Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Київської області. Рейтинг ВНЗ Київської області \ ВНЗ Київської області та їх рейтинг \ 141. Коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, КМТУ ім. Ю. Бугая

Коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, КМТУ ім. Ю. Бугая

« Назад

11.06.2015 02:39

Коледж є функціональним відділенням Приватного вищого учбового закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая".

Коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, КМТУ ім. Ю. Бугая

Заняття студентів проходять в аудиторіях закладу, лекції та семінари ведуть викладачі МТУ ім. Юрія Бугая, використовуючи сучасні освітні технології. Студенти коледжу володіють правовим статусом студентів університету і користуються всією інфраструктурою МТУ ім. Юрія Бугая: бібліотекою, інтернет-класами, відвідують спортивні секції, творчі гуртки, беруть участь у всіх студентських заходах.

Основним напрямком роботи закладу є навчання спеціалістів.

У закладі ведеться підготовка за 13 спеціальностями, 2 форми навчання – очна та заочна. За роки існування коледжу підготовлено понад 3600 кваліфікованих фахівців.

Короткі кваліфікаційні характеристики спеціальностей:

- «Програмування в комп'ютерних системах», спеціалізація – технік - програміст.

- «Комп'ютерні мережі», спеціалізація  - технік по комп'ютерним мережам.

- «Технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспорту», спеціалізація  – технік).

Студент має бути підготовлений до професійної роботи з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту в якості техніка на організаціях і в установах транспортного комплексу різноманітних організаційно-правових форм власності, науково-дослідних, конструкторсько-технологічних установах, автотранспортних і авторемонтних організаціях.

«Технологія продукції громадського харчування», спеціалізація – технолог.

Студент має бути готовий до професійної роботи з створення, виробництва, реалізації та контролю якості кулінарної та кондитерської продукції, обслуговування споживачів і надання послуг в якості технолога в організаціях громадського харчування різноманітних організаційно-правових видів.

«Право і організація соціального забезпечення», кваліфікація – юрист.

Студент має бути підготовлений до правозастосовчої та правоохоронної роботи, в якості юриста на посадах, які не передбачають наявність обов'язкової вищої юридичної освіти: юрисконсульта, спеціаліста паспортного столу, молодшого слідчого, дізнавача, спеціаліста відділу кадрів, помічника нотаріуса, адвоката та ін. в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у різних організаціях (підприємствах) незалежно від їх організаційно-правових форм.

«Економіка і бухгалтерський облік», кваліфікація – бухгалтер.

Студент має бути підготовлений до професійної роботи з бухгалтерського обліку та аналізу майна, зобов'язань та господарських операцій в якості бухгалтера на підприємствах, організаціях, закладах незалежно від їх організаційно-правових видів.

«Банківська справа», кваліфікація – спеціаліст з банківської справи.

Випускник має бути підготовлений до професійної роботи щодо здійснення та обліку банківських операцій, складання звітності та проведення фінансово-економічних розрахунків в банках і інших кредитно-фінансових установах.

КМТУ ім. Ю. Бугая

«Документальне забезпечення управління та архівознавство», кваліфікація спеціаліст з документаційного забезпечення.

Випускник має бути готовий до професійної роботи з документаційного та архівного забезпечення діяльності різних організацій (підприємств) незалежно від їх організаційно-правових форм в якості спеціаліста з документаційного забезпечення управління та архівіста на посаді інспектора, референта, завідувача архівом.

«Товарознавство та експертиза товарів», спеціалізація - товарознавець-експерт.

Випускник повинен вільно розбиратися в наступних функціях:

- товарознавча – формування асортименту, аналіз і оцінка асортиментної політики організації; оцінка, визначення градацій якості, діагностика дефектів товарів однорідних груп;

- організаційно-управлінська – проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на товари;

- комерційна – аналіз і оцінка кон'юнктури товарних ринків; управління товарними ресурсами і запасами; вибір раціональних каналів розподілу, робота з постачальниками і посередниками; надання торгових послуг з реалізації товарів і пов'язаних з ними додаткових послуг; проведення та документальне оформлення інвентаризації; участь у товарній, облікової та кадрової політиці організацій;

- маркетингова – аналіз і прогнозування кон'юнктури товарних ринків; сегментування ринку та виявлення потреб на цільових сегментах ринку.

«Туризм», кваліфікація - спеціаліст з туризму.

Випускник має вміти організовувати власну діяльність, надавати інформацію про туристично-рекреаційних і курортних ресурсах регіону, країни призначення, вміти розробляти туристичний продукт і бути гідом-провідником для туристів.

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд», спеціалізація – технік по будівництву.

Випускник повинен підбирати будівельні конструкції і розробляти нескладні вузли та деталі конструктивних елементів будівель, розробляти архітектурно-будівельні креслення з використанням інформаційних технологій, виконувати розрахунки і вміти організовувати підготовчі роботи на будівельному майданчику.

«Електропостачання (за галузями)», спеціалізація – технік з електропостачання.

Випускник має вміти: читати та складати електричні схеми електричних підстанцій і мереж, виконувати основні види робіт з обслуговування трансформаторів та перетворювачів електричної енергії, планувати і організовувати роботу по ремонту обладнання, а також оцінювати витрати на виконання робіт, проводити настройку і регулювання пристроїв і приладів для ремонту обладнання електричних установок і мереж.

«Захист у надзвичайних ситуаціях», спеціалізація – технік-рятувальник.

Випускник має вміти: організовувати і проводити роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; планувати і здійснювати заходи щодо запобігання аварій і катастроф природного і техногенного характеру та знижувати їх негативні наслідки; здійснювати роботи у сфері технічного обслуговування, ремонту, зберігання аварійно-рятувальної техніки, обладнання та спорядження.

Коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, КМТУ ім. Ю. Бугая

Отже, студенти коледжу вивчають профільні дисципліни в спеціально обладнаних лабораторіях, оснащених сучасною комп'ютерною технікою; 15 навчальних корпусів вміщують понад 300 навчальних лабораторій, лекційних аудиторій, комп'ютерних класів, студенти коледжу користуються бібліотечним фондом університету. Навчання ведеться повністю на навчально-методичної бази МТУ ім. Юрія Бугая. Широкі можливості для відпочинку і дозвілля студентів: студентський центр культури – секції сучасного танцю, вокал, театр мод, школа моделей, сценічна майстерність, КВК, секція журналістики, а також клуб екстремальних видів спорту, спортивний комплекс з секціями баскетболу, волейболу, легкої атлетики, боротьби, боксу, кульової стрільби.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!