Роздрукувати сторінку

Київський коледж бізнесу, ККБ

« Назад

11.06.2015 02:42

Приватний вищий навчальний заклад «Київський коледж бізнесу» колективної форми власності, зареєстрований Солом’янською районною державною адміністрацією м. Києва 26.03.2004р. № 10731200000009526.

Київський коледж бізнесу, ККБ

На сучасному етапі основне завдання науки у вищій школі України – сприяння формуванню особистості фахівця, який здатний працювати над створенням нової якості життя українського суспільства. Це стосується і підготовки молодших спеціалістів, підготовку яких проводить Київський коледж бізнесу, котрий очолює Перова Вікторія Вікторівна. Викладацький склад, який здійснює підготовку студентів у Коледжі формується, в основному, за рахунок власних висококваліфікованих кадрів та викладачів вищої категорії.

Викладачів зі стажем педагогічної роботи більше 5 років – 83,3%. Частка науково-педагогічних працівників вищої категорії становить 25%.

Навчання в коледжі бізнесу дає випускникам базову освіту, яку можна застосувати як для вступу до вузу, так і для роботи безпосередньо за фахом.

Зазвичай такі заклади відкриваються на базі вже існуючих економічних та юридичних вузів (університетів і академій), і викладання в коледжі часто ведуть висококваліфіковані фахівці саме з цих вищих навчальних закладів.

В стінах коледжу бізнесу отримують основи своєї освіти майбутні бізнесмени, державні управлінці, економісти і правознавці.

Для осіб, що успішно закінчили коледж, існують пільги при вступі у вузи, а також їм надається можливість навчатися у вищих навчальних закладах за скороченими програмами.

Коледж в більшості випадків забезпечує працевлаштування випускників.

Студент коледжу, зокрема, має право:

- на здобуття освіти, що відповідає державним освітнім програмам;

- на отримання додаткового (в тому числі і платного) навчання, що надається коледжем;

- на обговорення питань, які стосуються освітньої роботи коледжу — через органи самоврядування та молодіжні організації;

- на вільне користування бібліотекою, соціально-побутовими та лікувальними послугами, які надаються коледжем;

- на отримання державної стипендії (за успіхи у навчанні);

- на отримання фінансової допомоги (видається на підставі особистої заяви у зв'язку з важким матеріальним становищем студента);

- на відстрочку від призову на службу в армії у відповідності з законом;

- на отримання академічної відпустки по хворобі;

- на видачу пільг, передбачених законом.

ККБ

Основною своєю метою коледж ставить практико орієнтовану підготовку висококваліфікованих фахівців середньої ланки, здатних інтегрувати економіку області в Європейський економічний простір. Компетентність, ерудиція, професійна підготовка, культурний рівень випускника бізнес-коледжу повинен забезпечити йому конкурентоспроможність на ринку праці, успішну кар'єру і високий рівень заробітної плати.

У місії коледжу робиться наголос на вимоги бізнесу до професійних кадрів. Сьогоднішній професіонал – це не багатознаючий ерудит, а багатовміючий фахівець. Знання – не мета, а засіб, і тому у педагогічній практиці коледжу традиційна формула педагогіки «Знання, вміння, навички (ЗУН)» поступається місцем формулі: «Навички, вміння, знання», що передбачає діяльнісний підхід до навчання студентів. Девіз Київського коледжу бізнесу: «Роблячи - навчаюсь». Через роблення лежить шлях до освоєння професії. Шлях до зірок лежить через навчальні терни. Нинішні навчальні труднощі – завтрашні успіхи в кар'єрі.

Ще в давнину Конфуцій писав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу – і я запам'ятовую. Те, що я роблю, я розумію». Нова педагогіка - це не нудна для молодих людей традиційна лекційна дидактика, а динамічні заняття, що відображають зміст майбутньої професійної діяльності, не переповідання підручників, а імітація реальної роботи в різного роду навчальних вправах і тренінгах.

Випускник коледжу повинен володіти не тільки теоретичними знаннями, але й спеціальними практичними здібностями, бо тільки вони дадуть йому можливість мати високий рівень компетентності, уміння швидко адаптуватися в бізнес-середовищі, здатність брати на себе відповідальність за команду і приймати рішення в мінливих умовах.

При коледжі діють підготовчі курси.

Основне завдання курсів – зорієнтувати школяра у виборі професії; розвинути інтерес до спеціальності; підготувати базу для більш поглибленого вивчення курсу на рівні середнього професійної та вищої освіти

Курс включає три модулі:

Майстерня професій. Дає можливість не тільки дізнатися про спеціальності, але й спробувати себе у всіх професіях, яким навчають в коледжі

Майстерня «Техніки ефективного навчання». Дає можливість навчитися вчитися в результаті освоєння технік постановки мети, планування свого дня, конспектування, пошуку і роботи з інформацією, поліпшення навичок в області інформаційних технологій і освоєння комп'ютера як засобу навчальної діяльності.

Психологічний практикум «Пізнай себе». Дає можливість дізнатися свої сильні і слабкі сторони, розвинути ті чи інші якості, навчитися концентрувати увагу і справлятися зі стресами, виявити сферу майбутньої діяльності

В рамках курсу:

- знайомство зі спеціальностями;

- ділові ігри;

- тренінги;

- практична психологія;

- користувальницький курс ПК;

- робота в Інтернет;

- виконання проектів.

Переваги:

- доброзичлива атмосфера;

- профорієнтація;

- розвиток творчих здібностей і нестандартного мислення;

- закінчили курси зараховуються до коледжу без вступних випробувань; надаються пільги з оплати навчання.

Основна форма занять – практичні заняття, де викладач має можливість вести індивідуальну роботу з учнями.

Київський коледж бізнесу, ККБ

Київським коледжем бізнесу створені всі умови для підготовки висококваліфікованих працівників, справжніх професіоналів та гідних громадян нашої держави.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!