Роздрукувати сторінку

Політико-правовий коледж "АЛСКО", ППК "АЛСКО"

« Назад

11.06.2015 02:44

Головна ціль політико-правового коледжу "АЛСКО" - це формування сучасних спеціалістів по праву, економіці і політиці, які визначені навичками якісними професійними та розумовими здібностями, спроможних стати на чолі економічних перетворювальних процесів в Україні як на даний час, так і в майбутньому.

Політико-правовий коледж "АЛСКО", ППК "АЛСКО"

З часу утворення в 1992 році і по сьогоднішній день робота закладу на освітній ниві зберегла і виплекала імідж надійного учбового закладу з широкорозвиненою системою ступінчастої освіти, організації ділової еліти світу, програми якого відповідають сьогоднішнім стандартам та положенням державної та світової освіти.

Переваги розвитку Коледжу

Враховуючи реалізацію місії та головних завдань на сьогоднішньому  етапі головними перевагами становлення Коледжу є:

- орієнтація на професійне навчання середнього начальницького складу;

- впровадження і додержання загальнодержавних та європейських стандартів формування спеціалістів-юристів;

- становлення  і широке застосування модерних освітніх технологій, їх неперервна професійна освіта;

- збільшення науково-дослідної та інформаційно-консультаційної роботи в галузі права.

Коледж формує спеціалістів за кваліфікаціями: "Право", напрям "Правознавство".

Виробнича функція і предмет роботи: "Правове регулювання господарської роботи та кадрова служба у виконавчих органах влади".

Передбачені денна і заочна форми навчання.

Політико-правовий коледж "АЛСКО", ППК "АЛСКО"

Кваліфікації:

- юрист-економіст (господарсько-правова);

- юрист-правозахисник (кримінально-правова);

- юрист-політолог (створення, проведення та правова допомога виборчих кампаній);

- інформаційне право (інформаційні системи та Інтернет в юриспруденції, охорона високих технологій).

Термін здобуття освіти в коледжі - 3-4 роки. Програма вступних іспитів складає співбесіду і тестування з української мови та тест за професійним напрямом.

Для вступників та старшокласників кожного разу діють безоплатні підготовчі курси. Зачислення в заклад  після підготовчих курсів - поза конкурсом.

Після вдалого завершення цілковитого курсу навчання студенти закладу одержують державний диплом про вищу освіту першого рівня еваліфікацїї юрист-молодший фахівець).

Формування учбового процесу

В коледжі функціонує високоосвічений викладацький склад, у який включені професори і доценти права і економіки, наукові працівники, а також працівники-практики правоохоронної галузі, органів адвокатури України, державних і комерційних організацій.

З ціллю практичного оволодіння студентами знань у галузі законодавства, в коледжі утворена навчально-методична лабораторія "Консалтинг-центр "АЛСКО". Також на території коледжу функціонують курси підвищення курси підвищення за напрямами:

- "Бухгалтер";

- "Комерційний директор";

- "Оператор-користувач ПЕОМ".

ППК "АЛСКО"

Головним фактором є прийняття участі закладу "АЛСКО" у учбово-науковому комплексі "Вища школа права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, яке запевнює, що студенти коледжу будуть мати змогу далі здобувати освіту та професійну кваліфікацію до одержання спеціалізації "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" у Київському університеті права НАН України за кваліфікацією "Правознавство".

Приятельські стосунки з ВУЗами вищих рівнів кваліфікації

1 грудня 2010 року затверджено в додатку до постанови про зв’язки між Київським університетом права НАН України та Політико-правовим коледжем "АЛСКО" (в рамках Науково-учбового комплексу), відповідно до якого, розпочинаючи з 2011 року, рішення і рекомендації випускників державної атестаційної комісії закладу про оцінку знань, побачених при написанні екзаменів і захисту дипломного проекту (роботи), а також про надання студентам коледжу певної спеціалізації є підґрунтям до зарахування  в Київський університет права НАН України без здійснення співбесіди та/або додаткового тестування.

Підписання даного додатку керівниками обох визначних юридичних учбових установ дасть змогу студентам закладу, які оприлюднили за період навчання високі показники і одержали високу оцінку при здійсненні випускних іспитів та захисту дипломного проекту (роботи) продовжити, без додаткових вступних іспитів, своє навчання за кваліфікацією"Правознавство" у Київському університеті права НАН України.

Також у 2012 році підписано розпорядження про товариство щодо продовження навчання студентів закладу з Інститутом права та психології Національної академії внутрішніх справ та Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна".

Творчу участь у житті коледжу здійснює Студентське самоврядування. Студенти видають газету "Інформер".

Для дозвілля студентів кожного разу відбуваються вечори та спортивні конкурси. Діє власна команда КВК.

Студенти кожного разу приймають участь у міських, загальноукраїнських та світових науково-практичних конференціях.

Студенти коледжу професійно використовують знання, одержані за час навчання, працюючи в судових органах, органах виконавчої влади та внутрішніх справ, установах юстиції, юридичної служби підприємств та організацій різних форм власності.

Політико-правовий коледж "АЛСКО"

Отже, випускників коледжу відрізняє:

- Чітко окреслені професійні якості та ділова інтуїція;

- Здатність передбачати тенденції в бізнесі;

- Цілісне бачення професійних функцій;

- Вміння змінюватися і не боятися змін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!