Роздрукувати сторінку

Фінанси залізничного транспорту, як навчальна дисципліна

« Назад

Останнім часом особливу актуальність набули питання, пов'язані з формуванням видів діяльності з точки зору їх фінансової спроможності. Програма структурної реформи на залізничному транспорті визначила такі види діяльності: вантажні перевезення, надання послуг інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, пасажирські перевезення у приміському сполученні і т.д. Організація фінансів за цими видами діяльності склали основу вивчення курсу «Фінанси залізничного транспорту».

Навчальна дисципліна «Фінанси залізничного транспорту» з урахуванням специфіки залізничного ВНЗ є однією з найбільш необхідних при підготовці економістів за спеціальністю «Фінанси і кредит». Предмет її вивчення — система фінансово-кредитних відносин, що складаються в залізничній галузі в умовах її структурної реформи на засадах холдингу. Дана система - важлива складова частина ринкових відносин, що включає практично всі основні інструменти реалізації державної економічної політики.

залізничний-транспорт

Дисципліна «Фінанси залізничного транспорту» входить до числа обов'язкових дисциплін загальнопрофесійного циклу і націлена на розширення фінансового кругозору студентів, зокрема, у сфері корпоративних галузевих фінансів.

Вивчення даного курсу дозволить студентам освоїти специфічну термінологію, використовувану в фінансовому секторі залізничного транспорту, ознайомитися з основами українського законодавства та внутрішніми документами компанії, що регулюють фінансово-кредитні відносини залізничного транспорту.

Особливістю викладання предмету є використання статистичних даних і фактів сучасної фінансово-господарської практики залізничної галузі, викладених у галузевих журналах та інших ЗМІ.

Фінанси-залізничного-транспорту

Завдання дисципліни «Фінанси залізничного транспорту» полягає в тому, щоб навчити студентів, використовуючи фундаментальні теоретичні знання, виробити вміння аналізувати і прогнозувати основні виробничо – фінансові показники для прийняття фінансових рішень, а також розбиратися в актуальних проблемах фінансової системи залізничної галузі в умовах структурної реформи.

Головна мета курсу — формування у студентів навичок з фінансових розрахунків в сфері бюджетування на прикладі окремих структурних підрозділів залізничного транспорту, а також поглиблене вивчення проблем становлення, розвитку та вдосконалення всіх видів фінансових відносин холдингу в сучасних умовах.

Зазначена мета досягається за допомогою освоєння наступних компетенцій студентами:

– розкриття сутності і функцій фінансів залізничного транспорту, їх економічної ролі в умовах ринкових відносин;

– висвітлення найважливіших напрямів фінансово-кредитної політики залізничної галузі;

– систематизація елементів і засад механізму формування і розподілу фінансових ресурсів як всередині галузі, так і при взаємовідносинах із державним бюджетом;

– прищеплення навичок конкретних обчислень і аналізу результатів на основі фінансової звітності підприємств залізничного транспорту;

– пошуку конкретних даних у фінансових джерелах, з використанням журналів, газет, довідково-інформаційних систем, ресурсів Інтернет тощо.

пасажирські-перевезення

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Журавель А.І., Маслов Н.Н., Коробов Ю.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінанси залізничного транспорту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!