів. Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають: 8 академіків і член-кореспондентів Національної академії України й галузевих академій понад 127 професорів, докторів наук 507 кандидатів наук, доцентів.

Економічна освіта покликана поетапно формувати у студентів чітке економічне мислення і свідомість, розвивати розумні потреби, одержувати і розвивати здібності в вихідному виді діяльності; наділяти фахівців теоретичними і першочерговими практичними навичками культури праці, встановлювати чіткі потреби економічного аналізу, планування і бачення перспективи; опановувати азами наукової організації праці в період сучасних ринкових відносин; створювати у студентів бажання і потребу щодня покращувати результати своєї праці в навчальній та суспільно корисній діяльності.

На території університету також функціонує центр «Перспектива», який допомагає студентам обрати вірний шлях у житті, а також сприяє працевлаштуванню.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр виконує функції за напрямом маркетингових досліджень національного ринку праці: розробка методів і тематики проведення маркетингових досліджень і складання планів їх реалізації; підготовка тематичних оглядів національного ринку праці на базі маркетингових досліджень Центру в рамках основних напрямів його діяльності.

Вважається, що в нелегкого студентського життя вибір вузу не в останню чергу визначається тими умовами навчання і проживання, які надає цей навчальний заклад. В університеті зазвичай є досить кімнат для іногородніх студентів, так що ті хто подає документи відразу в декілька вузів, як правило, не забирають їх звідси, а селяться і починають активно вчитися. Звичайно, деякі вважають за краще селитися в номерах, забезпечених всіма зручностями, що безсумнівно коштує дорожче, а інші живуть у кімнатах на чотирьох, але зате все при навчанні, всі при ділі.

Університет активно практикує науковий обмін, обмін студентами, щоб самі передові ідеї приходили з-за кордону, наприклад з Німеччини чи Австрії. Завдяки цьому університет стає учасником загальноєвропейських економічних тенденцій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!