Роздрукувати сторінку

Київський індустріальний коледж, КІК

« Назад

05.04.2015 15:53

Коледж утворений як Київський індустріальний технікум в 1944 році.

Київський індустріальний коледж, КІК

За 65 років становлення учбовим закладом випущено близько 25 тисяч спеціалістів.

Формування студентів відбувається на високому рівні на ґрунті законодавчих установ про освіту, передовсім законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", програми "Освіта ХХІ століття", і відповідає всім потребам і світовим положенням.

Згідно з чинними установами у коледжі створено подальший план розвитку, який визначає методи покращення навчально-виховного процесу, матеріальної бази учбового закладу, кадрового становлення і т. д.

Важливим завданням коледжу є формування висококваліфікованих спеціалістів для підтримки етапу реформ в Україні, створення у фахівців наукового світогляду, творчої думки, високих моральних якостей і патріотичної самосвідомості.

Випускник Київського індустріального коледжу:

- мусить бути готовий до активної креативної професійної та соціальної праці, яка б забезпечувала прогрес суспільного становлення;

- мусить вміти персонально отримувати нові знання, контролювати і корегувати зроблене;

- мусить вміти давати оцінку історичним та сьогоднішнім процесам і проблемам в житті держави, питання міжнародного процвітання, обґрунтовувати нові організаційно-господарські методи вирішення економічних питань, здійснювати свої функціональні обов'язки згідно з  вимогами законодавства;

- мусить мати певні моральні характеристики, здібності організаторської та управлінської роботи;

- вміти здійснювати професійні рішення, беручи до уваги їх соціальні наслідки.

Студенти мають потрібні знання і потрібні навички, передбачені стандартами - освітньо-кваліфікаційними якостями молодшого спеціаліста за передбаченими кваліфікаціями. Рівень навчання студентів-випускників кожного року позитивно характеризується Державними кваліфікаційними організаціями.

95% випускників державної форми навчання (за технічними професіями 100%) одержують направлення на роботу за держзамовленнями на основі контрактів з підприємствами та організаціями.

КІК

Матеріально-технічна структура

В коледжі існують: персональні учбові кабінети, обладнані модерні лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека, читальний, спортивний, тренажерний та актовий зали, стадіон, їдальня, майстерні. Діють спортивні гуртки (важка атлетика, стрільба, аеробіка, настільний теніс тощо).

У коледжі стрімко формується навчально-матеріальна база. Заняття студентів відбуваються у 63 аудиторіях (41 учбовий клас і 22 лабораторії), які обладнані сучасним устаткуванням. За недавні роки в коледжі здійснена клопітка праця по створенню матеріально-технічної структури: здійснювались вагомі роботи по облаштуванню навчально-лабораторних комплексів, придбано меблі, обладнані найновішим устаткуванням комп'ютерні класи, створений тренажерний зал.

Фонд бібліотеки постійно оновлюється новою потрібною учбовою, науковою і довідковою літературою, яка в більшості випадків випущена українською мовою, періодичними виданнями. Забезпеченість бібліотеки книжками і посібниками в кількості на одного чоловіка відповідає нормам.

Забезпечення учбового процесу

Викладацький педколектив на 89% формується з штатних викладачів. Загальна чисельність штатних викладачів вищої категорії становить 48%.

Праця викладачів колективу здійснена на осучаснення навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особи, науково-методичне укомплектування предметів, формування комфортних умов для самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів учіння, застосування модерних технологій, запровадження комп'ютерної техніки, структури тестів і створення ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманізації освіти із використанням оптимального співіснування форм і засобів навчання, самоконтролю за якістю викладання.

Пильна увага надається вивченню передового педагогічного досвіду, запровадження педагогічних, методичних новинок, частинки яких використовуються на відкритих уроках, організаціях педагогічної ради, заняттях по збільшенню педагогічної кваліфікації.

В коледжі сформовані можливості для створення професійної роботи педпрацівників. За кожним викладачем кріпляться аудиторії (класи, лабораторії), які обладнані технічними засобами учіння, методичними підручниками.

Київський індустріальний коледж, КІК

Тісні взаємозв’язки з ВУЗами вищих рівнів акредитації

За бажанням студентів технічних спеціальностей можна отримати другу вищу освіту за економічним спрямуванням з одержанням диплома державного рівня.

Коледж проводить спільну учбову працю з Національним технічним університетом України "КПІ", Київським національним університетом будівництва і архітектури, Українським фінансово-економічним інститутом.

Київський індустріальний коледж здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Автоматика та управління;

- Мистецтво;

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Хімічна технологія та інженерія;

- Економіка та підприємництво.

Виховний процес в учбовій установі формується на Концепції системи національної освіти і виховання  студентів. Студенти коледжу постійно отримують перші місця в міських конкурсах з математики, інформатики, української мови та літератури, в науково-пошуковому семінарі „Зірки зарубіжної літератури“, огляді конкурсі „Студент року“, міській виставці технічної та художньої творчості, конкурсах художньої самодіяльності тощо.

Київський індустріальний коледж

Пильна увага надається соціально-побутовій сфері студентів та педвикладачів. У 2002 році відреставровано студентський гуртожиток, відремонтовано його устаткування та меблі. Протягом 2002-2004 років 40 педпрацівників коледжу одержали квартири після ремонтування старого гуртожитку. У 2005 році з ціллю цілковитого надання студентам місця проживання на протязі навчання в установі здійснено клопотання перед Міністерством про використання другої половини студентського гуртожитку та здійснено роботу в районі коледжу по будівництву житлового будинку готельного характеру для студентів та педпрацівників.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!