Роздрукувати сторінку

Черкаський політехнічний технікум, ЧПТ

« Назад

Сторінки історичного буття Черкаського політехнічного технікуму, ЧПТ

Черкаський-політехнічний-технікум , ЧПТ

Історія цього навчального закладу досить непроста та цікава. Вона сповнена безліччю цікавих подій та несподіваних рішень керівництва навчального закладу. Сьогодні досить велика кількість абітурієнтів України обирає саме цей технікум, оскільки навчання у цьому навчальному закладі здійснюється на, вже здобутих та перевірених часом, традиціях навчального закладу.

Технікум проіснував на теренах освітніх заходах нашої країни уже 90 років, що ще раз підтверджує таку престижність навчального закладу. Історія цього освітнього закладу витікає із далекого 1922 року. У той час на місці цього навчального закладу функціонувала професійно-технічна школа. Цей факт був виявлений в результаті дослідження архівних матеріалів міста Черкаси. Колись на місці цієї школи здійснювало свою професійну діяльність ремісниче училище, яке і стало базою для створення школи.

Ця школа успішно розвивалася та удосконалювалася. З кожним роком діяльності у ній активно розширялася матеріально-технічна база, яка сприяла кращому засвоєнню професійних знань та умінь. Тоді керівництво віддало під керівництво школи усі будівлі колишнього горілчаного заводу. Школа досить стрімко набирала обертів розвитку та згодом вона перетворилася у 1929 році у Черкаський індустріальний технікум. До нашого часу навчальний заклад декілька разів змінював свою назву, але це аж ніяк не впливало на якість освітніх послуг, які надаються у навчальному закладі.

Черкаським політехнічним технікумом навчальний заклад став у 1989 році.

Контакти Черкаського політехнічного технікуму, ЧПТ

Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Ільїна, 226.

Телефон: (0472) 36-07-28.

Е-mail: ck-chpt@uch.net.

Черкаський політехнічний технікум  ЧПТ

Відділення та напрямки підготовки фахівців Черкаського політехнічного технікуму, ЧПТ:

1) Відділення економіки і програмування:

- економіка підприємства;

- оціночна діяльність;

- розробка програмного забезпечення.

2) Відділення електромеханічне:

- обслуговування верстатів з програмним управлінням і робото технічним комплексом;

- обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.

3) Електротехнічне відділення:

- монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд;

- монтаж, обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів.

4) Відділення механічне:

- технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях;

- обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазової переробної промисловості;

- обслуговування та ремонт автомобілів ат двигунів.

ЧПТ

Сьогоднішні дні Черкаського політехнічного технікуму, ЧПТ

Сьогоднішнє існування навчального закладу сповнене цікавих подій та заходів, які спрямовані на розвиток та становлення висококваліфікованого фахівця своєї справи, який готовий створювати необхідні умови для розвитку та розбудови нашої країні.

За роки свого існування навчальний заклад підготував до професійної діяльності досить велику кількість фахівців, які відомі своїми професійними уміннями у різних куточках нашої країни. З кожним роком існування навчального закладу збільшується кількість студентів. Кожен рік розширяється та удосконалюється матеріальна та технічна бази навчального закладу.

Сьогодні політехнічний технікум є вищим навчальним закладом, який володіє I рівнем акредитації та підпорядковується Міністерству освіти та науки , молоді та спорту України. У навчальному закладі здійснюють підготовку фахівців за 10 спеціальностями на денній формі навчання та за 4 спеціальностями на заочній формі навчання. Ліцензія навчального закладу дозволяє здійснювати професійну підготовку студентів у кількості 390 осіб на денному відділенні та 210 0сіб на заочному відділенні. Навчально-виховний процес здійснюють 99 педагогічних працівника, із яких 44 мають вищу кваліфікаційну категорію. Усі викладачі навчального закладу пройшли курси підвищення кваліфікації та атестацію. Три викладачі технікуму здобули нагрудний знак «А. С. Макаренко» та тринадцять – «Відмінник освіти України». Навчальні заняття проводять у 46 кабінетах навчального закладу та 31 лабораторії. У розпорядженні навчального закладу є 2 лекційні аудиторії, у яких можуть розміститися 70 студентів.

