Роздрукувати сторінку

Новокаховський приладобудівний технікум, НПТ

« Назад

Ісорія становлення Новокаховського приладобудівного технікуму, НПТ

Новокаховський приладобудівний технікум, НПТ

У липні місяці 1981 року члени міністерства суднобудівної промисловості СРСР вирішили у місті Нова Каховка утворити філію Херсонського судно механічного технікуму ім.. адмірала Ушакова Ф. Ф.. Ця філія була розташована на території заводу із приладобудівництва «Сокіл». Цей заклад здобуття освіти подібного профілю мав за мету забезпечити завод висококваліфікованими працівниками. Саме восени почала функціонувати філія, навчання у якій проводилося у вечірній час доби. Але вже у 1985 року філія стала базою для відкриття Новокаховського вечірнього приладобудівного технікуму. З того часу розпочав своє існування Новокаховський вечірній приладобудівний технікум, який очолив видатний діяч та науковець Дельєв В. Г.

1986 року розпочало своє функціонування відділення, у якому навчально-виховний процес проходив у денній формі навчання. 1991 року було відкрите відділення, у якому студенти могли навчатися на заочній формі навчання.

1993 року розпочала своє існування зовсім нова спеціальність « Технічне обслуговування та ремонт побутової радіоелектронної техніки», а сам технікум змінив свою назву на Новокаховський приладобудівний технікум.

1995 року технікум очолила видатна жінка – Глазунова Лариса Іванівна, яка зробила значний внесок у розвиток навчального закладу.

НПТ

Організація освітнього процесу Новокаховського приладобудівного технікуму, НПТ

Організація навчального процесу у цьому закладі освіти керується Положенням про організацію навчально-виховного процесу у технікумі. Адміністрація технікуму дбає про те щоб постійно підвищувався рівень професійної майстерності не тільки кожного викладача, але й кожного лаборанта.

Сучасний конкурентоспроможний фахівець повинен бути ознайомлений із ринком праці України та світу, тому викладачі технікуму намагаються донести своїм студентам сьогоднішню ситуацію на ринку праці нашої країни. Сьогодні сучасний фахівець не може якісно здійснювати свої професійні завдання, не володіючи творчим, продуктивним та критичним мисленням. У зв’язку з цим фактом викладачі та інші співробітники технікуму здійснюють навчальний та виховний процес у такому вигляді, щоб сформувати у студентів такий тип мислення. Викладачі технікуму є готовими до використання у навчальному процесі інноваційних технологій, завдяки яким студент отримує та засвоює знання та уміння високої якості. Викладачі у своїй професійній діяльності використовують особистісно-орієнтовний підхід до кожного студента навчального закладу.

Новокаховський приладобудівний технікум, НПТ

Бібліотека Новокаховського приладобудівного технікуму

На сьогоднішній день бібліотека технікуму є однією із основних частин навчальної діяльності технікуму. Також бібліотека технікуму інформаційну роботу. Не можна не сказати і проте, що співробітники бібліотеки також здійснюють культурно-просвітницьку функцію. Розвиток та становлення бібліотеки нерозривно пов’язано із історією становлення самого технікуму. Історія бібліотеки бере свій початок із перших книг, які навчальному закладу дарували викладачі та студенти технікуму.

Сьогодні бібліотека має найрізноманітніший книжний запас, де є книги не тільки з професійним спрямуванням, але й книги різних літературних жанрів.

2013 року співробітники технікуму та бібліотеки домоглися створенню у технікумі медіа теки, яка значно полегшила навчальний процес як викладачів, так і студентів. Студенти та викладачі технікуму тепер можуть використовувати навчальні матеріали на різних видах навчальної діяльності у електронному вигляді. Співробітники здійснюють організацію індивідуального та групового обслуговування студентів та інших відвідувачів бібліотеки.

Співробітники бібліотеки надають допомогу студентам у оволодінні необхідними основами наук. Бібліотека здійснює ознайомлення студентів із основними джерелами інформації.

Бібліотека є наставником студента та справжнім джерелом знань.

Новокаховський приладобудівний технікум

Студентське самоврядування Новокаховського приладобудівного технікуму

У 2003 році у технікумі розпочала своє функціонування студентська республіка, в складі якої функціонують студентський парламент, студентська рада технікуму та студентська рада гуртожитку. Дані органи студентського самоврядування спрямовують свою діяльність на активізацію навчальної та виховної функції навчального закладу. В учасників органів самоврядування здобувають навики роботи організатора.

У співпраці із педагогічним колективом технікуму учасники органів самоврядування допомагають здійснювати виховну культурно-масову функції навчального закладу. Діяльність керівництва навчального закладу направлена на збереження морально-психологічної безпеки кожного студента технікуму.

Виховна робота НПТ

Виховна робота технікуму здійснюється у відповідних напрямках виховного процесу.

Напрямки виховної роботи:

-національно-громадський напрям;

- військово-патріотичний напрям;

- здоровий спосіб життя;

- морально-правовий напрям;

- психологічна допомога;

- художній та естетичний напрям;

- професійний напрям;

- трудовий напрям.

Національно-громадський напрям виховання НПТ

Викладачі технікуму та інші співробітники навчального закладу докладають досить велику кількість свого часу та зусиль на виконання завдань національно-громадського напрямку виховання студентської молоді. Викладачі коледжу навчають та виховують студентів враховуючи культурний та історичний досвід українського народу. Студенти та викладачі технікуму мають відчуття глибокої пошани та поваги до звичаїв та традицій свого народу.

Головним завданням національно-громадського виховання студентів на соціальному досвіді наших попередників. Викладачі коледжу намагаються передати студентам духовне багатство душі українського народу, яке передається із покоління в покоління.

Отже, процес здобуття освіти у цьому навчальному закладі є надзвичайно цікавим та інтригуючим процесом, що зумовлює навчальний заклад до престижності та популярності серед абітурієнтів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!