Роздрукувати сторінку

Київський коледж Університету сучасних знань, КК УСЗ

« Назад

11.06.2015 02:32

На ринку освітніх послуг України Університет сучасних знань діє з 2002 року. Заклад створений Всеукраїнською громадською установою «Знання» України, яка має величезний досвід науково-просвітницької та освітньої роботи разом з Сучасною Гуманітарною Академією (місто Москва, Російська Федерація) - великою недержавною некомерційною освітньою організацією РФ. Головною метою роботи ВНЗ є формування висококваліфікованих спеціалістів для праці в сучасних ринкових умовах, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, але і зарубіжних країн.

Київський коледж Університету сучасних знань, КК УСЗ

У складі університету сьогодні працюють наступні факультети:

- Юридичний факультет

Кваліфікація: Правознавство

- Економічний факультет

Кваліфікація: Облік і аудит, Фінанси.

- Факультет менеджменту

Кваліфікація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- Філологічний факультет

Кваліфікація: Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська)

- Екологічний факультет

Кваліфікації: Екологія та екологічне право, Екологія та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- Факультет психології

Кваліфікація: Психологія

- Факультет інформатики

Спеціальність: Програмне забезпечення автоматизованих систем, Інтелектуальні системи прийняття рішень

КК УСЗ

Також діє підготовче відділення за напрямами: право, економіка, менеджмент, філологія.

Університет володіє понад 10 філіями по всій Україні. В освітньому процесі у вузі широко використовуються новітні технології навчання, а керує навчальним процесом високоосвічений професорсько-викладацький колектив, 80% якого складають доктори і кандидати наук. Випускники Університету сучасних знань одержують диплом державного значення.

Одним із структурних підрозділів університету є Київський коледж вищого освітнього закладу "Університет сучасних знань".

Київський коледж Вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" – вища учбова установа І рівня кваліфікації, який є організаційним і учбовим структурним філіалом Вищого учбового закладу „Університет сучасних знань".

Коледж проводить навчання молодших фахівців і формує спеціалістів на підґрунті базової та повної загальної середньої освіти на денній формі навчання з трьох напрямів:

- Правознавство;

- Фінанси і кредит;

- Видавнича справа та редагування.

Київський коледж Університету сучасних знань, КК УСЗ

Студенти одержують базові теоретичні й практичні уміння та навички. Для перевірки знань та самопідготовки функціонують два комп'ютерні класи, які під’єднані до сітки Інтернет.

Викладачі та студенти коледжу мають змогу використовувати бібліотеку  та читальний зал вузу, його навчальними кабінетами, спортивним залом.

На сьогоднішній день у коледжі функціонує більше ніж 35 викладачів, серед яких 7 кандидатів наук, 3 аспіранти, 12 мають вищу та першу атестаційну категорію, 8 методистів-наставників.

У коледжі постійно діє презентація циклових комісій: конференції, зустрічі з відомими персонами, брейн-ринги.

Важливе завдання учбово-виховної діяльності полягає в тому, щоб направити систему педагогічного впливу на засвоєння студентами ґрунтовними знаннями, а також на становлення всебічно розвинутої особистості:

- студентське самоврядування діє  з ціллю активного приєднання молоді до керівництва учбово-виховним процесом шляхом надання прав і повноважень у розв’язанні завдань, пов'язаних з учбовою, науково-дослідницькою роботою, створенні змістовного відпочинку;

- походи до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Представництва ООН, музеї з ціллю глибокого засвоєння студентами історичного становлення державності в Україні, формування правової системи, ознайомлення з відомими пам'ятками архітектури;

- зустрічі з відомими людьми, громадськими персонами, письменниками;

- участь у телепрограмах 1 національного, СТБ, Інтер.

На протязі учбового року відбуваються турніри з настільного тенісу, шахів та шашок, волейболу, футболу.

У гуртожитку коледжу є приміщення для самопідготовки та дозвілля студентів.

Київський коледж Університету сучасних знань

Формування освітньої роботи в Київському коледжі ВНЗ "УСЗ" спрямоване на здійснення умов для особистого становлення та творчої самореалізації особи, засвоєння національних та загальнолюдських компетентностей, утворення рівних прав для молоді у володінні ґрунтовної освіти, навчання до життя і праці в сьогоднішніх умовах, створення та застосування освітніх інноваційних технологій, демократизацію освіти та учбово-виховного процесу,впровадження української освіти в європейський та міжнародний простір, створення соціального захисту студентів та науково-педагогічних робітників.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!