Роздрукувати сторінку

Бізнес-коледж Європейський університет, БК ЄУ

« Назад

11.06.2015 02:28

Європейський Університет - це міжнародна школа менеджменту, яка розробила унікальну програму бізнес-освіти, що поєднує класичні американські і модернізовані європейські методики.

Бізнес-коледж Європейський університет, БК ЄУ

Школа пропонує програми з бізнес адміністрування (BBA та MBA) по десяти різних спеціальностей. Підрозділи Європейського університету відкриті в багатьох країнах Європи і Азії: в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Швеції, Іспанії, Великобританії, Туреччини, Сирії, Китаї, Тайвані, Малайзії та Казахстані. Навчальний план стандартизований для всіх підрозділів.

Навчання ведеться англійською мовою висококваліфікованими викладачами-практиками, які є представниками різних національностей. Можливе навчання не тільки в загальному груповому, але і в індивідуальному порядку.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій знаходиться за адресою м. Київ, вул. Академіка Вернадського, 16 в.

Європейський університет є єдиною в Україні вищою учбовою установою, у якій система освіти здійснюється від початку дитячого садка до університету.

У структуру закладу включені такі підрозділи: Науково-дослідний інститут системних досліджень стабілізації і розвитку економіки, Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; факультети: інформаційних систем і технологій, економіки та менеджменту, безпеки підприємництва, юридичний, професійної адаптації, практичного підприємництва. У складі Вузу Гімназія, Бізнес-коледж, дитяча школа-сад.

На теперішній час розвитку  української економіки досить актуальним стає проблема про підготовку спеціалістів середньої ланки, науковців-практиків. Враховуючи потребу суспільства і потребу української молоді одержати модерну освіту з кращими європейськими здобутками, у Європейському університеті діє структурний підрозділ - Бізнес-коледж.

Навчання молодших фахівців здійснюється за 11 кваліфікаціями:

Сфера знань: Економіка і підприємництво:

• Фінанси і кредит;

• Економіка підприємства;

• Бухгалтерський облік;

• Комерційна діяльність.

Сфера знань: Менеджмент і адміністрування:

• Організація виробництва.

БК ЄУ

Сфера знань: Інформатика та обчислювальна техніка:

• Обслуговування комп'ютерних систем і мереж;

• Обслуговування програмних систем і комплексів;

• Створення програмного забезпечення.

Сфера знань: Культура:

• Діловодство.

Сфера знань: Природничі науки:

• Прикладна екологія.

Сфера знань: Право:

• Правознавство

Тривалість навчання:

- після 9 класу - 2 роки 10 місяців (3 роки 10 місяців - для студентів галузі "Інформатика та обчислювальна техніка", "Природничі науки", "Правознавство"),

- після 11 класів - 1 рік 10 місяців 2 роки 10 місяців - для студентів галузі "Інформатика та обчислювальна техніка", "Природничі науки", "Правознавство").

Форма навчання: денна.

По закінченні навчання видається атестат про середню освіту та диплом молодшого спеціаліста державного зразка та диплом Європейського університету.

Створені спеціалістами інтегровані учбові плани сформовані відповідно до державних вимог, що пред'являються до підготовки молодших спеціалістів певної кваліфікації, і дають змогу студентам, які закінчують Бізнес-коледж продовжити навчання на ІІІ курсі університету за вибраною кваліфікацією.

У підготовці молодших фахівців у Бізнес-коледжі приймають участь педагоги вищого рангу, фахівці-практики, кандидати і доктори наук.

Учбовий процес, який зорієнтований на підготовку високоосвічених спеціалістів певної сфери, ґрунтується як на традиційних формах освітньої роботи, так і на застосуванні інноваційних методик викладання предметів (тренінги, рольові ігри, дебати, "мозкові штурми", проектна робота з застосуванням інформаційних систем і технологій тощо).

Учбово-виховний процес у Бізнес-коледжі спрямований не лише на формування високопрофесійних спеціалістів, але і на становлення широко освіченої особистості, соціально-соціально-пристосованої і спроможної до розв’язання реальних життєвих проблем. З дітьми підліткового віку займається психолог, соціальний педагог, педагог-організатор культурно-масових заходів.

Студенти Бізнес-коледжу - творчі прихильники студій, гуртків, конкурсів художньої самодіяльності, КВК, дискусійних, спортивних гуртків, які працюють в Європейському університеті. До можливостей студентів - бібліотека, комп'ютерні класи, кафе, база відпочинку в Карпатах, медичний центр.

При зачисленні в Бізнес-коледж вступники, які приходять після 9-го класу, пишуть диктант з української мови і складають комп'ютерне тестування, а абітурієнти, які приходять після 11 класу - зачисляються за підсумками незалежного зовнішнього тестування.

Не місцевим студентам надаються гуртожитки. Для студентів, чиї батьки працевлаштовані та перебувають за кордоном, є змога цілодобового пансіону (навчання, проживання, харчування, організація дозвілля, робота з педагогом-вихователем).

Після одержання диплому гарантується підтримка у знаходженні роботи.

Бізнес-коледж Європейського університету здійснює підготовку молодших фахівців за такими спеціальностями:

• Природничі науки;

• Інформатика та обчислювальна техніка;

• Культура;

• Менеджмент і адміністрування;

• Право;

• Економіка та підприємництво.

Бізнес-коледж Європейський університет, БК ЄУ

Отже, на сьогодні ВУЗ є сучасною учбовою установою, яка проводить навчання студентів з спеціальностей, які є широко необхідними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!