Роздрукувати сторінку

Київський технікум електронних приладів, КТЕП

« Назад

05.04.2015 12:50

Створений в 1874 році на гроші Київської спільноти, технікум на протягом всього часу діяльності формував спеціалістів саме того напрямку, якого вимагала промисловість України та Києва.

Київський технікум електронних приладів, КТЕП

На даний момент в технікумі викладають 70 викладачів, поміж яких 12 відмінників освіти України, 57 володіють вищою та першою кваліфікаційною категорією.

Очолює технікум Заслужений працівник освіти України, кандидат філософських наук Похресник Анатолій Костянтинович.

Адміністрація закладу надає багато уваги збільшенню рівня підготовки спеціалістів, впровадженню різних форм і засобів навчально-виховної діяльності, опрацюванню соціальних питань студентів.

В усіх олімпіадах, конкурсах, спортивних естафетах, які здійснює МОН України поміж технікумів, студенти посідають перші сходинки.

В технікумі постійно відбуваються тижні факультетів, КВК, музичні конкурси, дискотеки, місячники правосвідомості, спортивні змагання.

Студенти технікуму кожного разу приймають участь у районних та міських об’єднань на честь державних свят України.

Відбуваються традиційні Шевченківські свята.

Спортивний педколектив технікуму впродовж 40 років – переможець змагань установ міста Києва та України.

КТЕП

Найвищий рівень формування студентів дає їм змогу вдало діяти на виробництві чи продовжувати навчання в Національному Університеті України ім. Т. Г. Шевченка, Університеті «КПІ», Академії легкої промисловості, Харківській транспортній академії, з якою технікум сформував комплекси.

Технікум завжди дбає про працевлаштування своїх випускників.

В учбових будівлях технікуму існують і певним образом облаштовані 36 лабораторій і 12 кабінетів.

Технікум володіє спортивним устаткуванням, бібліотекою з читальним залом, гуртожитком на 300 осіб, актовим залом, навчально-виробничими класами.

Наочне устаткування класів і лабораторій та навчально-методичне забезпечення предметів дають можливість в цілому обсязі сформувати здійснення теоретичних та лабораторно-практичних уроків.

Практичне навчання студентів здійснюється в навчально-виробничих класах, які володіють слюсарною, механічною, радіомонтажною дільницею та 6 комп’ютерними класами.

Технологічну та переддипломну практики студенти здійснюють на фірмах м. Києва.

В технікумі функціонує структура позабюджетного фінансування, яка дає змогу педколективу технікуму формувати студентам і вчителям комфортні умови для праці, кожного разу піклуватися про укріплення та збільшення матеріально-технічного підґрунтя, бібліотеки та інших структурних частин закладу.

Технікум є призером світової виставки «Сучасні відомі учбові установи України» та удостоєний Почесною премією Кабінету міністрів України.

Київський технікум електронних приладів, КТЕП

На даний період технікум є одним з найкращих і найбільш авторитетніших закладів I рівня акредитації.

Фінансування становлення спеціалістів у технікумі відбувається:

- за кошти надходжень державного та місцевих бюджетів - за державним забезпеченням;

- за кошти державних пільгових довготривалих кредитів;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних, юридичних осіб.

Особи України мають можливість безоплатно отримувати вищу освіту в технікумі на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин отримує перший раз.

Організацію набору вступників до технікуму створює приймальна комісія, колектив якої обговорюється розпорядженням начальника технікуму, який є її головою. Приймальна комісія здійснює свою діяльність відповідно з розпорядженням про приймальну комісію технікуму, закріпленим його директором.

Для набуття кваліфікаційного рангу бакалавр та магістр на основі технікуму здійснюють навчання Київський міжнародний науково-технічний університет ім. Ю.Бугая.

Напрями формування:

- Бухгалтерський облік;

- Фінанси;

- Менеджмент організацій;

- Промислова електроніка.

Навчання для випускників технікуму, на заочній основі навчання.

Денні кафедри технікуму:

1. Радіомеханічний факультет. Кваліфікації:

«Здійснення обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»;

«Моделювання, створення та технічне обслуговування радіотехнічних засобів».

На факультеті формують радіотехніків та механіків-технологів, які мають найбільший авторитет для праці на заводах та комерційних виробництвах, в мережі сервісу СТО та обслуговування електронної апаратури.

2. Факультет радіоелектроніки. Кваліфікації:

«Моделювання, створення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»;

«Радіотехнічні вимірювання».

На факультеті формують метрологів радіоелектронної апаратури, спеціалістів з мікроелектроніки та комп’ютерної техніки.

3. Промислово-економічний факультет. Кваліфікації:

«Бухгалтерський облік»;

«Економіка підприємства»;

«Діловодство».

На факультеті формують висококваліфікованих бухгалтерів, економістів та організаторів діловодства фірм, установ, організацій.

4. Факультет інформатики і програмування. Кваліфікації:

«Створення програмного забезпечення»;

На факультеті формують програмістів.

Київський технікум електронних приладів

Заочне відділення

Формує спеціалістів з кваліфікацій:

- Радіотехнічні вимірювання (метролог)

- Процес обробки матеріалів на верстатах та автоматичних машинах

- Моделювання,створення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

- Моделювання, створення та технічне обслуговування радіотехнічних засобів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!