Роздрукувати сторінку

Академія муніципального управління, АМУ

« Назад

05.04.2015 07:43

Академія муніципального управління була утворена постановою Кабінету Міністрів 1997 року, але заснована в 1995 році.

Академія муніципального управління, АМУ

АМУ - це державний вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, в тому числі для проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування. На даний момент в Академії муніципального управління діє п'ять факультетів:

- економічний факультет;

- факультет менеджменту;

- юридичний факультет;

- факультет міського господарства;

- факультет довузівської підготовки.

Також, в АМУ існує Науково-навчальний інституції регіонального і місцевого самоврядування, спеціалізований коледж міського господарства.

В активі Вузу27 кафедр, де працюють понад 39 докторів наук, професорів, близько 197 кандидатів наук, доцентів та висококваліфікованих викладачів. Академія муніципального управління має свої бібліотеки, гуртожитки та аспірантуру, а також у закладі діють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. АМУ має IV рівень акредитації, налічує більше 5000 тисяч студентів і випускає фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: магістр, спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст. Київська Академія тісно співпрацює з зарубіжними навчальними закладами та успішно розширює сферу свого впливу.

АМУ

Випускники шкіл можуть пройти навчання на підготовчих курсах для вступу до ВНЗ за різними формами навчання (денною, заочною, вечірньою). Заняття здійснюються у спеціальних кабінетах, комп'ютерних класах, аудиторіях, слухачі можуть скористатись бібліотечним фондом, навчання проводиться за оригінальними методиками і програмами.

Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах за багаторівневою системою як на платній, так і на безоплатній (бюджетної) основі для подальшої роботи в органах державної адміністрації, місцевого самоврядування.

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі.

Для юнаків надається можливість на платній основі навчатися на військовій кафедрі і по закінченню академії отримати офіцерське звання лейтенант запасу.

Абітурієнти можуть обрати факультет академії, на якому вони бажають отримати освіту - економічний, юридичний, менеджменту, управління міським господарством та ін.

Про потенціал освітньої, наукової міжнародної діяльності свідчить кількість і географія укладених договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами інших держав - Польщі, Італії, Росії, Чехії та ін.

За результатами співбесіди для перепідготовки приймаються фахівці з вищою освітою на заочну форму навчання.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Напрям навчання:

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Психологія і педагогіка;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Юриспруденція і правознавство.

Академія муніципального управління: надійні інвестиції в майбутню кар'єру.

Академія муніципального управління (АМУ) була створена в 1997 році як державна установа для підготовки (перепідготовки) працівників органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій та підвищення їх кваліфікації, проведення досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

Академія муніципального управління, АМУ

За знаннями - на практику.

До речі, паралельно з юридичною, інженерною, управлінською або економічною освітою студенти отримують знання і навички, які необхідні для роботи в державних адміністраціях і органах місцевого управління. До того ж спеціалізацію і професійну практику вони проходять безпосередньо в міських та районних державних адміністраціях і радах, в установах і організаціях, на провідних підприємствах Києва.

Програма розвитку

Відомо, що в жовтні 2010 року вчена рада прийняла програму розвитку АМУ до 2015 року. Згідно цій програмі, всі ресурси і зусилля АМУ спрямовані на:

• розвиток вузу відповідно до потреб органів місцевого самоврядування;

• інтеграцію АМУ в зону європейської вищої освіти;

• застосування інноваційних освітніх методик;

• комп'ютеризацію управлінських структур навчального процесу;

• особистісний розвиток студентів;

• удосконалення викладацького складу;

• зміцнення матеріальної бази відповідно до сучасних вимог і методів навчання.

Академія муніципального управління встановлює дружні партнерські стосунки з багатьма країнами світу та їхніми учбовими закладами. Так у сфері міжнародних стосунків, підтримуються дружні взаємини з університетами Польщі, Чехії, Італії, Росії, Німеччини та ін.

Саме співпрацювання з закордонними учбовими закладами дає широкі можливості для подальшої або паралельної освіти студентів АМУ.

Кожного року відбуваються обміни досвідом між студентами, а також між працівниками закладу.

Студенти, які добре навчаються мають можливість познайомитись особисто з культурою і побутом європейської країни, а також з партнером-університетом.

Для навчання в університеті є всі умови, так як і для відпочинку. На території навчального закладу діють різноманітні гуртки, центри художньої самодіяльності.

До послуг студентівє Інтернет-кафе, заклади швидкого харчування, санаторій – профілакторій, який дає змогу не тільки харчуватися, але й оздоровитись.

Академія муніципального управління

Отже, Київська академія муніципального управління запрошує всіх бажаючих на навчання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!