Практичне навчання та сприяння працевлаштуванню студентів Черкаського політехнічного технікуму

У навчальному закладі функціонує спеціальний структурний відділ, який займається сприянням працевлаштуванню студентів технікуму. Завдяки діяльності цього відділу у навчальному закладі здійснюється ефективна реалізація права вихованців на можливість здійснювати свої професійні обов’язки. Відділ сприяє формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, який володіє чіткими та впевненими професійними знаннями. Відділ тісно співпрацює із роботодавцями та сприяє працевлаштуванню кожного студента навчального закладу.

Підрозділ навчального закладу здійснює такі функції:

- співпрацює із провідними підприємствами;

- співпрацює із потенційними роботодавцями;

- налагоджує ділові взаємовідносини із органами влади;

- тісна співпраця із студентами навчального закладу;

- організовує виробничу практику студентів;

- створює базу даних про студентів.

Співробітники цього відділу надають безкоштовні консультації із приводу працевлаштуванню студентів навчального закладу.

Черкаський політехнічний технікум

Виховання студентської молоді Черкаського політехнічного технікуму

Сьогодні виховний процес навчальних закладів потребує від педагогічних працівників переломити колишні стереотипи системи виховання студентської молоді, адже сьогодні суспільство всього світу розвивається зовсім по іншому. Студенти навчального закладу дуже талановиті та здібні. Вони беруть активну участь у діяльності навчального закладу. Викладачі навчального закладу з особливою повагою відносяться до кожного студента технікуму, адже кожен із них є індивідуальною та неповторною людиною, здатною на благодійні вчинки та доброту.

Виховний процес у навчальному закладі здійснюється поетапно. На першому курсі куратори навчальних груп досить пильно придивляються до особливостей індивідуальності кожного студента. Аж потім після знайомства з особистостями студентів, куратори здійснюють виховну роботу досить обережно та терпеливо, враховуючі індивідуальні особливості та можливості студентів. Студенти ж зі своєї сторони відчувають глибоку повагу та розуміння до викладацького колективу технікуму, учасники якого докладають досить багато зусиль та терпіння на розвиток конкурентоспроможного фахівця.

Навчальний заклад випускає конкурентоспроможного фахівця, який володіє чіткими системними професійними знаннями та володіє розумінням сьогоднішньої ситуації на ринку праці нашої країни. Фахівці цього навчального закладу володіють міцними та впевненими знаннями та уміннями, що дає можливість їм здійснювати свої професійні обов’язки. Основним напрямком виховання студентської молоді є національне виховання, яке спрямоване на формування патріота своєї країни. Для такого напрямку виховної роботи у навчальному закладі створені усі необхідні умови. Адміністрація навчального закладу та керівництво досить часто залучають студентів до святкування національних свят нашої країни. Студенти із захопленням беруть активну участь у подібних виховних та розвиваючих заходах.

Черкаський політехнічний технікум , ЧПТ

Спортивне життя студентської молоді ЧПТ

Сьогодні наше життя практично неможливе без фізичної діяльності, тому навчальний заклад особливо бережно відноситься до організації спортивної роботи студентів, які із великим захопленням та азартом займаються різноманітними видами спортивної діяльності.

Керівництво та викладачі навчального закладу досить часто влаштовують спортивні розваги, від яких студенти просто у захваті. Студенти часто змагаються із студентами інших навчальних закладів Черкас із футболу, баскетболу та волейболу.

Отже, сьогодні ЧПТ розвивається та удосконалюється, розширяючи свою навчальну діяльність. Студенти із великим захопленням розповідають про процес здобутку професійних знань та умінь у цьому навчальному закладі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!